Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven
  • Grote bouwprojecten worden almaar complexer. Je verwerft de competenties om alle facetten van grote bouwprojecten te beheersen.
  • Je kan de opleiding combineren met je werk: de lessen zijn gespreid over de tijd en een deel van de cursussen volg je online.
  • Je krijgt les van experts uit de bouwsector, die hun jarenlange praktijkervaring graag met je delen.
 
Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

VUB-studenten krijgen tijdens hun academische loopbaan geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding. Onze proffen en assistenten geven dan weer aan hoe ze het werkveld zien evolueren, zodat we onze opleidingen daarop kunnen afstemmen. Ook bij oud-studenten en andere universiteiten in binnen- en buitenland peilen we naar de ontwikkelingen in het veld.

 
Kwaliteitscyclus
 
HEADER HERO
Ontwikkelkansen

Omdat de doelgroep van studenten zo divers is, verschillen hun noden soms sterk. Daar proberen we in het opleidingsprogramma zoveel mogelijk rekening mee te houden. Praktijkgericht werken rond complexere cases is alvast een manier om dat te doen.

 
Waar is de opleiding nu al mee bezig?

De opleiding bekijkt nu structurelere samenwerkingen met andere opleidingen en instellingen. Ons netwerk van oud-studenten willen we nauwer betrekken, ook om de vinger aan de pols te houden over de sociaalrechtelijke actualiteit. Zoals elke opleiding in Vlaanderen zetten we sterker in op afstandsonderwijs en nieuwe manieren van leren. En we zoeken naar een beter evenwicht tussen klassieke academische vakken en praktijkgerichte lessen.

 
Meer weten over onderwijskwaliteit aan de VUB? 

Check onze algemene visie