logo

Geavanceerde echocardiografie

Verleg je focus met het postgraduaat Geavanceerde Echocardiografie.

Medische beeldvorming is een elementair onderdeel van cardiale screening, diagnostiek, opvolging en onderzoek. Echocardiografie wordt hierbinnen beschouwd als een zeer toegankelijke, niet-invasieve en niet-schadelijke techniek die beeldvorming van hoogwaardige kwaliteit garandeert. De beschikbare technologie voor echocardiografie evolueert evenwel bijzonder snel en wordt in een steeds breder gebied ingezet. De arts die het onderzoek voert of superviseert, dient te beschikken over zeer specifieke kennis en expertise om het onderzoek te voeren, de beelden te creëren en interpreteren of in te zetten voor wetenschappelijk onderzoek.

Vandaag is de opleiding tot echocardiografische beeldvormingsspecialist gefragmenteerd en te vaak beperkt tot on-the-field training. Verschillende gespecialiseerde centra en vakverenigingen willen de beschikbare kennis en expertise bundelen en beschikbaar maken via een postgraduaat "geavanceerde echocardiografie". Op vraag van de Belgian Working Group of Non invasive Cardiac Imaging is een postgraduaat opgericht. Vanuit het echolabo van VUB - UZ Brussel werden specialisten uit KU Leuven – UZ Leuven, UA – UZ Antwerpen, UGent – UZ Gent, Maria Middelares Gent, Jessa Ziekenhuis Hasselt, ZOL Genk, OLV Ziekenhuis Aalst, AZ Sint-Jan Brugge – Oostende samengebracht. 

Hiertoe ontwikkelde deze groep experten een theoretisch programma dat beoogt de echocardiografische expertise van de deelnemer te verhogen tot een niveau 3 volgens de criteria van de European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). Na succesvol afleggen van een examen en het volgen van een praktische stage zal een postgraduaat diploma afgeleverd worden.

Faculteit


Geneeskunde en Farmacie

Meer info

Vragen over de opleiding?


Stuur een e-mail naar prof. dr. Steven Droogmans

Contact

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Het postgraduaat Geavanceerde Echocardiografie is een theoretisch programma dat beoogt de echocardiografische expertise van de deelnemers te verhogen tot een niveau 3 volgens de criteria van de European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). Na het succesvol afleggen van een examen en het volgen van een praktische stage wordt een post-graduaatsdiploma afgeleverd.

Bekijk hier een overzicht met alle cursussen, docenten en opleidingslocaties.

Leerresultaten

Het postgraduaat Geavanceerde Echocardiografie is een theoretische en praktische vervolgopleiding in echocardiografie die voldoet aan de vereisten 'advanced echocardiography' van de European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) en volgt de aanbevelingen zoals gepubliceerd in: 

 

Studiepunten

Dit postgraduaat omvat 60 studiepunten (ECTS). Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. 

Toelatingsvoorwaarden

Een rechtstreekse toegang tot het postgraduaat Geavanceerde Echocardiografie is strikt voorbehouden voor:  

  • Erkende arts-specialisten "Master of Medicine in de specialistische geneeskunde, afstudeerrichting cardiologie, urgentiegeneeskunde en anesthesiologie" die hun volledige opleiding hebben afgerond. Ook arts-specialisten met de bijkomende beroepstitel in de Intensieve Zorgen zijn toegelaten.
  • Arts-specialisten Cardiologie (ASO) in opleiding en arts-specialisten interne geneeskunde in het laatste jaar van hun truncus cummunis opleidingstraject (ASO) die zullen starten met de opleiding Cardiologie.

Waar en wanneer?

Het postgraduaat Geavanceerde Echocardiografie start op 1 oktober 2021. De cursus wordt gedoceerd aan de VUB Health Campus, met uitzondering van enkele opleidingsonderdelen die worden georganiseerd in het UZA en het OLV Aalst.

Inschrijven en studiegeld

Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt €2500 voor arts-specialisten en €1800 voor masterstudenten .

Meer informatie over studiegeld en inschrijvingen voor een postgraduaat vind je op deze website.