logo

De kritische journalist

Kritisch evalueren en informatie afwegen op herkomst, betrouwbaarheid en waarachtigheid - het zijn belangrijke vaardigheden in de journalistieke praktijk. In deze micro-credential opleiding ontdek je essentiële wetenschappelijk onderbouwde manieren om bronnen te beoordelen en te analyseren.

Vakken

De micro-credential Historische Kritiek en Journalistiek bestaat uit 3 vakken:

In deze micro-credential worden wetenschappelijke onderbouwde manieren om bronnen te beoordelen en te analyseren aangereikt. In de opleidingsonderdelen  worden inzichten uit de historische wetenschap gegeven, waarbij de focus ligt op het aanleren van een systematisch-kritische houding bij het omgaan met informatie en het beoordelen van argumenten. Er worden academische perspectieven op de journalistieke praktijk en analysemethoden aangereikt. Evenals toepassingen van de verdiepende kennis van theorieën en concepten over taal, tekst en beeld in de kritische analyse van en onderzoek naar taalkundige, communicatieve, mediale en beeldtoepassingen.

Onderwijstaal
Nederlands

Semesters
1 & 2

Schrijf je in!


Via een creditcontract

Alle info over inschrijven via een creditcontract
Aantal studiepunten
12 ECTS

Diploma?
Getuigschrift Micro-credential

Micro-credential?

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (=ECTS credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1e of het 2e semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Heb je vragen?


Contacteer dan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte