logo

For Dutch scroll down

LGBTI+ at VUB

Where the rain makes way for the sun, we proudly walk under the rainbow! Just like last year Vrije Universiteit Brussels and the Université Libre de Bruxelles will participate at the Belgian Pride, which takes over the streets of Brussels on Saturday the 18th of May. Both universities have a long tradition of advocating equal LGBTI+ rights.

Student associations such as the Homoseksuele Utopisten and Flikkerlicht were particularly active on the VUB campus in the 1980s and questioned the heteronormativity in society. Also today, the VUB community remains committed to a tolerant and open environment with various initiatives and actions, such as the Gender Week and the Equality Action Plan. Nowadays, the student associations BASTA! and Spectrum are the LGBTI+ voices on campus. And for research it is RHEA, Research Centre Gender, Diversity and Intersectionality.

All for one - VUB for all

Expressing yourself freely on campus, on the streets, in the public space, is crucial. This year the theme is "All for one" with solidarity and intersectionality in the baseline. By doing so the Pride wants to emphasize that everybody is unique and is entitled to be part of our society.

By participating at the Belgian Pride, the VUB wants to acknowledge and celebrate all forms of (sexual) diversity and make a statement against homophobia and transphobia, discrimination and exclusion. Every human being deserves equal respect, regardless origin, gender or sexual orientation. Diversity is not the problem, but the remedy againts rigidity, narrow-mindedness, and stagnation.

Click here for more information about this year’s theme                                                    

Diversiteit is niet het probleem, maar net de remedie tegen verstarring, navelstaarderij en stilstand.

LGBTI+ aan de VUB

Waar de regen plaats maakt voor de zon, daar lopen wij trots onder de regenboog! De Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles zijn daarom net als vorig jaar nadrukkelijk aanwezig op de Belgian Pride die op zaterdag 18 mei door de straten van Brussel trekt. Beide universiteiten zijn altijd actieve voorvechters geweest van gelijke rechten voor de LGBTI+-gemeenschap.

Studentenverenigingen als de Homoseksuele Utopisten en Flikkerlicht waren in de jaren ‘80 bijzonder actief op de VUB-campus en stelden de heteronormatieve maatschappij kritisch in vraag. Ook nu blijft de VUB-gemeenschap zich inzetten voor een tolerante en open omgeving met verschillende initiatieven en acties, zoals de Genderweek en het Gelijkheidsactieplan. Tegenwoordig zijn het de studentenverenigingen BASTA! en Spectrum die de vinger aan de pols houden op de VUB-campussen. En voor onderzoek is dat RHEA, het Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit.

All for one - VUB for all

Je vrij kunnen voelen op de campus of in je buurt of stad is cruciaal. Jezelf mogen zijn en dit tonen op straat, in de publieke ruimte. Hand-in-hand lopen en je geliefde toelachen. Met het thema "All for one" en solidariteit en intersectionaliteit als baseline – wil de Pride dit jaar benadrukken dat ieder mens uniek is en recht heeft op een eigen plaats in de samenleving, zonder discriminatie op welke grond dan ook.

Door aan de Belgian Pride deel te nemen wil de VUB alle vormen van (seksuele) diversiteit omarmen en een statement maken tegen homofobie en transfobie, discriminatie en uitsluiting. Elk mens is uniek en elk individu verdient evenveel respect, ongeacht afkomst, gender of seksuele geaardheid. Diversiteit is niet het probleem, maar de remedie tegen verstarring, navelstaarderij en stilstand.

Klik hier voor meer over het jaarthema.

Pride events

dinsdag 8 december, 14:00

Pim pam praat

Speel gezelschapsspelletjes online en oefen zo je Nederlands.    

Speel gezelschapsspelletjes online en oefen zo je Nederlands.    

maandag 25 januari, 14:00

Co-designing a values-based future for digital education

Educational technology is predominantly steered by companies who envision the ‘future’ of education as a data-driven system in which real-time feedback, personalization, evidence-based learning, school efficiency and continuous innovation will drive and improve education. Are you...

Educational technology is predominantly steered by companies who envision the ‘future’ of edu...

woensdag 27 januari, 08:30 - 18:30 U

CPDP 2021: Enforcing rights in a changing world

As humanity is facing a global pandemic reshaping our lives, governments are discussing measures ranging from contact tracing apps to immunity passports and long-term border restrictions. Meanwhile, a considerable part of our daily lives is moving online as telemedicine and online...

As humanity is facing a global pandemic reshaping our lives, governments are discussing measures ...

donderdag 28 januari, 00:00

ITACE for lecturers 28/01/2021

ITACE for lecturers 28/01/2021 in English...

ITACE for lecturers 28/01/2021 in English...

donderdag 28 januari, 00:00

ITACE for lecturers 28/01/2021

ITACE for lecturers 28/01/2021 in Dutch...

ITACE for lecturers 28/01/2021 in Dutch...

donderdag 28 januari, 17:00

PhD Dai-Duong Tran

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van Dai-Duong Tran. De verdediging kan via een livestream gevolgd worden.  Gelieve de uitnodiging hier te vinden.

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

donderdag 28 januari, 17:00

PhD Dai-Duong Tran

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Dai-Duong Tran. Please find the invitation here. The defense will be livestreamed.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

maandag 1 februari, 00:30

Online Course - Safety Assessment of Cosmetics in the EU - 2021 -

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

maandag 1 februari, 13:00

PhD Tien Do Huu

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van Tien Do Huu. Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden.

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

maandag 1 februari, 13:00

PhD Tien Do Huu

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Tien Do Huu.Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

dinsdag 2 februari, 08:30

ITNA 02/02/2021

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

dinsdag 2 februari, 08:30

ITNA 02/02/2021

ITNA IN HET NEDERLANDS...

ITNA IN HET NEDERLANDS...

Join us in the Parade

Not only do ULB and VUB support the Pride. We will also be present in the parade with our truck, professors, staff and students. So VUB-people... Join our team in the parade and let's build a great party on May 18. The more the merrier right? All for one, VUB for all.

Practical information:  

The Pride Parade will start from 14h30 from the Ravenstein Street. For the complete itinerary, see the website of the Belgian pride.

For those who want to join us in the parade? We gather around 14:00 at our trucks. 

Timing Pride Parade

12h00: Pride Village is open
14h00: Pride Kick-Off (at the Pride Stage in the Pride Village)
14h30: Start Pride Parade (at the Ravenstein Street)

For all information about the Pride, go to their website!

We want you

Will you be one of our volunteers?

To make sure everything runs smoothly, the VUB is looking for volunteers to join in the preperations to the Belgian pride or to help during the parade. Would you like to help us decorating the truck, promoting the event, ensuring safety during the parade, or...? 
All for one, one for all! Join our team as a volunteer and register here! 

 

Word jij een van onze vrijwilligers?

Om alles in goede banen te laten lopen zoekt de VUB vrijwilligers om in aanloop naar de Belgian pride of tijdens de parade de handen uit de mouwen te steken. Wil jij ons helpen bij de promotie, de veiligheid garanderen tijdens de stoet, de wagen mee opbouwen, of...?
All for one, one for all! Schrijf je snel in als vrijwilliger!