Over de leerstoel

De VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) treedt op als sponsor van de leerstoel Media in een Samenleving in Transitie. Samen met de Universiteit Gent wil de VUB met deze leerstoel het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de publieke omroep versterken.

De leerstoel onderzoekt hoe de openbare omroep haar maatschappelijke rol kan opnemen in een samenleving in transitie (de huidige post-truth society). Hiervoor combineert de leerstoel:

 • de expertise inzake publieke omroep, samenleving en transities, mediabeleid, mediamarkt aan de VUB
 • de kennis op vlak van mediagebruik, technologische trends en mediamarkt aan de UGent

De leerstoel maakt deel uit van de faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School.

De openbare omroep in de post-truth society

In de post-truth society woedt een strijd om de waarheid, verdiepen maatschappelijke breuklijnen en intensifieert de polarisering op vlak van migratie, milieu, de organisatie van de markteconomie. Media gaan niet altijd goed om met deze evolutie. Sociale media lijken een katalysator van het eigen, grote gelijk. Commerciële nieuwsmedia gaan vaak voor clickbait, scherpe titels die vooral trafiek genereren richting de website

Politici worden ook meer en meer hun eigen media. De internationalisering van mediamarkten zorgt voor toenemende consumptie van mediaproducten die weinig aandacht hebben voor cultuur, identiteit en taal.

De rol van de publieke omroep wordt belangrijker in een samenleving in transitie, vinden velen. Het is niet eenvoudig voor deze media om die maatschappelijke rol op te nemen.

  Onderzoeksprojecten

  2022_Voorbereiding voor het opnemen van een concert op televisie_Filmstudio_S_1708636954

  De Trends

  De trends die tijdens deze post-truth society heersen, creëren de nood aan meer fundamenteel onderzoek over:

  •  de maatschappelijke context waarin de publieke omroep opereert
  •  het gewijzigde mediagebruik in functie van technologische evoluties
  •  de gewijzigde mediamarkt en de evoluties in mediabeleid

  Leerstoelhouder

  2022_Portret_Prof. dr. Tim Raats_VUB

  Prof. dr. Tim Raats

  Tim Raats is als professor verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de VUB, waar hij cursussen rond mediabeleid doceert en het Medialab van de vakgroep coördineert. Tim behaalde een doctoraat in 2014 met een dissertatie over de rol en toekomst van de publieke omroep in een netwerksamenleving. Hij leidt de Media Economics and Policy-unit bij het onderzoekscentrum imec-SMIT. Tim specialiseert zich in Vlaams en Europees mediabeleid, publieke omroepstudies en onderzoek naar de duurzaamheid van kleine mediamarkten.

  Ontdek al onze actieve leerstoelen

  Details over deze academische leerstoel

  Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
  Type leerstoel: Onderzoek
  Opgericht in: 2019