logo

Opleiden tot Kwaliteit

De Master Specialistische Geneeskunde organiseert sinds 2016 in samenwerking met UZ-Brussel opleidingen om stagemeesters- en supervisoren te ondersteunen bij het opleiden en evalueren van assistenten op de werkvloer. 

“Een echte eye-opener: les voor mezelf om alert te zijn op de manier waarop ik feedback geef”

Train de Trainer voor Ziekenhuisopleiders

Voor een kwaliteitsvolle patiëntenzorg is een goede opleiding van assistenten op de werkvloer essentieel. Het combineren van uw werk als arts met uw rol als opleider is echter niet evident. Sinds enkele jaren is voor stagemeesters bijscholing rond opleiden en evalueren wettelijk verplicht. Ook supervisoren doen er goed aan om regelmatig training te volgen rond het begeleiden van werkplekleren.

Om u hierin te ondersteunen bestaat sinds 2016 de Train de Trainer voor Arts-Specialisten, een samenwerking tussen de Master Specialistische Geneeskunde aan de VUB en het UZ-Brussel. Alle sessies zijn gratis en open voor zowel stagemeesters als supervisoren. De opleidingen zijn interactief en praktisch van aard, aangepast op de context van hedendaagse ziekenhuizen.

Deelnemen?


Bekijk hier welke opleidingen gepland staan en schrijf u direct in.

Bekijk het opleidingsaanbod

Nieuwsbrief


Drie keer per jaar geven wij een overzicht van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten voor het opleiden van ASO's op de dienst.

Ga naar de nieuwsbrief.

Vragen?


Stuur ons een email, wij helpen u graag verder.

Contacteer ons
Op dit moment verzorgen wij drie verschillende opleidingen op de campus in Jette.

Interactief en doelgericht

Op dit moment verzorgen wij drie verschillende opleidingen alsook een praktijkverbetertraject gericht op de hele dienst. De opleidingen: Een basisopleiding bestaande uit twee sessies waarin een aantal kernthema's rond opleiden en evalueren voorbij komen; De opleidingsintervisie waarin collega's onderling zoeken naar betere manieren van opleiden - bijvoorbeeld interessant voor opleiders met meer ervaring of bij specifieke moeilijkheden - en ten slotte de sessie voor stagemeesters, waarin thema's als de organisatie van de opleidingsdienst of de aanpak van de leergesprekken uitgediept kunnen worden. Hieronder meer informatie over de inhoud van ons aanbod.

Basisopleiding

De basisopleiding bestaat uit twee sessies van drie uur, die ongeveer een maand na elkaar gevolgd worden. In een groep van maximaal 15 deelnemers wordt gewerkt rond het plannen- en herkennen van opleidingsmomenten, verschillende vormen van evaluatie, methoden en valkuilen voor objectief evalueren, het gebruik van reflectie als leermiddel en het geven van onderbouwde feedback. Ook worden enkele technieken geoefend voor het aanbrengen van feedback, het verbeteren van klinisch redeneren en het veilig en efficiënt aanleren van technische vaardigheden.

U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt.

Opleidingsintervisie

Intervisie is een zeer effectieve en prettige manier van leren. In kleine groepen (max. 7 deelnemers) wordt uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt; onder begeleiding en volgens een vaste structuur. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Bij aanvang van de sessie wordt een agenda opgesteld, waarna een selectie van thema's wordt uitgediept. U vertrekt met nieuwe inzichten, vaardigheden of een concreet plan van aanpak ter verbetering.

Verplichte bijscholing voor stagemeesters

Daar waar de basisopleiding ingaat op opleidersvaardigheden voor de alledaagse begeleiding, wordt in deze sessie voor stagemeesters ingegaan op thema's die enkel voor uw rol relevant zijn. Zaken als het aansturen van het opleidingsteam, een systeem voor objectieve evaluatie of het voeren van moeilijkere leergesprekken kunnen aan bod komen. Doordat op deze sessies stagemeesters vanuit verschillende diensten- en ziekenhuizen afkomen kunt u ook veel leren van de manier waarop anderen omgaan met de uitdagingen van deze functie. Maximaal 15 deelnemers.

NIEUW!

Praktijkverbetertraject

Ook de praktische organisatie van het werkplekleren is enorm belangrijk voor de kwaliteit van opleiding op de dienst. Overwogen afspraken rond de taakverdelingen en evaluatiemomenten, maar ook kwaliteitsvolle evaluatiematerialen of een goed stageboekje kunnen een groot verschil maken voor een efficiente opleiding. Vaak ontbreekt het echter aan tijd en middelen om deze zaken een keer grondig te bezien.

Om hierin tegemoet te komen bieden wij dit academiejaar (2020-2021) voor het eerst de mogelijkheid voor stagemeesters om in hun jaarlijks verplichte bijscholing te voorzien door deelname aan een praktijkverbetertraject: Gedurende 3 tot 6 maanden werkt u als dienst, onder onze begeleiding, aan vooraf gekozen doelen. Tijdens het traject inventariseren we met u waar op uw dienst de grootste ruimte ligt voor verbetering, kiezen we specifieke interventies om deze aan te pakken, en begeleiden wij u bij de implementatie hiervan en gaan we na of de samen gestelde doelen bereikt werden.

Inhoudelijk kunt u kiezen tussen twee thema's:
Traject 1: De opstart en introductie van ASO's op de dienst
Traject 2: De summatieve en formatieve evaluatie van ASO's op uw dienst

Klik hier voor meer informatie

 

Toelating en inschrijven


Al onze opleidingen zijn -voorlopig- gratis te volgen door supervisoren en stagemeesters betrokken bij de opleiding van ASO's

Schrijf u in

Attestering


Uw attest van deelname wordt interuniversitair geaccepteerd in het kader van de erkenning als stagemeester. Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.

Locatie en contact


VUB Health Campus, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette, Brussel

Mail ons

Meer informatie?


Kijk voor de inhoud van de verschillende sessies op onze opleidingspagina.

Onze opleidingen

Andere vragen?


Wij helpen u graag verder.

Mail ons

Nieuwsbrief


Drie keer per jaar geven wij een overzicht van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten voor het opleiden van ASO's op de dienst.

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Lieve Van den Block

Prof. Dr. Lieve van den Block is Master in de Klinische Psychologie en heeft een doctoraat in de Medisch-Sociale Wetenschappen, beide behaald aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ze is verantwoordelijk voor de opleiding van Huisarts-Praktijkopleiders binnen het Interuniversitair Samenwerkingsverband voor Huisartsopleiding (ISHO) en van stagemeesters/supervisoren van arts-specialisten in opleiding aan de VUB. Ze is tevens voorzitter van het onderzoeksprogramma Aging and Palliative Care bij de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde en leidt verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten in het domein van palliatieve zorg en levenseinde, één van de speerpunten van de VUB. 

Else Gien Statema

Else Gien Statema is master in de Arbeids- en Organisatiepyschologie. In het kader van haar opleiding specialiseerde zij zich aan de Universiteit van Amsterdam in Training en Ontwikkeling. Sinds maart 2017 ondersteunt ze de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de UGent door het ontwerpen en brengen van wetenschappelijk onderbouwde trainingsprogramma's. Daarnaast assisteert zij prof. Van den Block bij geven en verder uitwerken van de Train de trainer sessies voor stagemeesters, supervisoren en ASOs.

Naomi Dhollander

Dr. Naomi Dhollander is Master in de Klinische Psychologie en heeft een dubbeldoctoraat in de Sociale Gezondheidswetenschappen (VUB & UGent). Sinds oktober 2020 is zij aangesteld aan de VUB als Doctor-Assistent bij Prof. dr. Lieve Van den Block op het onderwijsdomein Train-de-Trainer' waarbinnen ze mee de trainingen, opleidingen en begeleiden organiseert van arts-opleiders (supervisoren, stagemeesters, praktijkopleiders) die met name arts-specialisten-in-opleiding, maar ook huisartsen-in-opleiding, begeleiden op de werkplek. Daarnaast werkt zij als postdoctoraal onderzoeker binnen de Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde met als onderzoeksdomein 'het in kaart brengen en verbeteren van de zorg voor of behandeling van patiënten met gevorderde aandoeningen, met een focus op klinisch praktijkgericht onderzoek aan het levenseinde en in de palliatieve zorg'.

Interuniversitaire samenwerking Train de Trainer

Voor deze opleidingen werken wij samen met andere Belgische universiteiten. Uw attest wordt dan ook doorheen België geaccepteerd in het kader van de verplichte jaarlijkse bijscholing voor stagemeesters. Ook verwijzen wij u graag door naar het opleidingsaanbod van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en KU Leuven.

"Een nieuw initiatief, omdat onderzoek zijn weg niet altijd vindt naar de praktijk".

Wetenschappelijke inzichten voor het opleiden van artsen op de werkvloer.

"Arts en Opleider": Onder deze naam houden wij u vanaf januari 2021 drie keer per jaar op de hoogte van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten voor de opleiding van arts-assistenten op de dienst. Met voorbeelden uit de praktijk en suggesties van manieren waarop u deze kennis kunt toepassen binnen uw dienst hopen we zo een bijdrage te leveren aan een evidence-based, efficiënte en effectieve leeromgeving.

Lees hier de meest recente nummers:

  

Januari 2021: ASO's opleiden tijdens COVID

Klik hier om te openen.

Wilt u onze nieuwsbrief graag per mail ontvangen?


Blijf drie keer per jaar op de hoogte van (nieuw) wetenschappelijk onderzoek voor het opleiden van ASO's op de dienst.

Klik hier om in te schrijven.