Dekolonisatie van onze curricula

De westerse en eurocentrische kennis die vandaag nog al te vaak centraal staat in het onderwijs, leidt tot vertekende en eenzijdige interpretaties van de wereld rondom ons en het in stand houden van stereotypen en het koloniale gedachtegoed. Bovendien kan een groot deel van de studenten zich minder met de leerstof vereenzelvigen. Door de inhoud van vakken te diversifiëren, willen we onze studenten een bredere waaier aan inzichten meegeven en maken we onze opleidingen klaar voor de toekomst.

Portret van vrolijke multi etnische vrouwen van verschillende leeftijden

De curriculumscan

Aan alle universiteiten in België, inclusief de VUB, is er een gebrek aan vertegenwoordiging en kennis die gebaseerd is op niet-westerse, niet-witte, vrouwelijke of lgbtqia+-inzichten. Onderzoek toont aan dat dit een negatieve impact heeft op de betrokkenheid, de prestaties en het welzijn van studenten van ondervertegenwoordigde groepen.

In oktober 2019 ging ons Equality Team de uitdaging aan en ging het in dialoog over diversiteit in de curricula. Zes departementen doorliepen onder begeleiding van het Equality Team een curriculumscan van de VUB. Aansluitend organiseerden we reflectie- en sensibiliseringsmomenten, waar we best practices en initiatieven uitwisselden en aanbevelingen voor de toekomst formuleerden. In het academiejaar 2021-2022 zullen we op basis daarvan een stappenplan en toolkit aanreiken aan de faculteiten en het onderwijzend personeel. Zo kunnen zij zelf werken aan meer diversiteit in het klaslokaal en de curricula.

Een greep uit ons onderwijsaanbod

Keuzevak Redelijk Eigenzinnig

In dit universiteitsbrede keuzevak diepen studenten uit verschillende disciplines een maatschappelijk vraagstuk uit met en voor een Brusselse organisatie. Tijdens het academiejaar 2020-2021 werkten de studenten bijvoorbeeld rond 'The Struggle Against Racism'. Het vak biedt de kans om praktijkervaring op te doen, het onderzoeks- en werkveld te leren kennen en een concreet maatschappelijk engagement aan te gaan. Met lezingen van Naima Charkaoui, prof. dr. Kehinde Andres, prof. dr. Philomena Essed en dr. Olivia Rutazibwa.

Meer over dit keuzevak

Lezingenreeks over antiracisme en dekolonisatie

De VUB organiseerde de allereerste interdisciplinaire lessenreeks rond antiracisme en dekolonisatie aan een Vlaamse universiteit. Dalilla Hermans gaf in het voorjaar van 2021 vijf weken lang elke vrijdag les over thema’s als safe spaces, representatie, cultural appropriation, institutioneel racisme en activisme. 

Interuniversitaire master Gender en Diversiteit

De VUB is partner in de interuniversitaire en interdisciplinaire masteropleiding Gender en Diversiteit. De opleiding gaat in op de rol van gender, etniciteit, klasse, nationaliteit, religie, seksualiteit en leeftijd in intersectionaliteit. Inclusie, identiteit, verschillen en macht staan daarbij centraal.

Ontdek de opleiding

Opleidingsonderdeel: Gender & Islam

Dit opleidingsonderdeel onderzoekt vanuit een interdisciplinair kader de complexiteit van gender in de islam. Behalve een verkenning van de specifieke positie van vrouwen in de islam, besteedt het ook expliciet aandacht aan islamitische mannelijkheid in een terroristische context. Ook de huidige ontwikkelingen van seksualiteit en islam worden in kaart gebracht.

Meer over Gender & Islam

Opleidingsonderdeel: Gender, Diversity & Politics

Deze inleiding in de politiek en in de politieke wetenschappen vanuit een intersectioneel perspectief, biedt een kritische analyse van de relatie van achtergestelde groepen tot de politiek en hoe die verschilt van dominante, geprivilegieerde groepen. Gemarginaliseerde stemmen in de politieke wetenschappen worden centraal gesteld. Het is zo ook een kritische analyse van de wetenschappelijke discipline die de politiek en haar centrale actoren, instellingen en processen bestudeert.