logo

Linguale Orthodontische Expertise

Je bent tandarts-specialist in de orthodontie en je wil zowel je academische kennis als je klinische vaardigheden uitdiepen en verbreden? Je wil jezelf, in functie van een optimale praktische inzetbaarheid, bijscholen tot een expert in de linguale orthodontie? Dan is dit academische postgraduaat het programma dat je zoekt!

Unieke postgraduaatopleiding met eigen aanpak en focus op de specialistische orthodontische praktijk

De linguale technieken zijn klinisch en technisch moeilijk. De praktijk leert dat talrijke tandarts-collega’s nogal wat ‘koudwatervrees’ ondervinden en er niet aan durven te beginnen. Te meer omdat het uitvoeren van een linguale behandeling duur is. Vaak wordt er gestart met enkele behandelingen en wordt er nadien niet meer verder behandeld met de linguale apparatuur.

In deze postgraduaatopleidingen is er ruimte om extensief op een aantal praktische aspecten van de linguale techniek in te gaan. Bovendien is er doorheen het gehele opleidingsproces continue academische begeleiding bij de patiëntenbehandeling. Vooral in de beginfase is deze coaching van onschatbare waarde voor de implementatie van de linguale techniek in de eigen orthodontische praktijk.

Faculteit


Geneeskunde en Farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Het postgraduaat Linguale Orthodontische Expertise èn het postgraduaat in de Orthodontische Expertise in de Zelfligerende Bracket-systemen zijn tweejarige programma’s, uniek in hun aanbod. Deze gespecialiseerde opleidingen bieden zowel academische inzichten als klinische vaardigheden, voor optimale inzetbaarheid in de praktijk.

De linguale techniek, waarbij de brackets aan de binnenzijde van de tanden worden geplaatst, ontstond in 1977, met uitgestelde doorbraak in hoofdzaak door de dikte van de brackets. Een groot aantal patiënten ondervond hinder bij het spreken en soms ook irritatie van de tong. Omdat de afwerking erg moeilijk was, bleek het niet eenvoudig een mooi behandelingsresultaat te bewerkstelligen. Een vaak gekozen oplossing was, in de laatste maanden van de behandeling, over te schakelen op gewone labiale apparatuur.

Vandaag ondergaat de linguale orthodontie een versnelde ontwikkeling door de technologische mogelijkheden en het ontwerp van nieuwe apparatuur en methodiek. De linguale techniek wint aan belang en actualiteit in de tandheelkundige specialistische praktijk. Talrijke klinische en technische orthodontische vragen rijzen op. Meerdere systemen worden recent geïntroduceerd. Een aangepast en gefundeerd aanbod qua vorming en aanpak is aan de orde.

Beide postgraduaten worden aangeboden aan de Vrije Universiteit Brussel, de Tandheelkundige Kliniek, afdeling Orthodontie en het instituut voor PostAcademische vorming (iPAVUB).

Meerwaarde

Tweejarige opleiding in een academische en klinische context

  • Hoogwaardig kwalitatief programma door expertise van de specialist-docenten, academisch én uit het werkveld
  • Gespecialiseerde en geactualiseerde kennis en praktijkgerichte competenties op gevorderd niveau
  • Persoonlijke begeleiding in de patiëntenbehandeling
  • Implementatie van de opgedane kennis en methodieken in de dagelijkse praktijk

Studiepunten

Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Getuigschrift

Het succesvol afronden van dit postgraduaatsprogramma leidt tot het postgraduaatgetuigschrift 'Postgraduaat Linguale Orthodontische Expertise'. Dit getuigschrift wordt uitgereikt door iPAVUB en ondertekend door de rector van de Vrije Universiteit Brussel en de voorzitter van de stuurgroep.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


De VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn