logo

Op naar een duurzame samenleving

Van Life Cycle Analyses tot klimaattafels - in deze interactieve microcredential opleiding ontdek je verschillende technieken om besluitvorming over duurzaamheid te ondersteunen. Ervaren gastsprekers geven je hun kennis en vaardigheden rond de verschillende methodes mee, online én op de campus.

 

Vak

De micro-credential Decision Support Systems bestaat uit één vak:

Decision Support Systems for Sustainability

Micro-credential?

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (=ECTS credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1e of het 2e semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Onderwijstaal
Engels

Semester
2

Schrijf je in!


Via een creditcontract

Alle info over inschrijven via een creditcontract
Aantal studiepunten
6 ECTS

Diploma?
Getuigschrift Micro-credential

Heb je vragen?


Contacteer dan de faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School