logo

Decaan

Bevoegdheden

De decaan vertegenwoordigt de faculteit zowel ten aanzien van de Universitaire Gemeenschap als ten aanzien van derden. Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het facultair beleid.

Meer details kan je vinden in het organiek statuut.

Samenstelling

De decaan van de faculteit wordt verkozen onder de gewoon hoogleraren en de buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de Universiteit.

Contact

Decaan per faculteit:

  • Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School: Joël Branson
  • Geneeskunde en Farmacie: Peter In't Veld
  • Ingenieurswetenschappen: Stefaan Caenepeel
  • Letteren en Wijsbegeerte: Alex Housen
  • Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Evert Zinzen
  • Psychologie en Educatiewetenschappen: Johan Vanderfaeillie
  • Recht en Criminologie: Miguel De Jonckheere
  • Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen: Ben Craps