logo

Faculteitsbestuur

Bevoegdheden

Het Faculteitsbestuur is het orgaan dat instaat voor het bestuur van de faculteit. Het Faculteitsbestuur is bevoegd om welomschreven bestuursdaden te stellen binnen het door de Faculteitsraad bepaalde algemene beleidskader en oefent deze bevoegdheden uit onder het toezicht van de Faculteitsraad.

Meer details kan je vinden in het organiek statuut en in het huishoudelijk reglement.

Bekijk ook

Faculteitsraad

Is het hoogste onafhankelijke bestuursorgaan op het niveau van de faculteit.

Faculteitsbureau

Staat in voor het dagelijks bestuur van de faculteit.