logo

Wat is de Wetenschapswinkel?

De Wetenschapswinkel biedt gratis wetenschappelijke ondersteuning aan non-profitorganisaties in de vorm van onderzoek, uitgevoerd door studenten in het kader van een project of eindwerk. Zij werken daarbij nauw samen met de organisatie en worden begeleid door een ervaren onderzoeker. Meer informatie vind je op https://www.wetenschapswinkel.be/.

Een maatschappelijk relevant eindwerk maken met & voor een non-profitorganisatie?

Het kan bij de Wetenschapswinkel!

Fans aan het woord

Oud-studente agogische wetenschappen (VUB) Evelien De Coninck maakte een masterproefonderzoek i.s.m. GREEN vzw/GoodPlanet Belgium - een organisatie voor Natuur- en Milieueducatie - over de invloed van een van hun vormingen bij kinderen van het lager onderwijs

"Mijn masterproefonderzoek over duurzame ontwikkeling en NME heeft me geholpen tijdens een sollicitatie bij Leefmilieu Brussel, waar ik nu werk. Het toonde mijn interesse in en kennis van het thema en de Brusselse context."

Oud-studente journalistiek (EhB) Sofie Verkest maakte een masterproefonderzoek i.s.m. het Minderhedenforum over diversiteit in het VRT-journaal

“Het is fijn om iets te maken dat echt gebruikt wordt. Zo werd het persbericht over mijn onderzoek door verschillende media opgepikt, wat als student journalistiek mooi meegenomen is."

prof. Ignace Glorieux, hoogleraar sociologie (VUB), begeleidt regelmatig onderzoeken bij de Wetenschapswinkel

"Een student sociale wetenschappen bestudeert de sociale wereld best niet te veel aan een bureau.”

Wie kan onderzoeksvragen indienen?

De Wetenschapswinkel is er enkel voor non-profitorganisaties. Zulke organisaties hebben vaak te weinig middelen om te betalen voor wetenschappelijk onderzoek. Door hun onderzoeksvragen te behandelen binnen het kader van een studentenproject of eindwerk, kunnen we hen toch wetenschappelijke ondersteuning bieden. Meer informatie vind je op https://www.wetenschapswinkel.be/organisaties. 

Een vraag indienen bij de Wetenschapswinkel?


Registreer je organisatie in de databank en dien vragen in

Registreer je hier

Hoe werkt de Wetenschapswinkel?

 1. Aanvraag. Je registreert je organisatie en dient een of meerdere onderzoeksvragen in via onze databank - zie link hierboven.
 2. Intakegesprek. Eenmaal we je vraag ontvangen hebben, contacteert een medewerker van de Wetenschapswinkel je om de onderzoeksvraag te bespreken en onze werkwijze toe te lichten.
 3. Intakeverslag. Indien nodig past de medewerker je onderzoeksvraag aan op basis van het intakegesprek en stuurt de ev. aangepaste vraag naar de VUB-adviesraad.
 4. Adviesraad. Deze groep van onderzoekers, promotoren, R&D-medewerkers... brengt maandelijks advies uit over de nieuwe onderzoeksvragen bij de Wetenschapswinkel. Dit advies bevat uitspraken over welke vragen wel of niet verder behandeld mogen worden door de Wetenschapswinkel Brussel en over welke faculteiten, vakgroepen en/of onderzoekers geraadpleegd kunnen worden voor het ev. vervolg.
 5. Publicatie in databank. Na goedkeuring van de adviesraad komt jouw onderzoeksvraag terecht in de Wetenschapswinkeldatabank. Daarin kunnen studenten zoeken op organisatie, opleiding, thema... Wij bezorgen een ev. geïnteresseerde student jouw contactgegevens, waarop zij/hij zichzelf en een samenwerking voorstelt. Als jullie beslissen samen te werken, zoekt de student een promotor.
 6. Startvergadering. Eenmaal de student een promotor heeft, organiseert de Wetenschapswinkel een startvergadering met alle partijen: organisatie, promotor en student. Tijdens deze samenkomst worden de verwachtingen op elkaar afgestemd en wordt het onderzoek ruw gepland. De startvergadering is het officiële begin van het masterproefonderzoek. Hierna verloopt het contact voornamelijk tussen organisatie-student (literatuur, contactpersonen, inhoudelijk advies...) en tussen promotor-student (controle van de wetenschappelijke geldigheid). De Wetenschapswinkel is niet inhoudelijk betrokken maar geldt als aanspreekpunt voor alle partijen, biedt gratis literatuur en voice recorders aan, publiceert het resultaat etc.

Wat wordt van de organisatie verwacht?

Van de aanvrager wordt verwacht dat die:

 • Voldoende inhoudelijke input geeft om de onderzoeksvraag af te bakenen.
 • Beschikbaar onderzoeksmateriaal aanlevert: data, netwerk, literatuur...
 • Voldoende tijd, menskracht en indien nodig faciliteiten beschikbaar stelt voor het onderzoek.
 • Deelneemt aan de startvergadering aan het begin van het onderzoek.
 • Na afronding van het onderzoek de ev. overeengekomen financiële bijdrage levert (indien een kostenbegroting werd opgemaakt).

 

Hoeveel kost een onderzoek?

Uiteraard willen we de kosten zo laag mogelijk houden, vaak zijn ze zelfs onbestaand. We verwachten van de organisatie enkel dat ze de kosten dekt die noodzakelijk zijn voor het onderzoek; bv. drukkosten van enquêtes, vervoerskosten voor interviews. Tijdens de startvergadering wordt overeengekomen dat de student voor het begin van het onderzoek een kostenbegroting opmaakt en die voorlegt aan de organisatie ter goedkeuring/aanpassing. Deze kosten worden enkel betaald aan de student als die geslaagd is (= minimumscore van 10/20) en nadat het onderzoeksrapport werd overhandigd.

Wat is de Wetenschapswinkel?

De Wetenschapswinkel helpt je aan een boeiend masterproefonderwerp waarmee je onmiddelijk in de praktijk belandt. Onze databank bundelt vragen van non-profitorganisaties die nood hebben aan wetenschappelijke ondersteuning. Onder begeleiding van je promotor en gesteund door de organisatie en de Wetenschapswinkel onderzoek je een onderwerp dat echt leeft binnen het werkveld waar jij misschien wel later aan de slag wil. Meer informatie vind je op https://www.wetenschapswinkel.be/studenten.

Waarom een masterproef bij de Wetenschapswinkel?

 1. Aangezien je masterproef een antwoord biedt op een vraag die echt leeft in de non-profitsector, is het een nuttig en vooral maatschappelijk relevant werk.
 2. Je breidt je netwerk uit door contact met een organisatie in het werkveld. Dit kan zeer nuttig zijn met het oog op je toekomstige loopbaan.
 3. Je kan gratis voice recorders en onderzoeksliteratuur lenen bij de Wetenschapswinkel.
 4. Indien je moeilijkheden ondervindt tijdens het onderzoek, kan je een beroep doen op de Wetenschapswinkel die vervolgens probeert te bemiddelen.
 5. De Wetenschapswinkeldatabank bevat honderden uiteenlopende masterproefonderwerpen, vanuit verschillende organisaties.
 6. Je verricht praktijkgericht onderzoek en doet dus praktijkervaring op in het werkveld. Zo leer je de theorie uit je opleiding toe te passen in de praktijk.
 7. De eventuele kosten van je onderzoek worden vergoed door de organisatie.
 8. De resultaten van je masterproefonderzoek kunnen hun nut bewijzen in de vorm van een persbericht, een persconferentie, een populair rapport, een infodag, een seminarie, een congres, een adviesrapport naar de overheid, een brochure...

Benieuwd naar onze onderzoeksvragen? Of wil je je organisatie registreren en een onderzoeksvraag indienen?

Neem een kijkje in onze databank

Academiejaar 2017-2018

VANAF 2019 PUBLICEREN WE DE ONDERZOEKSRAPPORTEN OP WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE

 • BAETEN (B). BEGINNENDE FILMMAKERS IN BEELD. Kwalitatief onderzoek naar noden, drempels en netwerken bij pas afgestudeerde cineasten.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2018
  Op vraag van BREEDBEELD
  Download hier de masterproef
 • BOLLIOU (M). COLLABORATION PARTNERSHIPS BETWEEN PART-TIME ARTS EDUCATION AND AMATEUR ARTS.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2018
  Op vraag van Forum voor Amateurkunsten
  Download hier de masterproef
 • CLAES (M). EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE KUNSTEDUCATIEVE NASCHOLINGSBEHOEFTEN VAN LEERKRACHTEN
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2018
  Op vraag van WISPER vzw
  Download hier de masterproef
 • DEPAEPE (L). SEKSUALITEIT EN FYSIEKE BEPERKING. Omgang van de gezondheidszorg met het thema ‘seksualiteit’ bij personen met een dwarslaesie.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2018
  Op vraag van Aditi vzw en Sensoa
  Download hier de masterproef
 • DRUART (A). SEKSUALITEIT BINNEN WOONZORGCENTRA. Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van het personeel.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2018
  Op vraag van Aditi vzw en Sensoa
  Download hier de masterproef
 • ENGELEN (R). BETEKENIS EN BELEVING VAN JEUGDHUISBEZOEKERS NAARGELANG HUN ONDERWIJSPOSITIE.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2018
  Op vraag van Formaat vzw en Vlaamse Overheid dep. Cultuur, Jeugd en Media
  Download hier de masterproef
 • FRANCK (E). OP ZOEK NAAR EEN EVENWICHT TUSSEN VEILIG EN AVONTUURLIJK SPELEN OP HET VAKANTIESPEELPLEIN. Zich inzetten voor het ontwikkelen van avontuurlijke speelkansen.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2018
  Op vraag van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw
  Download hier de masterproef 
 • PUTTAERT (L). SEKSUELE GEZONDHEID BIJ BELGISCHE VROUWEN IN ARMOEDE: PERSPECTIEF VAN SLEUTELINFORMANTEN.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2018
  Op vraag van Sensoa
  Download hier de masterproef
 • RAVESLOOT (L). INTERNATIONALE UITWISSELING, OOK VOOR GEMEENTEN? Stimulerende en remmende (f)actoren bij het organiseren van internationale uitwisselingsprojecten op de lokale jeugddiensten in Vlaanderen en Brussel.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2018
  Op vraag van Vlaamse Overheid dep. Cultuur, Jeugd en Media en i.s.m. Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
  Download hier de masterproef
 • ROEX (E). EEN CONSUMPTIEREVOLUTIE IN DE LIMBURGSE KEMPEN? Kledingbezit en -productie in Hamont en Beringen.
  Bachelorproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2018
  Op vraag van Openluchtmuseum Bokrijk en ETWIE
  Download hier de bachelorproef
 • ROMBAUTS (F). HOE BEÏNVLOEDT DE DEELNAME AAN DE ASPIRANTENWERKING HET NEMEN VAN EEN DUURZAAM ENGAGEMENT IN DE LEIDING? Een onderzoek bij lokale Chirogroepen in het gewest West.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2018
  Op vraag van Chirojeugd Vlaanderen
  Download hier de masterproef 
 • VANDENMEERSCHE (I). DE SEKSUALITEITSBELEVING BIJ OUDEREN IN EEN WOONZORGCENTRUM. Een kwalitatief onderzoek.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2018
  Op vraag van Aditi vzw en Sensoa
  Download hier de masterproef
 • VANHOPPLINUS (I). WELBEVINDEN BIJ HET CLB, ONDERZOCHT AAN DE HAND VAN HET JOB DEMANDS-RESOURCES MODEL.
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2018
  Op vraag van GO! CLB
  Download hier de masterproef

Academiejaar 2016-2017

 • DE VALCK (I). HOE MOET HET NU MET MIJN VERHAAL? Verkennend onderzoek naar de ervaringen van mensen die getuige zijn of geweest zijn van familiaal geweld
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2017
  Op vraag van vzw Zijn - Beweging tegen geweld
  Download hier de masterproef 
   
 • DOERGA MISIER (R). “HET JEUGDBELEID VAN DE EUROPESE UNIE ONDER DE VLAAMSE LOEP” Een kritische beschouwing van Vlaamse jeugd(werk)actoren over het jeugdbeleid van de Europese Unie
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2017
  Op vraag van Vlaamse Overheid - departement CJSM
  Download hier de masterproef
   
 • EYCKENS (S). “MAAR IK BEN GEEN PSYCHOLOOG” Kwalitatief onderzoek naar hulpverleningsactiviteiten in een levensbeschouwelijk kader in Brussel
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2017
  Op vraag van CGG Brussel - Cultuursensitieve Zorg
  Download hier de masterproef
   
 • MORIAU (E). PARTICIPATIEPROJECTEN VOOR KANSENGROEPEN: TREFFER OF MISSER? Een onderzoek naar de duidelijkheid en de relevantie van de beoordelingscriteria van participatieprojecten voor kansengroepen binnen het Participatiedecreet. Welke verbeteringen voor regelgeving, indieners en beoordelaars zijn mogelijk?
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2017
  Op vraag van Vlaamse Overheid - Departement CJSM
  Download hier de masterproef
   
 • SMETS (N) “Sans distinction de classe, de race ou d’opinion réligieuse.” Pluralistisch feminisme: Marokkaanse arbeidsmigranten in het jeugdhuis
  van YWCA Antwerpen vanaf het einde van de jaren 1960

  Masterproef, Interuniversitaire Master Gender & Diversiteit, augustus 2017
  Op vraag van YWCA Antwerpen
  Download hier binnenkort de masterproef
   
 • VANDERVELDE (S). KINDEREN MET EEN MENTALE BEPERKING OP HET SPEELPLEIN. Maatregelen die organisatoren van een vakantiespeelplein (kunnen) nemen om hen optimaal te laten deelnemen. 
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2017
  Op vraag van Vlaamse Overheid - Departement CJSM en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
  Download hier de masterproef
   
 • VAN EENHOOGE (L) Waardevolle therapeuten? Kwalitatief onderzoek naar de invloed van levensbeschouwing op de professionele hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg
  Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2017
  Op vraag van CGG Brussel - Cultuursensitieve Zorg
  Download hier binnenkort de masterproef

  Onderzoeksvragen beantwoord door Bachelorstudenten Communicatiemanagement van de Erasmushogeschool Brussel:

 • vzw De Rand: Hoe kunnen we expats beter bereiken en sensibiliseren om een cursus Nederlands te volgen? Waarom starten ze niet met een cursus en hoe kunnen we hierop inspelen?
 • GC Elzenhof: Hoe kan Gemeenschapscentrum Elzenhof meer vrijwilligers & (potentiële) gebruikers bereiken en betrekken?
 • Muziekmozaïek: Ontwikkeling van een duidelijk en efficiënt communicatieplan voor Muziekmozaïek
 • Cultuurnet Vlaanderen: Welke doelgroepmedia richten zich op gemeenschappen met etnisch-cultureel diverse achtergronden? Is een mediarubriek met agenda-info of vrijetijdsverhalen van families hierin mogelijk/wenselijk?

Academiejaar 2015-2016

• BROCKMANS (L). Blijft de visie plakken? De transfer van de visie op spel en spelen van de VDS via animatorcursus naar de praktijk op het vakantiespeelplein
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, december 2015
Op vraag van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Download hier de masterproef 

• COESSENS (L). Hoe ervaren hervestigde vluchtelingen het leven, de hulp- en dienstverlening in verschillende Vlaamse landelijke en stedelijke gemeenten vertrekkende vanuit hun culturele achtergrond?
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van CGG Brussel - Cultuursensitieve zorg
Download hier de masterproef

• DE JONG (D). Jongeren en hun vakbond Een onderzoek naar het profiel van actieve jonge leden van de Algemene Centrale-ABVV
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van de Algemene Centrale - ABVV 
Download hier de masterproef

• FIERENS (H). Uitval bij cursisten in de opleiding tot ervarings-deskundige in de armoede en sociale uitsluiting van vzw De Link
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van De Link
Download hier de masterproef 

• HARNIE (L). Zwarte hond bijt waakhond, of net andersom? Kwalitatieve studie naar de beeldvorming van depressie in De Standaard en Het Laatste Nieuws
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel
Download hier de masterproef 

• KILIC (E). Hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en hun inburgeringsproces
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
In samenwerking met het Minderhedenforum
Download hier de masterproef

• KOTO (J). Opvattingen m.b.t. eer en gerelateerd geweld bij jongeren van Koerdische afkomst in Vlaanderen/Brussel
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van het Koerdisch Instituut
Download hier de masterproef

• PHILIPSEN (R). LGBT-jongeren en de ontwikkeling van hun seksuele identiteit online
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van Wel Jong Niet Hetero
Download hier de masterproef

• RAMON (D). De betekenis van de vriendengroep van Het Nieuwstedelijk
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van Het Nieuwstedelijk
Download hier de masterproef

• REUSE (V). Kunstenproject 'Parol!': ervaringen van ex-gedetineerden en professionelen
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van Creatief Schrijven vzw
Download hier de masterproef

• SALEHI (S).De meerwaarde van de CLB-medewerkers van andere origine (Interculturele bemiddelaars) binnen Centra voor Leerlingenbegeleiding
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van het Minderhedenforum
Download hier de masterproef

• SCHEERS (G.) Alcoholgebruik bij leiding van Vlaamse lokale Chirogroepen: prevalentie, kennis van alcoholrichtlijnen en attitude t.o.v. alcoholgebruik
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van Chirojeugd Vlaanderen
Download hier de masterproef

• VANBRABANT (L). Evenwichtige genderbeeldvorming in duidingsprogramma's van de VRT
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad
Download hier de masterproef

• VAN DER HEYDEN (Y). Een kwalitatief onderzoek naar de noden en behoeften van 25-45-jarige Brusselse alleenwoners
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van het Brussels Parlement
Download hier de masterproef 

• VERMUYTEN (C). De plaats van de hulpverlening binnen de leefwereld van daklozen in Brussel
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, december 2016
Op vraag van het CGG Brussel - cultuursensitieve zorg
Download hier de masterproef 

• WILBOORTS (A). "Vrijwilligers komen en gaan, engagement blijft bestaan." Onderzoek naar de doorstroom van cursist naar animator bij Koning Kevin vzw
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van Koning Kevin vzw
Download hier de masterproef

EhB-projecten Sociaal Werk:
• Welke rol spelen ouders in de zoektocht van hun zoon/dochter naar duurzaam werk? 
Op vraag van RISO Vlaams-Brabant
• Hoe beleven senioren uit de wijken Kuregem en Woluwe het dagdagelijks functioneren in hun wijk en hoe ziet een zorgzame wijk er volgens hen uit?
Op vraag van kenniscentrum Woonzorg Brussel i.s.m. met Lokale dienstencentra Cosmos en Zoniënzorg en In de wijken, Molenbeek – Lokaal dienstencentrum De Vaartkapoen en Vorst – Lokaal dienstencentrum Miro.

Academiejaar 2014-2015

• DE VESTELE (R). De beleving van jonge vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond op vlak van vrije tijd, onderwijs, familie&vrienden
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2015
Op vraag van het Minderhedenforum
Download hier de masterproef 

• REYNAERT (V). Onderzoek naar de verwachtingen van relevante stakeholders uit de residentiele sector m.b.t. de organisatie en de financiering van de ouderenzorg na de zesde staatshervorming
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2015
Op vraag van VLOZO
Download hier de masterproef

• VAN HEMELRIJCK (S). Giftbooks: een kwalitatieve studie naar elektronische boeken en de geschenkvormen
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2015
Op vraag van Boek.be
Download hier de masterproef 

• VANHOECK (B). "In order to be a teacher, you’ve got to be a student first". Een kwantitatief onderzoek bij laatstejaarsstudenten secundair onderwijs naar hun interesse in de lerarenopleiding
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2015
Op vraag van het Minderhedenforum
Download hier de masterproef

Academiejaar 2013-2014

• AMSHOFF (K). De rol van erkenning voor de Koerdische Diaspora in België: Separatie versus Integratie van Biculturele Identiteiten
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2014
Op vraag van het Koerdisch Instituut
Download hier de masterproef

• BEERSAERTS (J). Kinderen met een andere etnische achtergrond in het buitengewoon onderwijs: gevoelsleven en toekomstperspectief
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van het Minderhedenforum
Download hier de masterproef

• BOAKYE (H). Aandacht voor intercultureel leren in de personenzorg: stage- en opleidingservaringen in het beroepsonderwijs
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van VIVO
Download hier de masterproef

• BRYS (R), VANDENBUSSCHE (E). Een kwalitatieve analyse van een innovatief rollenspel met jongeren: evaluatie van KRAS, een project van Jeugddienst Globelink
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van Globelink
Download hier de masterproef

• DEPRAETERE (H). Chances for life changes. A qualitative study of low-educated women of Moroccan origin participating in formal adult education
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2014
Op vraag van het Minderhedenforum
Download hier de masterproef

• DIELTIENS (M). Veilige woonzorgcentra? Een onderzoek naar de veiligheid van woonzorgcentra en de onveiligheidsgevoelens van bewoners en personeel in woonzorgcentra
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk
Download hier de masterproef

• JONG (R). Onderzoek naar een meer duurzaam engagement van beginnende vrijwilligers vanuit een agogische perspectief
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van Awel vzw
Download hier de masterproef

• MOL (V). Verkennend onderzoek naar het belang en de invloed van ervaringen en percepties van ouders van speelpleinvrijwilligers in Vlaanderen
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Download hier de masterproef

• SANEN (S). Cruciale factoren in de zoektocht naar werk als startende acteur
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten
Download hier de masterproef

• SEGERS (V). Vanuit het beroepsonderwijs naar het Hoger Onderwijs: ‘zalmen aan het woord’
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van het Minderhedenforum
Download hier de masterproef

• VAN RENSBERGEN (S). Kunstcreatie binnen de podiumkunsten met mensen met een beperking. Een onderzoek naar het creëren van mede-eigenaarschap binnen een artistiek proces.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2014
Op vraag van Demos
Download hier de masterproef

Academiejaar 2012-2013

• BERBE (J). Houden van praktijk? De keuze voor de B-stroom in het secundair onderwijs. Een kwalitatieve bevraging van leerlingen in de B-stroom
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2013
Op vraag van het Minderhedenforum
Download hier de masterproef

• BOUJIDA (S). Islamleerkrachten in het Vlaams onderwijs: wat is hun positie in een schoolteam en hoe verloopt het contact met andere leerkrachten?
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2013
Op vraag van het Minderhedenforum

• BORREMANS (S). Een kwalitatief onderzoek naar de jongerenparticipatie bij Sensoa.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2013
Op vraag van Sensoa 
Download hier de masterproef

• CLEEREN (D). (Cyber)pesten bij Vlaamse jongeren: kwantitatief onderzoek op basis van database Kinderen- en jongerentelefoon ‘Awel’
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2013
Op vraag van Awel
Download hier de masterproef

• DESMAELE (N). Onderzoek naar de betekenis van socialenetwerksites bij het informeren en vormen van Vlaamse jongeren omtrent relaties en seksualiteit. Case: SENSOA & allesoverseks.be
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2013
Op vraag van Sensoa 
Download hier de masterproef

• MUYLAERT (G). Online cursussen literair schrijven: een behoefteonderzoek
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2013
Op vraag van Creatief Schrijven
Download hier de masterproef

• RENMANS (J). (Over)diagnosticering van ADHD in een klinische populatie? Een onderzoek in MPI Levenslust
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2013
Op vraag van MPI Levenslust
Download hier de masterproef

•SMAJLI (E). Kunst: niet voor mijn kind. De beeldvorming van niet-westerse allochtone ouders over kunstonderwijs
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2013
Op vraag van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten
Download hier de masterproef

• VANHOEDENAGHE (S). “O Help, mijn zoon/dochter is artistiek!” De ontwikkeling van personen met een verstandelijke handicap en hoe hun
omgeving daarmee omgaat (kwalitatief onderzoek)

Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2013
Op vraag van Demos
Download hier de masterproef

• VAN LIT (E). Dakloze vrouwen in de nachtopvang van Gent
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2013
Op vraag van de Cel Lokaal Sociaal Beleid stad Gent
Download hier de masterproef

• VAN REGENMORTEL (S). “Een bomvolle parochiezaal?” De publiekssamenstelling van het amateurtheater.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2013
Op vraag van OPENDOEK vzw
Download hier de masterproef

 Hoe allochtone buurtbewoners beter bij buurtwerk betrekken?
Op vraag van Buurtwerk Casablanca
Project 3de BA Maatschappelijk Werk, Erasmushogeschool Brussel, juni 2013

• Onderzoek naar vroeginterventie bij tabak, alcohol en drugsmisbruik
Op vraag van CGG Ahasverus
Project 3de BA Maatschappelijk Werk, Erasmushogeschool Brussel, juni 2013

 Onderzoek naar thuiszorg in Brussel
Op vraag van de Brusselse Welzijns – en Gezondheidsraad (BWR)
Project 3de BA Maatschappelijk Werk, Erasmushogeschool Brussel, juni 2013

Academiejaar 2011-2012

• BLEUKX (T). Museum Night Fever 2012: Een publieksonderzoek.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2012
Op vraag van de Brusselse Museumraad
Download hier de masterproef

• GOETHALS (J). Armoedeberichtgeving in de Vlaamse kranten: een inhoudsanalyse.
Masterproef, Erasmushogeschool Brussel, augustus 2012
Op vraag van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw 
Download hier de masterproef

• MAES (H). MNM en jongeren met een andere etnische herkomst: een gedwongen huwelijk?
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2012
Op vraag van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden
Download hier de masterproef

• PHILIPS (E). Een (behoefte)onderzoek naar de cultuurparticipatie in de gemeente Opwijk.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2012
Op vraag van de Bibliotheek van Opwijk
Download hier de masterproef

• TIEBOUT (L). Internationaal succes: de nood aan ondersteuning in de professionele muziekindustrie in Vlaanderen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2012
Op vraag van Poppunt
Download hier de masterproef

• VAN DEN EEDE (L). Perceptie van onderwijsactoren op de doorverwijzing van kansarme kinderen naar het buitengewoon onderwijs.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2012
Op vraag van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
Download hier de masterproef

• VANDEROOST (A). Leesonderzoek ’Over&Weer’ Scouts & Gidsen Vlaanderen.
Masterproef, Erasmushogeschool Brussel, augustus 2012
Op vraag van Scouts & Gidsen Vlaanderen
Download hier de masterproef

• VANMUNSTER (M). Een onderzoek naar de belevenis van een deelname aan een vakantie georganiseerd door Pirlewiet vzw, voor mensen in armoede
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2012
Op vraag van Pirlewiet vzw
Download hier de masterproef

• Ouderbetrokkenheid, een noodzaak! Een bevraging van anderstalige ouders in vijf lagere scholen in Denderleeuw.
Project 3de BA Maatschappelijk Werk, Erasmushogeschool Brussel, juni 2012

• Informatie, inspraak en participatie bij CGG Ahasverus: een kwalitatief en verkennend onderzoek.
Project 3de BA Maatschappelijk Werk, Erasmushogeschool Brussel, juni 2012

Academiejaar 2010-2011

• DE COCK (E). Beeldvorming over allochtone leerlingen bij leerkrachten in het basisonderwijs.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2011
Op vraag van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden
Download hier de masterproef

• FREDERICKX (A). Exploratief onderzoek: De plaats en betekenis van boeken en lezen in het leven van werkende vrouwen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2011
Op vraag van Stichting Lezen
Download hier de masterproef

• HERTECANT (M). Informatiebehoeften van gezinnen rond (culturele) vrijetijdsactiviteiten.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, december 2011
Op vraag van Cultuurnet Vlaanderen en de Gezinsbond
Download hier de masterproef

• HILLEN (B). De begeleiding door huisartsen bij ongeplande zwangerschappen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2011
Op vraag van Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen
Download hier de masterproef

• OOMS (A). Noodzakelijke competenties voor het geven van relationele en seksuele vorming in het secundair onderwijs: visie van lectoren uit de Vlaamse lerarenopleidingen. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2011
Op vraag van Sensoa
Download hier de masterproef

• VAN CAUTER (J). Beleving van een animatorstage. Stagiairs en stagebegeleiders: worden hun verwachtingen en doelen verwezenlijkt?
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2011.
Op vraag van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Download hier de masterproef

• VERKEST (S). Eerste stappen naar diversiteit in het VRT-Journaal.
Masterproef, Erasmushogeschool Brussel, juni 2011.
Op vraag van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden
Download hier de masterproef

• VOGELAAR (T). De school van Lukaku nader bekeken. Hoe jongeren van etnische minderheden een multicultureel tv-programma percipiëren.
Masterproef, Erasmushogeschool Brussel, augustus 2011. 
Op vraag van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden
Download hier de masterproef

Academiejaar 2009-2010

• ADAN (M). Enough about you, let’s hear from me. Een exploratief onderzoek naar de publieke en private relevantie van moderatie van comments online en cyberhate op vier Vlaamse nieuwssites.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010.
Op vraag van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Download hier de masterproef

• COCKMARTIN (L). Een kwalitatief publieksonderzoek naar het leesgedrag van oudleden van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010
Op vraag van Stichting Lezen
Download hier de masterproef

• COESSENS (C). Moeders als (incest)slachtoffers. Verkennend onderzoek naar de hulpverlening in Vlaanderen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, januari 2010.
Op vraag van Moeders Tegen Incest
Download hier de masterproef

• COPPENS (E). Leidt opgevoed worden in een eenoudergezin tot een groter risico op gedragsproblemen bij jongeren tussen 12 en 18 jaar?
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010.
Op vraag van BASO vzw
Download hier de masterproef

• DE CONINCK (E). Kwalitatief onderzoek naar de invloed van de vorming LABO (Leren Afval Beheren Op School), uitgewerkt en gegeven door GREEN vzw bij kinderen van het 5e leerjaar lager onderwijs.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, januari 2010.
Op vraag van GREEN vzw
Download hier de masterproef

• DEMETSER (R). Chiroleiding en hun centen. Heeft de kostprijs van Chiro voor de leiding een impact op hun engagement?
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010.
Op vraag van Chirojeugd Vlaanderen
Download hier de masterproef

• DERRE (S). Een kwalitatief onderzoek naar de determinanten van veilig vrijen bij Vlaamse jongeren. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2010.
Op vraag van Sensoa
Download hier de masterproef

• DILLEN (S). Geweld tussen siblings in traditionele en nieuw samengestelde gezinnen en de hiermee samenhangende factoren.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010.
Op vraag van vzw Zijn
Download hier de masterproef

• HODGE (L). Onderzoek naar de perceptie en beleving van pornografisch beeldmateriaal op het internet bij jongvolwassenen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010.
Op vraag van Sensoa
Download hier de masterproef

• JANSSENS (J). ALs je't de pers vraagt: Chiro! Een onderzoek naar de aanwezigheid van berichten over Chirojeugd Vlaanderen in de media.
Masterproef, Erasmushogeschool Brussel, juni 2010.
Op vraag van Chirojeugd Vlaanderen
Download hier de masterproef

• LANDUYT (A). De vrouw achter de ‘sluier’. Kwalitatief onderzoek naar de voorwaarden voor participatie van kansarme Marokkaanse vrouwen
aan een vorming met een duurzaam effect.

Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2010.
Op vraag van PRH Vlaanderen
Download hier de masterproef

• MOL (D). Heb je die film al gelezen? Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de bestseller hype Twilight op het leesgedrag van jongeren.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010.
Op vraag van Stichting Lezen
Download hier de masterproef

• REINA (V). Begripsexploratie en belevingsaspecten van eergerelateerd geweld in België. Een kwalitatief onderzoek bij sleutelinformanten & respondenten uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, december 2010
Op vraag van vzw Zijn

• SWERTS (M). Een kwalitatief onderzoek naar de berichtgeving van beeldend kunstenaressen. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2010.
Op vraag van Gynaika
Download hier de masterproef

• THOMPSON (S). Hoe schatten jongvolwassenen hun risico op seksueel overdraagbare aandoeningen in?
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2010.
Op vraag van Sensoa
Download hier de masterproef

• VANPACHTENBEKE (J). Poppunt als informatieverstrekker. Onderzoek naar de noden en behoeften van het doelpubliek.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010.
Op vraag van Poppunt
Download hier de masterproef

• VAN WALLE (K). Ongewenst seksueel contact bij homo- en biseksuele mannen
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2010
Op vraag van Sensoa
Download hier de masterproef

• VEROUGSTRAETE (B). Boeken in de VLaamse pers: een analyse van de boekenbijlage.
Masterproef, Erasmushogeschool Brussel, juni 2010
Op vraag van Boek.be
Download hier de masterproef (nog verkleinen & uploaden)

Academiejaar 2008-2009

• BORNAUW (M). Pornografie op het internet: Een kwalitatief onderzoek bij 16 tot 18 – jarige jongens naar de belevenis van pornografie en naar de interactie ervan met hun eigen seksualiteitsbeleving.Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2009.
Op vraag van Sensoa

• DE BRUYN (J). Ontwikkelen van een leidraad voor het organiseren van vormingen voor jongeren uit specifieke doelgroepen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2009.
Op vraag van Habbekrats
Download hier de masterproef

• DE MARS (D). Attitudeonderzoek bij Nederlands- en Franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van vzw De Rand
Download hier de masterproef

• DE SMET (M). De onzichtbare drempel: verkennend onderzoek naar toegankelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen
Download hier de masterproef

• DUQUENNE (I). Kwalitatief onderzoek naar de communicatiekanalen over seksuele beleving bij studerende jongvolwassenen met een vaste heteroseksuele relatie.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2009.
Op vraag van Sensoa
Download hier de masterproef

• GOOSSENS (J). "Vergelijkende studie naar het effect van scheiding op de relatie tussen grootouder en kleinkinderen; vergelijking tussen gescheiden en niet-gescheiden families (vervolgstudie)"
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2009.
Op vraag van Basisadvies bij Scheiding en Ouderschap

• HUYGENS (S). Kwalitatief onderzoek naar de perceptie van seksualiteit bij 2,5 - 6-jarigen en de behoefte aan ondersteuning binnen de buitenschoolse kinderopvang.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang
Download hier de masterproef

• MALFROID (G). 'The Homeless World Cup': voetbal als vorm van sociale activering. Een casestudy van het 'Activeringsproject Harde Kern Druggebruikers' te Antwerpen-Noord.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2009.
Op vraag van Activeringsproject Harde Kern Druggebruikers 
Download hier de masterproef

• LAUWERS (L). Tevredenheidsonderzoek bij de gebruikers van de sportinfrastructuur van vzw Berentrode.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van vzw Berentrode
Download hier de masterproef

• LE SAGE (M). De leefsituatie van alleenstaande allochtone en autochtone vrouwen in Vlaanderen en Brussel.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad
Download hier de masterproef

• RODRIGUEZ Y CANTELI (S). Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van Sensoa

Download hier de masterproef

• ROUMANS (M). Allochtonen en vrijwilligerswerk: een onderzoek naar de mogelijke motieven en hinderpalen om een engagement op te nemen in een Nederlandstalige organisatie.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad
Download hier de masterproef

• VANDENBUSSCHE (B). Belangenbehartiging van kansengroepen. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van het FORUM VAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN
Download hier de masterproef

• VAN WEYMBERG (A).Geautomatiseerde medicatie-distributie bij vzw Albe, een kosten-batenanalyse.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van ALBE VZW.
Download hier de masterproef

• VERMEULEN (K). Onderzoek naar de relatie tussen de vorming ‘Leren Afval Beheren Op school’ en het consumptiegedrag en afvalbeheer op school.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2009.
Op vraag van GREEN vzw.
Download hier de masterproef

• VRANKEN (S). Onderzoek naar de redenen van het foutief of niet-gebruiken van anticonceptie bij studerende jongvolwassenen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni2009.
Op vraag van Sensoa.
Download hier de masterproef

• WEYEN (L). Interesses en noden van de alllochtone dansliefhebber: een analyse van de non-participatie in het aanbod van Danspunt vzw.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2009.
Op vraag van Danspunt vzw.
Download hier de masterproef

• BREWEE (P), CORTVRIEND (L), DEDOBBELEER (D), EXCOTO VAN DAM (Y), GREGOIR (E), HINDERHAEL (E), Maurand (J), STIENS (L), VANDERSMISSEN (A-K), VAN IMPE (C), VANKERCKHOVEN (D). Participatief werken - wat doet de dienst vrije tijd en lokale verenigingen om allochtone jongeren te bereiken en beantwoordt dit aan hun behoeften?
Project Teamgestuurd Beleidswerk - Sociaal Werk, Erasmushogeschool Brussel, juni 2009
Download hier het projectverslag

Academiejaar 2007-2008

• BAETENS (A.). Seksualiteitsbeleving van heteroseksuele vrouwen tussen de 55 en 65 in een vaste relatie. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de masterproef

• BEELEN (E.). Analyse van ecoteams aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008. 
Op vraag van ECOLIFE.
Download hier de masterproef

• BONDUELLE (L.). Kwalitatief onderzoek naar de relatie- en seksualiteitsbeleving bij jongvolwassenen met gescheiden ouders.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de masterproef

• BONTE (T.). Van Open Kamp naar scouting: een onderzoek naar de beleving van scouting bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008. 
Op vraag van SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN.
Download hier de masterproef 

• DE CANG (L.). De operaworkshops van de Koninklijke Muntschouwburg uit de doeken. Kwalitatief onderzoek naar de educatieve omkadering in het lager onderwijs. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van DE MUNT.
Download hier de masterproef 

• DENIS (J.). Onderzoek naar de determinanten van het keuzeproces ten gevolge van zwangerschap bij tienermeisjes.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de masterproef

• DE BRUYNE (K.). Exploratief onderzoek naar de participatie van ethnisch-culturele minderheden in muziekeducatieve organisaties in Vlaanderen.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008.
Op vraag van DE KRIJTKRING vzw (nu MET-X)
Download hier de masterproef

• DE VYLDER (V.). Attitudes t.a.v. laagdrempelige telezorg bij 65-plusser. Een exploratief onderzoek m.b.t. de Zelfmoordlijn. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008.
Op vraag van CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING VZW.
Download hier de masterproef

• ELST - VAN DEN BERGH (L.). Actiegroepen voor mensen zonder wettig verblijf. Een verkennend onderzoek naar actiegroepen die strijden tegen uitwijzingen van mensen zonder wettig verblijf in Vlaanderen. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, december 2007. 
Op vraag van VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN.
Download hier de thesis 

• GOBERECHT (T.). Onderzoek naar het verband tussen emotionele en gedragsproblemen en cyberpesten bij jongeren uit de eerste graad secundair onderwijs.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN.
Download hier de masterproef 

• GOBIN (J.). Tvbrussel: een beloftevolle toekomst? Een adviserende beleidsstudie op basis van een analyse over de sterktes, pijnpunten, mogelijkheden, en bedreigingen van een atypische regionale zenders zoals tv-brussel anno 2007.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van tv-brussel. 
Download hier de masterproef

• HUYSMANS (K). Welbevinden onder mantelzorgers.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, december 2008 . 
Op vraag van CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BRUSSEL. 
Download hier de masterproef

• LEEMANS (K). Onderzoek naar de gehanteerde copingsstijlen bij jongeren die in contact komen met cyberbesten.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD- vzw Zijn. 
Download hier de masterproef

• LOVERIX (L). Kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van ouderen aan ateliers van artistieke expressie.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van INSTITUUT PACHECO. 
Download hier de masterproef

• LE ROY (S.). Imago-onderzoek van Chiro in het beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel, die geen deel uitmaken van Chiro.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van Chirojeugd Vlaanderen. 
Download hier de masterproef

• LKASBI (Z). Relationele en Seksuele Vorming aan minderjarige nieuwkomers.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de masterproef

• MAES (K.). Wat is het profiel van de bezoeker in het gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel? Een kwantitatief publieksonderzoek. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van de Zandloper. 
Download hier de masterproef

• MEERT (E). De relationele en seksuele beleving van jongeren met een lichte verstandelijke beperking.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de masterproef

• MEEUS (D). Positie van de Vlaamse zomerfestivals en de verhouding tot het reguliere concertaanbod. Anno 2007.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van MUZIEKCENTRUM VLAANDEREN. 
Download hier de masterproef

• MERTENS (S).Sponsoring voor muziek in Vlaanderen anno 2007. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van MUZIEKCENTRUM VLAANDEREN. 
Download hier de masterproef

• PEETERS (M.). Jeugdwerker: een redder in nood? Een onderzoek naar de werking met hangjongeren in de provincie Limburg.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (LiSS). 
Download hier de masterproef 

• SAMPERS (K.). Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen de leefgroepssamenstelling en het subjectief welbevinden van ouder wordende personen met een verstandelijke beperking. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van Regionaal Welzijnsoverleg Waasland. 
Download hier de masterproef 

• TELEN (S.). Kwantitatief onderzoek naar gebruik van internet door tieners om een antwoord te vinden op relationele en seksuele vragen. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008 . 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de masterproef

• THIJS (S). Seksuele voorlichting bij Marokkaanse moslimmoeders.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de masterproef

• VAN DAEL (G). Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking? Of ontwikkelingssamenwerking voor kinderrechten? 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, juni 2008. 
Op vraag van PLAN BELGIE. 
Download hier de masterproef

• VANDERHASSELT (K). Relationele en seksuele voorlichtingsbehoeften bij jongeren.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de masterproef

• VANMAELE (N).Onderwijsbeleid en niet-westerse muziek.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van DE KRIJTKRING vzw (nu MET-X)
Download hier de masterproef

• VERLAAK (A). Een explorerend onderzoek naar werkzoekende allochtone vrouwen in de Limburgse mijngemeenten.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van FORUM van ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN 
Download hier de masterproef

• VERTE (E). Behoefte aan alumniwerking aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van OUDSTUDENTENBOND VUB
Download hier de masterproef

• VLOGAERT (H). Van mensenhandel naar menselijk onderhandelen? Een studie van de wisselwerking tussen beleidsactoren en ngo's inzake mensenhandel.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van PAYOKE. 
Download hier de masterproef

• WINNELINCKX (T). Stimulansen en belemmeringen voor procesgerichte mondiale vorming in het beroepssecundair onderwijs.
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, september 2008. 
Op vraag van KLEUR BEKENNEN. 
Download hier de masterproef

Academiejaar 2006-2007

• BAILLIEUL (M). Read My Lips! Onderzoek naar de veranderende rol van literaire recensenten in een context van digitalisering. Kritische analyse van het leesbevorderingsproject "Iedereen Leest". 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van STICHTING LEZEN
Download hier de thesis

• BOSSUYT (E). Seksualiteitsbeleving bij bewoners van Rust- en Verzorgingstehuizen: Een bevraging van intermediairs.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de thesis

• DEBRAEKELEER (J). Onderzoek naar de kennis, ervaring en behoeften van adolescenten met betrekking tot rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening . 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van IN PETTO.
Download hier de thesis

• DEBRAUWERE (J). Het beeld van alcohol. Een historische discoursanalyse van de antialcoholcampagnes tussen 1879 en 1919. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van NATIONAAL JENEVERMUSEUM HASSELT.
Download hier de thesis

• DE CRAECKER (K). Een voet in twee werelden. Een kwalitatief publieksonderzoek naar de plaats en betekenis van Vlaamse televisie in het dagelijkse, multiculturele leven bij Turkse en Marokkaanse jongeren van de tweede generatie.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, december 2006. 
Op vraag van MINDERHEDENFORUM vzw. 
Download hier de thesis

• DE JONGH (S). Psychologische impact van (langdurig) verblijf in open centra op asielzoekers. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN . 
Download hier de thesis

• DE PRINS (G). Hoe gaan jongeren in Vlaanderen tussen 15 en 19 jaar om met verschillende verliessituaties? Een kwalitatief onderzoek. 
 Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van IN PETTO. 
Download hier de thesis 

• DERYCKERE (C). De relatie tussen leiderschapsstijl en de organisatiegrootte: Een onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsstijl van de directie enerzijds en de grootte van het woon en zorgcentrum anderzijds in de Provincie West-Vlaanderen. 
 Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van FEDERATIE ONAFHANKELIJKE SENIORENZORG. 
Download hier de thesis 

• DE SMET (S). Relationele en seksuele vormingsactiviteiten voor tieners van 10 tot 14 jaar in de Vlaamse jeugdbewegingen: een inventarisatie- en behoefteonderzoek. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de thesis

• FRET (B). Beeldvorming over ouderen door ouderen. Hoe kijken ouderen naar zichzelf?
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BRUSSEL. 
Download hier de thesis

• GARREBEEK (S). Man bijt Vrouw. Een kwalitatief onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen intieme relaties. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de thesis

• GETTEMANS (W). Informatiebehoeften omtrent relaties en seksualiteit bij islamitische jongeren. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de thesis

• GIELIS (B). De opportuniteiten van het kunstendecreet versus cultuurindustrieel beleid voor de popmuziek in Vlaanderen.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van MUZIEKCENTRUM VLAANDEREN.
Download hier de thesis

• GRAULUS (S). Onderzoek naar de integratie van relationele en seksuele vorming binnen HIV/AIDS-projecten van Belgische ngo's werkende in het Zuiden. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de thesis

• HERBOTS (S). Relationele en seksuele vorming in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de thesis

• JANSSEN (K). Chirojeugd Vlaanderen: Determinanten in het engagement in de chiroleiding Vlaanderen. Een verkennend onderzoek. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van CHIRO. 
Download hier de thesis

• LOTGERING (S). Kinderen die getuige zijn van ouderlijk partnergeweld: onderzoek naar de mogelijke gevolgen. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis

• MAERTENS (E). De seksualiteitsbeleving van jonge tieners. Een kwalitatieve beschrijvende studie naar hun concrete seksuele handelen, denken en voelen. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de thesis

• MEEUS (K). Welke diversiteit op de Vlaamse concertpodia? Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de diversiteit anno 2005-2006 van de concertprogrammatie in relatie tot economische, politieke factoren en de rol van de muziekprogrammator.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van MUZIEKCENTRUM VLAANDEREN.
Download hier de thesis

• NYS (S). Een kwalitatief onderzoek naar mogelijke netwerkscenario's voor een dagactiviteitencentrum dat zich richt tot personen met een psychiatrische problematiek; Een casestudy aan de hand van het Dac Den Teirling. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van DEN TEIRLING. 
Download hier de thesis

• OP DE BEECK (E). Kijk op de praktijk: Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van ouders met (echt)scheidingsbemiddeling.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van vzw BASO. 
Download hier de thesis

• SIONGERS (S). Definiëren van de psychosociale noden van Epidermolysis Bullosa Simplex-patiënten en hun gezinnen. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van DEBRA BELGIUM. 
Download hier de thesis

• TAELEMANS (L). Beeldvorming van jongeren (12 tot 18 jaar) over ouderen (+55). 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BRUSSEL. 
Download hier de thesis

• TEUGHELS (S). Beste buren of valse vrienden? Een stand van zaken over samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland inzake muziek.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van MUZIEKCENTRUM VLAANDEREN.
Download hier de thesis 

• THIELEMANS (G). Het welbevinden van ouderen in RVT's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BRUSSEL. 
Download hier de thesis

• VANDEKERCKHOVE (P). Een vergelijking van de middelen tussen dienstencentra in Vlaanderen met dienstencentra in Brussel.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van BRUSSELS OVERLEG DIENSTENCENTRA.
Download hier de thesis

• VANDERHOVEN (M). Ouderenbeleid: stand van zaken. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van S-PLUS. 
Download hier de thesis

• VANDER STUYFT (A). Wat is het profiel van vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, wanneer zij naar de hulpverlening stappen?.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis 

• VAN DE VELDE (E). Kinderen die getuige zijn van ouderlijk partnergeweld: onderzoek naar de invloed van risico- en protectieve factoren op de ontwikkeling van jongeren. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis 

• VAN RAEMDONCK (S). Het effect van scheidingen op de mate van scontact tussen grootouders en kleinkinderen.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van vzw BASO
Download hier de thesis 

• VENS (B). Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van S-PLUS. 
Download hier de thesis 

• VERHOOGEN (K). Het seksuele gezondheidsgedrag van jongvolwassenen: een onderzoek bij 20 tot 25-jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van SENSOA.
Download hier de thesis

• WAUTERS (B). Oudermis(be)handeling in Vlaanderen. Een empirisch onderzoek.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2007. 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis

• WOLFS (N). Interpersoonlijke conflicten tussen siblings: een vergelijkend onderzoek. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2007. 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis 

Academiejaar 2005-2006

• BAETEN (M). Mensen zonder wettig verblijf en hun toegang tot gezondheidszorg in Brussel. Een verkennend onderzoek naar de gevolgde trajecten en ervaren knelpunten anno 2006. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van ARTSEN ZONDER GRENZEN. 
Download hier de thesis 

• BARTELS (K). Chirojeugd Vlaanderen: "Is er een verandering van engagement bij Chiroleiding in vergelijking met het verleden?" Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, mei 2006. 
Op vraag van CHIRO. 
Download hier de thesis 

• BERTH (V). Verkennend onderzoek naar de beleving van relaties en seksualiteit/intimiteit van oudere homomannen (50+) in Vlaanderen en Brussel.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de thesis

• BOSMANS (A). Behoefteonderzoek van de senioren in Maaseik. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van STADSBESTUUR MAASEIK. 
Download hier de thesis 

• BRABERS (R). Met welke problematische situaties binnen de Noord-Zuid verbinding kunnen kinderen van het basisonderwijs geconfronteerd worden in het kader van mondiale vorming?
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van DE WERELDSCHOOL. 
Download hier de thesis 

• CHUFFART (D). Verloop van vrijwilligers bij de zelfmoordlijn. Welke motieven schuilen er achter het beëindigen hun engagement.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van CENTRUM PREVENTIE ZELFMOORD
Download hier de thesis

• DILS (A). Bedrijven en werknemers vinden elkaar in werknemersvrijwilligerswerk. Een exploratief onderzoek naar de praktijk van werknemersvrijwilligerswerk, en de eventuele samenwerkings- en ondersteuningsbehoeften hierbij. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van HET PUNT .
Download hier de thesis 

• GOOSSENS (M). Een verkenning van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, mei 2006. 
Op vraag van ARTSEN ZONDER GRENZEN. 
Download hier het abstract 

• GOOVAERTS (T). Onderzoek naar de verschillende vormen van belaging vanuit de ervaring en beleving van het slachtoffer. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN.
Download hier de thesis

• MOLENBERGHS (T). Interpersoonlijke communicatie over seksualiteit bij jongvolwassenen met een vaste relatie; een kwalitatief onderzoek bij niet studerende heteroseksuele koppels tussen 20 en 30 jaar. 
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van SENSOA. 
Download hier de thesis 

• QUARTIER (V). ACTIEF WERELDBURGERSCHAP. Wat is de impact van mondiale vorming op attitudeverandering bij lagere schoolkinderen? Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, mei 2006. 
Op vraag van DE WERELDSCHOOL. 
Download hier de thesis 

• SEVENOIS (D). De anti-alcoholproblematiek van het einde van de 19de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw en de rol van de medische professie hierin. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 
augustus 2006. 
Op vraag van NATIONAAL JENEVERMUSEUM HASSELT
Download hier de thesis

• VAN DEN FONTEYNE (S). Grijs met een kleurtje. Welke wensen hebben ouderen van Turkse en Marokkaanse origine op vlak van vrijetijdsbesteding. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, mei 2006. 
Op vraag van MINDERHEDENFORUM vzw. 
Download hier de thesis

• VANDEVIVERE (YR). Sluit het thuiszorgdecreet aan bij de leefwereld en de behoeften van de gebruiker van de Brusselse lokale dienstencentra.
Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2006. 
Op vraag van BRUSSELS OVERLEG DIENSTENCENTRA 
Download hier de thesis 

• VER EYCKEN (S). Buurtsport Brussel: een analyse van de vraag en aanbod in de wijk Kuregem. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, mei 2006. 
Op vraag van BUURTSPORT BRUSSEL
Download hier de thesis

• VERSTREPEN (M). De hulpverlening aan slachtoffers van geweld binnen de partnerrelatie. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, mei 2006. 
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis 

• WYNANT (E). Het adviesorgaan van het gemeentelijk jeugdbeleid. Descriptief onderzoek naar de lokale jeugdraden in Vlaanderen. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, mei 2006. 
Op vraag van JEMP. 
Download hier de thesis

Academiejaar 2004-2005

• BUELENS (E). De werving en selectie van gastgezinnen bij AFS Interculturele Programma's vzw: wat brengt gezinnen ertoe om gastgezin te worden? Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2005. 
Op vraag van AFS INTERCULTURELE PROGRAMMA'S. 
Download hier de thesis

• CALLEBAUT (G). Beeldvorming en taalgebruik over personen met een handicap in de Vlaamse kranten. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005. 
Op vraag van GRIP VZW. 
Download hier de thesis

• DE PAUW (L). Werking maatschappelijk kwetsbare jongeren = werken rond emancipatie?! Een exploratief onderzoek naar het Youth Engagement Continuum. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van JEUGDHUIS CENTRUM WEST. 
Download hier de thesis

• DESCHUTTERE (E). Onderzoek naar de motieven van jongeren in pleeggezinnen en private residentiële instellingen betreffende het al dan niet doen van een aanvraag tot verlengde hulpverlening. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2005.
Op vraag van KAOS & CO GEZINSPLAATSING. 
Download hier de thesis

• EMMERECHTS (E). Onderzoek naar de voorzieningen tot actieve cultuurparticipatie voor jongeren wonende in middelgrote Vlaamse gemeenten rond Brussel. Welke inbreng heeft het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten hierin? Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van VLAAMS CENTRUM voor AMATEURKUNSTEN. 
Download hier de thesis

• GOOVAERTS (E.) ‘Geweld en misbruik in de privé-sfeer: verschillende vormen van psychisch geweld op mannen.’ Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis

• HANNAERT (S.) Een kwalitatief onderzoek naar het oprichten van kunstwerkplaatsen voor personen met psychische problemen. Licentieverhandeling,Vrije Universiteit Brussel, augustus 2005.
Op vraag van DEN TEIRLING ACTIVITEITENCENTRUM. 
Download hier de thesis 

• PARDON (E). Een empirisch onderzoek naar de rol van agogische vaardigheden bij sleutelfiguren uit het amateurtheater. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2005.
Op vraag van OPEN DOEK
Download hier de thesis

• PEETERS (E). Onderzoek naar de participatie aan het verenigingsleven van Turkse nieuwkomervrouwen die migreren in het kader van gezinshereniging. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van het STEUNPUNT VOOR ALLOCHTONE MEISJES EN VROUWEN.
Download hier de thesis

• RENCKENS (C). Psychisch geweld bij vrouwen in een partnerrelatie. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2005.
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis

• STYNEN (K). Op zoek naar kandidaat-pleegouders in Vlaanderen? Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van KAOS & CO GEZINSPLAATSING. 

Download hier de thesis

• VAN ASBROECK (S). Partnergeweld: de risicofactoren. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis

• VANDEPUTTE (S). Mondiale vorming in de lerarenopleiding én in het lager en secundair onderwijs. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van DE WERELDSCHOOL VZW. 
Download hier de thesis

• VANDOOREN (V). De Herbestemming van het Militair Hospitaal (Antwerpen). Op zoek naar duurzame ontwikkeling in de wijken Haringrode, Oud-Berchem en Zurenborg. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2005.
Op vraag van WIJKCOMITE HARINGRODE. 
Download hier het abstract

• VANGOIDTSENHOVEN (B). Exploratief onderzoek naar de bijdrage die het jeugdwerk kan leveren tot het toegankelijker maken van de jeugdhulpverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van BRUSSELSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDS-RAAD. 
Download hier de thesis

• VAN LANGENHOVE (K). Intrafamiliaal geweld bij jongeren: onderzoek naar voorkomen en kenmerken van oudermishandeling bij TSO- en BSO-leerlingen. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juni 2005.
Op vraag van BEWEGING TEGEN GEWELD-Vzw ZIJN. 
Download hier de thesis

• VAN SCHOORISSE (E). Een internationaal comparatief onderzoek naar vier interculturele projecten in België (Antwerpen en Brussel) en Nederland (Amsterdam en Rotterdam) vanuit het perspectief van de (co)organisatoren. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, september 2005.
Op vraag van het VLAAMS CENTRUM VOOR AMATEUR-KUNSTEN. 
Download hier de thesis

• VERSTREPEN (S). Arbeidstrajectbegeleiding: aanpassingen die de VDAB zou moeten doorvoeren in hun trajectbegeleiding zodanig dat er geen discriminatie is voor personen met een handicap. Licentieverhandeling? Vrije Universiteit Brussel, september 2005.
Op vraag van GRIP VZW. 
Download hier de thesis

Academiejaar 2003-2004

• BEECKAERT (G). Noden, behoeften en problemen bij thuiswonende personen met de ziekte van Huntington. Kwalitatief onderzoek op basis van semi-gestructureerd interview met Huntingtonpatiënten en hun mantelzorgers. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juli 2004.
Op vraag van de HUNTINGTON LIGA.
Download hier de thesis

• CORDIER (M). Onderzoek naar de ergotherapeutische behandeling van patiënten met de ziekte van Huntington. Licentieverhandeling, HA, Antwerpen, juli 2004.
Op vraag van de HUNTINGTON LIGA. 
Download hier de thesis

• RONSMANS (S). Een inhoudsanalytisch onderzoek over de berichtgeving en de beeldvorming van allochtonen in de Antwerpse regionale pers. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juli 2004.
Op vraag van VERBAL VISION VZW. 
Download hier de thesis

• VAN PRAET (N). Een vergelijking van de werkwaarden en de verwachtingen tussen personen met en zonder een handicap in het hoger onderwijs. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juli 2004.
Op vraag van GRIP VZW.

• VERHAEGHE (S). Een verkennend identiteit- en imago-onderzoek bij een vrouwenvereniging: casestudy VIVA-SVV. Licentieverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, juli 2004.
Op vraag van VIVA-SVV. 
Download hier de thesis

Meer informatie vind je op https://www.wetenschapswinkel.be/contact

WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

Vrije Universiteit Brussel – Campus Etterbeek R&D Wetenschapscommunicatie

ADRES

Pleinlaan 2, 1050 Brussel– Gebouw M, Lokaal 4M401A

TELEFOON

+32 (0)2 629 30 88

E-MAIL

wetenschapswinkel@vub.be

Met steun van de Vlaamse Overheid

Vlaams netwerk

Het Vlaams netwerk van Wetenschapswinkels bestaat momenteel uit:

 • Vrije Universiteit Brussel
 • Universiteit Antwerpen

WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN

Universiteit Antwerpen

ADRES

Campus Middelheim - Gebouw A, lokaal A. 220 
Middelheimlaan 1 
2020 Antwerpen 

TELEFOON

+32 3 265 31 85 

E-MAIL

wetenschapswinkel@uantwerpen.be