logo

INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

Werkervaring, ondernemende skills en professionele competenties zijn voor ingenieurs belangrijker dan ooit. Met het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs krijg je de kans om via innovatieve projecten een unieke ervaring op te doen in het bedrijfsleven of ondernemerschap.

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan 40 studiepunten gaan naar een innovatieproject en minimaal 20 studiepunten naar een persoonlijk opleidingsprogramma.

Waarom kiezen voor dit postgraduaat?
·        Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel van een innovatieproject.
·        Je kunt een persoonlijk opleidingsprogramma samenstellen afgestemd op je eigen interesses.
·        Je krijgt intensieve en persoonlijke coaching van professionals uit het werkveld.
·        Je krijgt de kans om alleen of in teamverband een (eigen) idee écht te ontwikkelen en te implementeren.
·        Je ontwikkelt naast technische competenties ook innovatieve en persoonlijke competenties.
·        Je hebt duidelijker zicht op het toekomstig professioneel traject dat je wilt afleggen en je kunt meteen een hogere functie bekleden.

Interuniversitaire website


Klik hier

Heb je vragen?


Stuur een E-mailtje naar: ARTHUR SKENAZI Stage- en programmacoördinator M +32 (0)475 379245 E arthur.skenazi@vub.be Pleinlaan 2 –B.0.057- 1050 Brussel

Contacteer ons

Interuniversitair programma

Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs is een gezamenlijk initiatief van faculteiten van de vijf Vlaamse universiteiten die opleidingen industriële wetenschappen, biowetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen aanbieden. De opleiding is ontstaan vanuit het IWT-pilootproject 'Innovatiestages' dat als doel heeft het concept 'werkplekleren' te integreren binnen de ingenieursopleidingen. Recent kreeg het pilootproject een vierjarig vervolg met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).Zowel vanuit bedrijven en organisaties als vanuit het hoger onderwijs bestaat er een duidelijke vraag naar een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De innovatieprojecten hebben tot doel de aansluiting tot de beroepspraktijk te verbeteren. Via de postgraduaatsopleiding krijgen studenten de kans om praktijkervaring op te doen in het werkveld of ondernemerschap. Naast de technische ingenieurscompetenties gaat de aandacht vooral naar de ontwikkeling van innovatiecompetenties en ondernemende, innoverende en professionele vaardigheden.

Een eigen programma samenstellen

Je postgraduaatsopleiding bestaat naast je innovatiestage (40 sp.) ook uit een individueel vakkenpakket van minstens 20 studiepunten. Je stelt je eigen programma samen in functie van die competenties die je verder wilt ontwikkelen. Je kunt daarbij vakken uit heel Vlaanderen kiezen. Uiteindelijk bepaal je dus zelf in welke domeinen je je verder ontplooit, en geef je je opleiding een heel persoonlijke invulling.

Verdiepende én verbredende vakken

Een belangrijke meerwaarde van het Postgraduaat Innoverend Ondernemen is dat het programma-aanbod verder gaat dan alleen technisch verdiepende vakken. Zo gaat er ook aandacht uit naar meer verbredende disciplines als communicatie, bedrijfskunde, ethiek, recht, projectmanagement, human resource management etc. Daarnaast kunnen ook interne bedrijfsopleidingen deel uitmaken van je opleidingsprogrammaTerwijl de verdiepende vakken het je mogelijk maken je in een specifiek technisch domein te specialiseren, zijn de verbredende onderdelen erop gericht je persoonlijke, ondernemers- en innovatiecompetenties te ontwikkelen. Meer concreet is je individueel programma opgebouwd uit:
·        minimaal 9 sp. aan vakken rond innovatie, ondernemerschap en professional skills;
·        minimaal 3 sp. aan technisch-inhoudelijke vakken (gelinkt aan je innovatieproject).

Resterende of extra studiepunten kun je vrij invullen met opleidingsonderdelen uit een supplementair aanbod rond ondernemerschap en professional skills.

Alle leerresultaten van het postgraduaat vind je hier terug.

Voor wie?

Ingenieurs in spe

Je bent (bijna) afgestudeerd als ingenieur? Na dit postgraduaat ben je beter in staat je professioneel te oriënteren en je kunt op een hoger niveau de arbeidsmarkt instappen. Het postgraduaat kun je na je master opnemen, maar ook combineren.

Professionals

Je hebt al enkele jaren werkervaring? Grijp de kans om je verder te specialiseren in de meest innovatieve technologieën, je te heroriënteren, een project voor je bedrijf te realiseren of begeleid de eerste stap te zetten naar je eigen onderneming.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je diploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Meer info

Doctoreren


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr in spe

Blijven studeren

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Jezelf kandidaat stellen en inschrijven voor de opleiding kan in enkele eenvoudige stappen.

1. Kandidaatstelling

Stel je kandidaat via het online formulier. Je vult de gevraagde gegevens in en stuurt een CV en motivatiebrief door. Alle kandidaatstellingen worden beoordeeld door een interuniversitaire commissie. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar: kennis van het postgraduaat, persoonlijke motivaties voor deelname, persoonlijke leerdoelstellingen en interesses.

2. Inschrijving

Als je kandidaatstelling wordt goedgekeurd én je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kun je jezelf officieel inschrijvingen voor het postgraduaat aan een universiteit naar keuze.
Meer informatie over de inschrijving:
·        @ KU Leuven
·        @ Universiteit Antwerpen
·        @ Universiteit Gent
·        @ Universiteit Hasselt
·        @ Vrije Universiteit Brussel
Het inschrijvingsgeld is aan alle universiteiten gelijk.

3. Start opleiding

Na je inschrijving, krijg je een coach vanuit de universiteit toegewezen. Samen met je coach stel je een persoonlijk opleidingsprogramma samen.
Daarnaast ga je via de stagedatabank op zoek naar een of meerdere passende innovatieprojecten.

                                                                                                                                                                                                       Ik stel me kandidaat!