logo

Faculteitsbureau

Bevoegdheden

Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit.

Meer details kan je vinden in het organiek statuut en in het huishoudelijk reglement.

Samenstelling

Het faculteitsbureau bestaat ten minste uit de decaan, de vicedecaan en de academisch secretaris.

Contact

Om het faculteitsbureau van een bepaalde faculteit te bereiken neem je best een kijkje op de webpagina van de betrokken faculteit.