logo

Brussel: Politiek en Taalkundig Kluwen

In deze opleiding ontwaar je het rijke politieke en taalkundige landschap dat Brussel omvat. Tijdens een praktijkstage lever je hieraan een eigen bijdrage. 

Vakken

De micro-credential 'Brussels: Political and Linguistic Challenges' bestaat uit 3 vakken:

Deze interdisciplinaire micro-credential verrijkt je blik op Brussel als smeltkroes van talen en culturen, maar ook als politieke actor. We reiken je wetenschappelijke inzichten aan en begeleiden je in het uitvoeren van zelfstandige opdrachten rond de (meertalige) Brusselse stadscultuur.

We kijken naar de totstandkoming van de politieke en institutionele architectuur in en rond Brussel als kleine wereldstad, met een nadruk op de taalkundige realiteiten en uitdagingen waarmee het hoofdstedelijk gewest wordt geconfronteerd. Het dagelijks taalgebruik van Brusselaars is vandaag complex en valt niet samen met de institutionele tweedeling tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. We trekken ook de stad in en laten je kennis maken met het literaire Brussel. De Belgische hoofdstad speelde de voorbije twee eeuwen net als vandaag een niet te verwaarlozen rol in de literatuur, als verblijfplaats voor schrijvers maar ook als een stad die beleefd en beschreven wordt in de literatuur.

Tot slot omvat deze credential een beroepsgericht luik. Je werkt tijdens een praktijkstage van 120 uur voor een erfgoedinstelling of mediaplatform onder begeleiding aan een project waarin een bepaald aspect van de gelaagde politieke en taalkundige identiteit van Brussel centraal staat.

Onderwijstaal
Engels & Nederlands

Semesters
1 & 2

Schrijf je in!


Via een creditcontract

Alle info over inschrijven via een creditcontract
Aantal studiepunten
15 ECTS

Diploma?
Getuigschrift Micro-credential

Micro-credential?

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (=ECTS credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1e of het 2e semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Heb je vragen?


Stuur dan een mail naar

microcredentials@vub.be