logo

Open Universiteit: Vrijstellingen

Heeft u eerder hoger onderwijs gevolgd of relevante praktijkervaring opgedaan en wilt u verder studeren aan de Open Universiteit, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling binnen een opleiding. Iedereen die 18 jaar of ouder is wordt toegelaten tot een bacheloropleiding. Voor toelating tot een masteropleiding geldt dat u in het bezit moet zijn van een bachelorgetuigschrift . Afhankelijk van uw vooropleiding, wordt u toegelaten via een schakelprogramma/premaster. Na afronding van het schakelprogramma of de premaster wordt u automatisch toegelaten de masteropleiding.

Stages, scripties en bijzondere verplichtingen worden nooit vrijgesteld.

Vrijstellingen op basis van eerder gevolgd hoger onderwijs

Wie een hogere opleiding gevolgd heeft, kan in aanmerking komen voor vrijstellingen. Niet-afgeronde opleidingen of afzonderlijke vakken kunnen ook ingebracht worden. De omvang en inhoud van de vrijstelling is afhankelijk van de mate waarin de inhoud, omvang en het niveau van de eerder gevolgde opleiding overeenstemt met de OU-opleiding.

Meer informatie over de vrijstellingen per opleiding vindt u op de volgende webpagina’s van Open Universiteit.

Vrijstelling op basis van relevante praktijkervaring (EVC)

Er bestaan twee procedures voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van praktijkervaring.

  • Er is een korte procedure als je denkt voor maximum 5 modules in aanmerking te komen. Deze kost € 161.
  • Voor meer dan 5 modules is het een lange procedure aan € 1 243 (inclusief assessment).

Meer informatie over vrijstellingen op grond van praktijkervaring vindt u op de volgende webpagina’s van Open Universiteit..

Vrijstellingsverzoek

Een vrijstellingsaanvraag brengt heel wat administratie met zich mee. Daarom wordt een bijdrage van 161 euro gevraagd voor een vrijstellingsverzoek. Gezien deze kost raden wij u aan om eerst enkele cursussen te volgen waarvan zeker is dat u geen vrijstelling krijgt. Zo kan u nagaan of het systeem u ligt.

Voor een vrijstellingsaanvraag dient u het vrijstellingsformulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen met:

  • Kopies van uw diploma('s) (deze dienen gewaarmerkt te worden, maar dat doen wij op het studiecentrum)
  • Puntenlijsten waar al de gevolgde vakken op staan
  • Een kopie van uw identiteitskaart

Inschrijven en kostprijs

Starten met een studie aan de Open Universiteit kan op elk gewenst moment.

We geven je graag een overzicht van de voorwaarden en de kosten die bij een inschrijving komen kijken.

 

Diploma

Indien u geslaagd bent voor het tentamen, dat wil zeggen wanneer u een cijfer 6 of hoger heeft behaald op 10, ontvangt u automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig.

Startpakket

De twee basismodules van iedere richting worden aangeboden in de vorm van een startpakket.

Deze cursus(sen) dienen om nieuwe studenten de kans te geven te wennen aan het studeren en medestudenten te leren kennen.

Tentamens

In Nederland spreekt men over tentamens in plaats van examens. Een tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie. Alle examens, behalve sommige mondelinge examens, gaan door in het studiecentrum.