logo

VUB en diversiteit

Diversiteit is een kernwaarde voor de VUB. Het staat centraal in verschillende aspecten van kerntaken uit onderwijs en onderzoek Vanuit het gelijkheidsactieplan voert de VUB een actief beleid naar de organisatie. 

Over het gelijkheidsactieplan 2019-2020

Met dit 10-puntenplan engageert de VUB zich om de gelijkheid tussen studenten en tussen personeelsleden te waarborgen, talent en ervaring van iedereen evenwichtig te benutten en te werken aan een duurzame cultuurverandering in alle geledingen van de VUB-gemeenschap.

In 2018 werkte het Equality Team van de Vrije Universiteit Brussel een Gelijkheidsactieplan uit samen met experten, beleidsmakers, vakorganisaties en studenten.

De focus ligt op gender en etniciteit, maar er wordt ook ingezet op andere assen van ongelijkheid en structurele achterstelling. Dit plan is de implementatie van de beleidslijn ‘Radicaal divers: verbonden in diversiteit en gelijkwaardigheid’ die werd opgenomen in het Algemeen Strategisch Plan 2030 van de VUB. Het komt tegemoet aan de ambitie om een transversaal gelijkwaardigheidsbeleid te voeren waarbij gelijke kansen, inclusie en participatie centraal staan.

Lees hier meer over de 10 acties van het Gelijkheidsactieplan (pdf)

Van 2014 tot 2016 liep er aan de VUB een Genderactieplan, lees meer: https://www.vub.be/over/genderactieplan  

Karen Celis
Academisch Co├Ârdinator Gelijkheid

e-mail
karen.celis@vub.be
Lisa Wouters
Beleidsmedewerker Gender & Diversiteit

Telefoon
0032 (0)2 629 11 30

E-mail
lisa.wouters@vub.be