logo

Samenleving en technologie

Een micro-credential opleiding voor ingenieurs waarin kennis, technologie, economie en ontwikkeling elkaar ontmoeten.

Vakken

De opleiding Samenleving en Technologie bestaat uit 3 vakken:

Milieuaspecten van het ingenieursberoep

In dit vak wordt een schetst gegeven van de grote milieuproblemen, de gevolgen op politiek en wetgevend vlak en casestudies over hoe technologie kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

Geschiedenis van de Stedenbouw

Dit vak verschaft inzichten in (de totstandkoming van) het stedelijke weefsel. Hierbij wordt de relatie onderzocht tussen stedelijke patronen, architectuur en techniek, en brede maatschappelijke evoluties, in een historisch vergelijkend perspectief.

Hernieuwbare energietechnologie

In dit vak worden duurzame energieoplossingen binnen de trias energetica gesitueerd en worden de opbouw, werking, performantie en toepassingen van de belangrijkste technologieĆ«n voor duurzame opwekking van energie behandeld.

Onderwijstaal
Nederlands

Semester
2

Schrijf je in!


Via een creditcontract

Alle info over inschrijven via een creditcontract
Aantal studiepunten
9 ECTS

Diploma?
Getuigschrift Micro-credential

Micro-credential?

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (=ECTS credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1e of het 2e semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Heb je vragen?


Contacteer dan de faculteit Ingenieurswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen