logo

De Academische Raad is het hoogste academisch advies- en overlegorgaan op het gebied van academisch strategisch beleid.

De beslissingsbevoegdheid betreft het aanstellen, evalueren en bevorderen van Academisch Personeel.

De Academische Raad wordt in zijn werking bijgestaan door vier raden die bevoegd zijn in een academisch beleidsdomein dat aansluit bij de missie van de universiteit:

Deze raden worden voorgezeten door de verantwoordelijke vicerector voor hun respectievelijk beleidsdomein.

Meer details kan je vinden in het organiek statuut en in het huishoudelijk reglement.

De Academische Raad is samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden :

 • de rector, die tevens voorzitter is;
 • de vicerectoren;
 • de decanen;
 • twee afgevaardigden van het overig academisch personeel, aangeduid door de vertegenwoordigers van dit personeel die zetelen in de Universiteitsraad;
 • evenveel afgevaardigden van de studenten, aangeduid door de Studentenraad, als noodzakelijk om in toepassing van het medebestuur te voldoen aan de toepasselijke regelgeving;
 • twee leden van het administratief en technisch personeel, verkozen door en onder dit personeel

Statutaire stemgerechtigde leden

Ambtshalve leden

 • Rector: Caroline Pauwels

 

 • Vicerector Onderwijs en Studenzaken: Jan Danckaert
 • Vicerector Onderzoek: Karin Vanderkerken
 • Vicerector Innovatie en Valorisatie: Hugo Thienpoint
 • Vicerector Internationalisering: Romain Meeusen

 

 • Decaan Faculteit IR: Stefaan Caenepeel
 • Decaan Faculteit WE: Eric Jespers
 • Decaan Faculteit RC: Miguel De Jonckheere
 • Decaan Faculteit PE: Johan Vanderfaeillie
 • Decaan faculteit ES: Joël Branson
 • Decaan Faculteit LW: Karin Nys
 • Decaan Faculteit LK: Evert Zinzen
 • Decaan Faculteit GF: Peter In 't Veld

Niet-ambtshalve leden

 • Afgevaardigden Overig Academisch Personeel: Stefaan Verhulst en Cédric Busschots
 • Afgevaardigden studenten: Jana Goyvaerts en Wouter Kuijk
 • Afgevaardigen Administratief en Technisch Personeel: Inge Cornillie en Ken Leemans

Plaatsvervangende leden

 • Voor de ambtshalve effectieve leden: overeenkomstig Organiek Statuut
 • Voor de niet-ambtshalve effectieve leden: de door de Academische Raad aangeduide plaatsvervangers overeenkomstig huishoudelijk regelement Academisch raad c.q. het participatiereglement, voor wat betreft de studentleden

 

  Statutaire leden met raadgevende stem

  • Algemeen beheerder van de Universiteit: Nic Van Craen
  • Directeur personeel van de Universiteit: Raf Devos
  • Regeringscommissaris: Johan Dhondt
  • Afgevaardigde van Financiën: Marc Verelst

  Op uitnodiging van de voorzitter, in voorkomend geval:

  • Afgevaardigde Instituut voor Europese Studies: Alexander Mattelaer