logo

Bewijs van taalkennis bij inschrijving

Studenten moeten bij inschrijving een bewijs voorleggen van hun kennis van de onderwijstaal.

Bewijs van taalkennis van het Nederlands

§1. Het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands als onderwijstaal is voor de kandidaatstudent geleverd indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

1. hij heeft een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal;

2. hij heeft ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal met succes voltooid;

3. hij is in het hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 54 ECTS-credits;

4. hij is geslaagd voor het toelatingsexamen arts of tandarts, georganiseerd door de Vlaamse overheid;

5. hij heeft een getuigschrift hoger onderwijs sociale promotie in het Nederlands behaald;

6. hij is geslaagd voor het Nederlands Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), Programma II;

7. hij is geslaagd voor een test opgesteld overeenkomstig het Europees referentiekader niveau B2, met name het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) - 'Educatief Startbekwaam', (t.e.m. 2014: het Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO)), de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA - ERK B2).

8. De bewijzen en certificaten van taaltesten mogen bij de eerste inschrijving niet ouder zijn dan twee jaar.

§2. Elke faculteit kan voor een bepaalde opleiding een hoger niveau van taalkennis eisen. Dit wordt in de opleidingsfiche vermeld.

§3. Voor de opleidingen waarvoor het IDLO verantwoordelijk is, kunnen specifieke taaleisen worden opgelegd overeenkomstig Artikel 41 §4.

§4. De opleidingsverantwoordelijke kan ook een afwijking aan de eisen inzake taalkennis toekennen op grond van de globale beoordeling van het dossier.

§5. Elke faculteit kan voor een postgraduaat of master-na-masteropleiding beslissen dat de studenten bij inschrijving geen bewijs moeten leveren van hun kennis van de onderwijstaal. Dit wordt in de opleidingsfiche vermeld.

De volledige informatie vind je terug in het Onderwijs- en examenreglement.
Het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTO) richt meerdere taaltests Nederlands in (ITNA & CNaVT). Meer info over de test vind je op de webpagina's van het ACTO

Bewijs van taalkennis van het Engels

§1. Het bewijs van voldoende kennis van het Engels als onderwijstaal is voor de kandidaatstudent, geleverd indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

1. hij heeft een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal;

2. hij heeft ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Engels als onderwijstaal met succes voltooid; 25 Onderwijs- en examenreglement, versie zoals goedgekeurd door de Academische Raad op 2 juli 2018.

3. hij is in het hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 54 ECTS-credits;

4. hij is geslaagd in het secundair onderwijs in België;

5. hij is geslaagd voor één van de volgende taaltesten overeenkomstig het Europees referentiekader met minimum niveau B2: 

   • TOEFL iBT met volgend minimaal niveau: 79; 
   • IELTS met volgend minimaal niveau : academische module 6.5; 
   • ITACE met volgend minimaal niveau: B2; 
   • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), grade B; 
   • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), grade C; 

De bewijzen en certificaten van taaltesten mogen bij de eerste inschrijving niet ouder zijn dan twee jaar.

§2. Elke faculteit kan voor een bepaalde opleiding een hoger niveau van taalkennis eisen. Dit wordt op de opleidingsfiche vermeld.

§3. De opleidingsverantwoordelijke kan ook een afwijking aan de eisen inzake taalkennis toekennen op grond van de globale beoordeling van het dossier.

§4. Elke faculteit kan voor een postgraduaat of master-na-masteropleiding beslissen dat de studenten bij inschrijving geen bewijs moeten leveren van hun kennis van de onderwijstaal. Dit wordt in de opleidingsfiche vermeld.

De volledige informatie vind je terug in het Onderwijs- en examenreglement.
Het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTO) richt meerdere taaltests Engels in (TOEFL & ITACE). Meer info over de test vind je op de webpagina's van het ACTO

Taaltest

§1. Van de kandidaat-student die geen taalattest heeft kunnen voorleggen, kan het ACTO een taaltest afnemen, volgens de voorwaarden vermeld op de website van ACTO.

§2. De student die zijn inschrijving wijzigt, en wil overgaan naar een opleiding die andere taaleisen stelt, moet zich aan een nieuwe taaltoets onderwerpen.