logo

Faculteitsraad

Bevoegdheden

Bepaalt het algemeen beleid van de faculteit en oefent het toezicht uit over het faculteitsbestuur en het faculteitsbureau. De faculteitsraad beschikt over residuaire bevoegdheid voor de bevoegdheden die in het organiek statuut aan de faculteiten worden toegekend.

Meer details kan je vinden in het organiek statuut en in het huishoudelijk reglement.

Samenstelling

Samenstelling en leden van de faculteitsraden kan je vinden op de webpagina's van de verschillende faculteiten.

Contact

Om de faculteitsraad van een bepaalde faculteit te bereiken neem je best een kijkje op de webpagina van de betrokken faculteit.