Samenleving en Technologie

Een microcredential-opleiding voor ingenieurs waarin kennis, technologie, economie en ontwikkeling elkaar ontmoeten.

Vakken

De opleiding Samenleving en Technologie bestaat uit 3 vakken:

In dit vak wordt een schets gegeven van de grote milieuproblemen, de gevolgen op politiek en wetgevend vlak en casestudies over hoe technologie kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

Dit vak verschaft inzichten in (de totstandkoming van) het stedelijke weefsel. Hierbij wordt de relatie onderzocht tussen stedelijke patronen, architectuur en techniek, en brede maatschappelijke evoluties in een historisch vergelijkend perspectief.

In dit opleidingsonderdeel worden duurzame energieoplossingen binnen de trias energetica gesitueerd en worden deĀ opbouw, werking, performantie en toepassingen van de belangrijkste technologieĆ«n voor duurzame energieopwekking behandeld.

1 semester

De vakken in deze opleiding worden georganiseerd in het 2de semester

9 ECTS

Elk van de vakken bestaat uit 3 ECTS.

Main Campus

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main CampusĀ in Brussel.

Microcredentials

Microcredentials zijnĀ kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS-credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader vanĀ Levenslang LerenĀ behoren deze microcredentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1ste of het 2de semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de microcredential ontvang je eenĀ getuigschrift.

Inschrijven voor deze microcredential doe je via een creditcontract

Contacteer onzeĀ microcredential coƶrdinator