logo

Het wetenschappelijke onderzoek naar Stress, Relaties en Seksualiteit

Met dit onderzoek willen we binnen de Nederlandstalige Belgische bevolking nagaan op welke manier en in welke mate ervaringen van stress en burnout samengaan met problemen op vlak van relaties en seksualiteit. We hebben daarin aandacht voor bevraging van stresservaringen, verkennen we de belangrijkste elementen van hooggevoeligheid en komen aspecten van seksualiteitsbeleving aan bod. Deze studie beoogt op basis van deze bevraging vier concrete onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • 1. Welke is de relatie tussen stress en burnout enerzijds en ervaren problemen op vlak van relaties en seksualiteit anderzijds, zowel bekeken vanuit de ervaringen van personen met een burnout als vanuit de ervaringen van diens partner?
  • 2. Welke rol speel hooggevoeligheid in de ervaringen van deze problemen?
  • 3. Welke zijn de ervaringen van cliënten met professionele seksuologische hulp?
  • 4. Hoe gaan jongvolwassenen vandaag om met de eigen problemen op vlak van seksualiteit?

Dit onderzoek loopt tot en met 30 april 2018 en kreeg positief advies van de ethische commissie humane wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. De promotoren van dit onderzoek zijn prof dr Elke Van Hoof (gezondheidspsychologe) en dr. Hubert Van Puyenbroeck (klinisch seksuoloog – familietherapeut), beiden verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen.

We willen met dit onderzoek ook het debat aangaan over preventie en aanpak van stress en burnout, en de ermee gepaard gaande problemen op vlak van relaties en seksualiteitsbeleving. De survey leert ons alvast welke aspecten van stress en burnout van betekenis kunnen zijn op de kwaliteit van persoonlijke relaties, en welke aspecten hiervan mogelijks meer aandacht verdienen in preventie en behandeling.

Door deelname aan deze studie maak je dan ook mee deel uit van een maatschappelijk relevant onderzoek dat ruime aandacht krijgt in de komende periode. Er worden van jou geen individuele scores berekend,  maar de uiteindelijke resultaten van de survey zullen wel op deze website bekendgemaakt worden.

contactgegevens

Mocht je vragen hebben over dit onderzoek of interesse hebben om in gesprek hierover het debat aan te gaan, dan horen we het graag. U kan alvast contact opnemen met dr. Hubert Van Puyenbroeck als co-promotor van het onderzoek.

Het onderzoek behandelt een delicaat thema. Zowel als wetenschapper, als clinicus maar ook als burger in een samenleving die zorgzaam dient om te gaan met ziekte en seksualiteit willen we hierin uitdrukkelijk respectvol blijven. We rekenen erop dat ook u dat doet.

contact

dr. Bert Van Puyenbroeck, co-promotor

+32 494 700 727

hubert.van.puyenbroeck@vub.be

 

Sicco Wittermans, woordvoerder Vrije Universiteit Brussel

+32 473 964 137

sicco.wittermans@vub.be

Deelnemen aan de survey over Stress, Relaties en Seksualiteit

Hartelijk dank voor uw interesse in het onderzoek naar Stress, Relaties en Seksualiteit. Iedere Nederlandstalige volwassene vanaf 18 jaar kan deelnemen aan deze bevraging.

U kan onderaan deze pagina de bevraging starten door te klikken op de link naar de survey. U komt dan op een nieuwe webpagina terecht die u door de bevraging zal leiden. Het invullen van de bevraging duurt ongeveer 10 minuten. Op het einde van de vragenlijst wordt u vrijblijvend uitgenodigd om eventueel een verder interview te doen met een van de onderzoekers, maar dit is geheel vrijblijvend dus u mag ook hieraan deelnemen maar u bent daartoe uiteraard niet verplicht.

U zal merken dat de vragenlijst start wanneer u eerst uitdrukkelijk aangeeft akkoord te gaan met de geïnformeerde toestemming zoals deze hieronder geformuleerd staat.

Geïnformeerde toestemming:

door aan te geven akkoord te gaan met de geïnformeerde toestemming, gaat u ermee akkoord dat u:

  • een duidelijke uitleg hebt gekregen over de aard van de vragen en de methode van dit onderzoek, en er u de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen
  • geheel vrijwillig aan dit onderzoek deelneemt
  • toestemming geeft aan de onderzoekers om de resultaten van de bevraging op geheel anonieme basis te verwerken en over het onderzoek te rapporteren
  • ervan op de hoogte bent dat u uw deelname op elk moment kan stopzetten door tijdens de bevraging uit de survey te stappen.
  • indien u nog vragen hebt over dit onderzoek contact kan opnemen met dr. Hubert Van Puyenbroeck, co-promotor van het onderzoek, per mail via hubert.van.puyenbroeck@vub.be of gsm +32 494 700 727

akkoordverklaring


ik ben minstens 18jaar en ik ga akkoord met de geïnformeerde toestemming zoals ik die op deze website heb gelezen, ik ga op deze manier akkoord met mijn deelname aan het onderzoek over Stress, Relaties en Seksualiteit.

resultaten van het onderzoek

Alvast dank voor uw bijdrage, we waarderen de respons op dit onderzoek en kijken uit naar de resultaten. We verwachten tegen de zomer van 2018 alvast de grote lijnen van de resultaten bekend te maken op deze website.

met dank,

dr. Hubert Van Puyenbroeck, co-promotor

De eerste bevindingen uit het onderzoek

Het onderzoek rond Stress, Relaties en Seksualiteit loopt tot en met 30 april 2018. We nodigen dan ook iedereen uit om aan dit boeiende onderzoek deel te nemen. Wie wil kan na het invullen van de vragenlijst ook ingaan op de uitnodiging om deel te nemen aan een kort interviewgesprek met één van onze onderzoekers.

We verwachten tegen aankomende zomer 2018 al iets over de eerste bevindingen uit het onderzoek te kunnen communiceren. Uiteraard vind je hier op deze site de meest recente en up-to-date resultaten. Hou dus zeker tegen de zomer van 2018 deze webpagina in het oog.

perscommunicatie en media

Met dit onderzoek raken we ongetwijfeld een maatschappelijk relevant thema aan. We willen alleszins leren over het verfijnen en verbeteren van preventie en aanpak van problemen op vlak van relaties en seksualiteit wanneer stress om de hoek komt kijken. We nodigen pers en media die over het onderzoek willen communiceren of die met onze onderzoekers in gesprek willen gaan, dan ook graag uit om met ons contact op te nemen.

 

contactgegevens

Persverantwoordelijke Vrije Universiteit Brussel

dhr. Sicco Wittermans

+32 473 964 137

E-mail: Sicco.Wittermans@vub.ac.be

 

onderzoeker

dr. Bert Van Puyenbroeck

+32 494 700 727

hubert.van.puyenbroeck@vub.be