logo

Tentamens

In Nederland spreekt men over tentamens in plaats van examens. Een tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie. Soms moet er een bijzondere verplichting gemaakt worden zoals een werkstuk of practicum. Een beperkt aantal cursussen wordt uitsluitend mondeling getentamineerd. Meer en meer cursussen worden via computer getentamineerd (CBI-tentamens). Dit gebeurt via een eenvoudig en gebruiksvriendelijk programma. Alle examens, behalve sommige mondelinge examens, gaan door in het studiecentrum.

Soorten tentamens

Regulier tentamen

Het regulier tentamen is een schriftelijk tentamen bestaande uit multiple choice vragen, open vragen of een combinatie van beide. Er worden vijf periodes per jaar vastgesteld in alle studiecentra (drie tentamens per jaar per cursus). De tentamendata vind je bij de betreffende cursus op studienet en in de studiegids. Na het tentamen kan je een antwoordmodel van studienet halen waarmee je een voorlopige indruk krijgt van je resultaat. Je krijgt het tentamenresultaat na enkele weken thuis toegestuurd. Voor een regulier tentamen moet je om 18.45 uur aanwezig zijn in het studiecentrum. Je hebt drie uur de tijd om examen af te leggen, van 19 uur tot 22 uur. In de regel moet de aanmelding vijf weken van te voren gebeuren.

Data reguliere tentamens met uiterste inschrijfdata:

TentamenperiodeUiterste aanmelddatum
20 t/m 22 juni 2016 25 mei 2016
22 t/m 24 augustus 2016 27 juli 2016

 

Via mijnOU kunt u digitaal aanmelden door op ‘Aan- en afmelden voor een tentamen’ te klikken. Klikt u achter de cursus op ‘Tentamens tonen’ en in het volgende blok (achter de gewenste tentamenmogelijkheid) op 'Aanmelden'. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail. Bij het tabblad ‘Lopende aanmeldingen’ ziet u wat de status van uw aanmelding is.

CBT-tentamens (computergebaseerde toetsen)

Deze tentamens leg je via de computer af:

  • Computergebaseerde groepstentamens (CBG)
    Deze vinden plaats op vastgestelde dagen tijdens vastgestelde periodes. Bekijk de sluitingsdata van de tentamenperiodes.
  • Computergebaseerde individuele tentamens (CBI)
    U kiest zelf een tentamendatum tijdens een van de tentamensessies in uw studiecentrum.

Voor de CBT-tentamens kan je je enkel online aanmelden! Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie. De data van de CBT-tentamens worden weergegeven wanneer je je online aanmeldt voor een tentamen.

Tentaminering masteropleiding

Volgt u de masteropleiding (vernieuwde programmering) dan wordt de cursus aan het einde van het kwartiel, in de tentamenweek, afgesloten met een tentamen. U wordt automatisch aangemeld voor het eerste tentamen en voor eventuele herkansingen. De sluitingsdatum voor aanmelding is steeds 24 dagen voor de tentamenweek.

TENTAMENweekKWARTIEL
11 t/m 13 juli 2016 Tentamenweek kwartiel 4
15 t/m 18 augustus 2016 Herkansingsweek
November 3016 (n.n.b) Herkansingsweek kwartiel 4

 

Tentamenkansen

Er zijn drie tentamenkansen inbegrepen per cursus in het inschrijfgeld (gedurende de inschrijfperiode).

Certificaat

Indien je geslaagd bent voor het tentamen (cijfer 6 of hoger op 10), ontvang je, naast de uitslagbrief, automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig. Bij sommige cursussen dien je naast het behalen van het tentamen ook nog een bijzondere verplichting (bijvoorbeeld een werkstuk) met succes afgewerkt te hebben.

Soms is het behalen van een certificaat een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan een volgende cursus.

Inschrijven en kostprijs

Starten met een studie aan de Open Universiteit kan op elk gewenst moment.

We geven je graag een overzicht van de voorwaarden en de kosten die bij een inschrijving komen kijken.

 

Diploma

Indien u geslaagd bent voor het tentamen, dat wil zeggen wanneer u een cijfer 6 of hoger heeft behaald op 10, ontvangt u automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig.

Startpakket

De twee basismodules van iedere richting worden aangeboden in de vorm van een startpakket.

Deze cursus(sen) dienen om nieuwe studenten de kans te geven te wennen aan het studeren en medestudenten te leren kennen.

Vrijstellingen

Wie een hogere opleiding gevolgd heeft, kan in aanmerking komen voor vrijstellingen. Niet-afgeronde opleidingen of afzonderlijke vakken kunnen ook ingebracht worden.