logo

Ondernemingsraad

Bevoegdheden

De ondernemingsraad vergadert in principe maandelijks. De raad heeft in hoofdzaak een informatieve, adviserende en controlerende opdracht en voor bepaalde items een beslissingsbevoegdheid.

De informatieve, adviserende en controleren opdrachten hebben in hoofdzaak betrekking op het financieel en personeelsbeleid van de universiteit en de wijze waar de bestuursorganen – zowel centrale als facultaire – functioneren.

De begroting, jaarrekening en balans moeten jaarlijks worden besproken en de leden inzicht geven hoe de universiteit er financieel voorstaat. Tussentijds moet de ondernemingsraad ingelicht worden over de evolutie van de bedrijfsactiviteiten zoals de evolutie van de inkomsten, de ontwikkeling van de loonkosten, de uitgaven,...

Het personeelsbeleid moet worden toegelicht met aandacht voor de in- en uitstroom van personeel. Verder dient te ondernemingsraad te worden geïnformeerd en geraadpleegd voor alle aspecten m.b.t. werkorganisatie. Ingeval van collectief ontslag dient de ondernemingsraad te worden geconsulteerd.

De goedkeuring en aanpassing van het arbeidsreglement is een exclusieve bevoegdheid van de ondernemingsraad. De raad heeft ook beslissingsrecht over de wijze waarop het verlof wordt opgenomen; de voorrangsregels voor het opnemen van tijdskrediet en het beheer van de maatschappelijke werken (sociale sector personeel).

De verslagen van de ondernemingsraad vind je hier
  • 2016
  • oudere verslagen kunnen worden ingekeken in het universiteitsarchief (CAVA)

Samenstelling

De ondernemingsraad bestaat uit werknemersafgevaardigden die vierjaarlijks worden verkozen bij sociale verkiezingen, evenals uit werkgeversafgevaardigden die aangeduid worden door de Raad van Bestuur .
De ondernemingsraad wordt voorgezeten door Eddy Van Gelder, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een lid van de werknemersvertegenwoordigers is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag dat gezien de beslissingsmacht van de ondernemingsraad juridische waarde heeft. Deze functie wordt momenteel waargenomen door Jo Coulier. 

Contact

Voorzitter: Eddy.Van.Gelder@vub.ac.be, tel. 02/6292145

Secretaris: Jo.Coulier@vub.ac.be, tel. 02/6293742

Leden

Werkgeversafgevaardigden:

Eddy Van Gelder, Caroline Pauwels, Nic Van Craen, Raf Devos, Wilfried Rauws

Werknemersafgevaardigden kaderpersoneel (voltijds ZAP, afdelingshoofden en directeurs):

ABVV: Jenneke Christiaens, Mark Runacres, Sonja Lavaert

Werknemersafgevaardigden bedienden (alle overige personeelscategorieën)

ABVV: Jo Coulier, Marina Opsomer, Ai Lee Leong, Frank Van Der Kelen, Eddy Cassiman, Nefertari Vanden Bulcke, Rudi Willems, Rudi Van Caenegem, Inge Van Mol, Oscar Steenhaut, Julie Bertone, Christoff Vierendeels, Jolein De Ridder, Stefan De Corte, Maaike Van Der Tempel, Patrick Vanroose, Serge Gillot, Eef Coox, Tim Vandenberghe

VSOA: Tim Van De Voorde, Alain Triest, Andrea Knaepen, Jean Aelbrecht, Nikie Stevens, Inge Meyskens, Tony De Leeuw, Dimitri Bonnewijn-Delmé

ACV: Tania Stadsbader