logo

Bestuurscollege UZ Brussel

Bevoegdheden

In uitvoering van de wetgeving met betrekking tot de ziekenhuizen delegeert de Raad van Bestuur de organisatie, de werking en het beheer van het UZ Brussel aan het Bestuurscollege UZ Brussel en legt deze delegatie vast in een delegatiecharter.

 

Meer details kan je vinden in het organiek statuut en in het huishoudelijk reglement.

Samenstelling

De Universiteitsraad richt een Bestuurscollege UZ Brussel op, dat o.a. is samengesteld uit: de rector, de vicerector, decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie, algemeen beheerder van de universiteit, vier artsen verbonden aan het UZ Brussel, één niet-arts.

Meer details kan je vinden in het organiek statuut en in het huishoudelijk reglement.

Leden

Contact

Contacteer de leden via Bestuurscollege UZ Brussel