2022_Equality_Team_VUB

Wat doet het Equality Team?

Beleid uitwerken gestoeld op expertise. Oplossingen aanreiken. Initiatieven starten die leiden tot verandering. Personeel en studenten ondersteunen die zelf bezig zijn met het thema gelijkheid. Advies geven aan de rector én aan professoren, studenten, onderzoekers en logistieke medewerkers. Het actieterrein van het Equality Team en de leden is zeer zeker breed te noemen. Het Equality Team zit dan ook niet voor niets verankerd in verschillende diensten binnen de universiteit. 

Enkele concrete acties van het Equality Team:
  • Workshops aan medewerkers om vooroordelen te voorkomen bij aanwervingen en evaluaties, in samenwerking met de dienst Mens&Organisatie
  • Vergroten van de toegankelijkheid van de campus, in samenwerking met de dienst Infrastructuur,
  • Nieuwe streefcijfers voor de aanwerving van jobstudenten, die studenten met een migratieachtergrond, een functiebeperking of een internationale achtergrond  meer kansen geven op een studentenjob, in samenwerking met Onderwijs en Studentenbeleid.

Neem contact op met onze Equality medewerkers

VUB Equality

Meer info