logo

Europese onderwijsfinancieringsbronnen

Overzicht Europese programma’s voor onderwijssamenwerking

Samenwerkingsinitiatieven binnen de EU

EU Lifelong Learning Programme (EU LLP)

Het EU LLP is het overkoepelende programma van de EU dat de samenwerking op het gebied van onderwijs bevordert binnen de EU. Dit programma omvat vier sectorale programma’s: Comenius, Erasmus, Leonardo da vinci en Grundtvig. Elk programma richt zich op een ander onderwijsniveau. Voor het Hoger Onderwijs is het Erasmus Programma het meest relevant.

Naast de sectorale programma’s, is er ook het Transversale Programma. Dit programma heef tot doel om de Europese samenwerking te bevorderen op tereinen die twee of meer sectorale programma’s bestrijken.

Ook het Jean-Monnet Programma is onderdeel van het EU LLP en relevant voor het Hoger Onderwijs. Het heeft als doel om de Europese integratiegedachte te bevorderen in het hoger onderwijs en onderzoek. In tegenstelling tot de boven vermelde programma’s, staat deelname aan het Jean Monnet Programma open voor alle landen in de wereld.

In het kader van het EU LLP worden twee type acties gefinancierd: gecentraliseerde (multilaterale projecten en netwerken) en gedecentraliseerde acties (mobiliteit en parterships). De selectie en projectbeheer van de gecentraliseerde acties is de verantwoordelijkheid van het agentschap van de EC (EACEA). De gedecentraliseerde actie worden gemanaged door het Vlaams Agentschap EPOS.

Het EU LLP (2007-2013) lanceert jaarlijks in oktober een oproep tot indienen van projectvoorstellen met als deadline eind februari/eind maart (afhankelijk van het type actie).

EU- Onderwijssamenwerkingsprogramma’s met landen buiten de EU

De dienst Internationale Relaties en Mobiliteit (IRMO) is verantwoordelijk voor het beheer van de EU-onderwijssamenwerkingsprogramma’s die de samenwerking met derde landen bevorderen. Het gaat om de volgende programma’s: TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ATLANTIS, EU-CANADA COOPERATION, EDULINK, ALFA, etc. 

Vrije Universiteit Brussel succesvol in 2008 CALL EU LLP

In het kader van de 2008 EU LLP Call was de Vrije Universiteit Brussel erg succesvol. Zo is de Vrije Universiteit Brussel coördinator in twee multilaterale projecten (PHARMINE en CLIMATE), en participeert zij als partner in twee andere multilaterale projecten (ELIAS en DIGITAS).