logo

Raad van Bestuur

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen strategisch beleid van de Universiteit. Daarnaast organiseert de Raad het toezicht en de evaluatie van het management, de performantie van de organisatie en de financiële monitoring door middel van interne audit. De Raad van Bestuur wordt in het uitvoeren van zijn opdracht bijgestaan  door een aantal adviserende comités . Meer details kan je vinden in het organiek statuut en het huishoudelijk reglement.

Samenstelling

De Raad van Bestuur is een evenwichtig en gender divers orgaan samengesteld uit onafhankelijke, externe en interne bestuurders.

Leden

 • Van Gelder Eddy, Voorzitter/Extern Bestuurder
 • Verhulst Stefaan, Ondervoorzitter
 • Pauwels Caroline, Rector
 • Vanraes Jean-Luc, Voorzitter Bestuurscollege UZ Brussel
 • Haezendonck Elvira, Afgevaardigde Zelfstandig Academisch Personeel
 • Nog aan te stellen , Afgevaardigde Studenten
 • Kellen John, Afgevaardigde Administratief & Technisch Personeel
 • De Clerck Karsten, Extern Bestuurder
 • Degrieck Natasja, Extern Bestuurder
 • Verdyck Raymonda, Extern Bestuurder

Met raadgevende stem:

 • Van Craen Nic, Algemeen Beheerder VUB
 • Noppen Marc, Gedelegeerd Bestuurder UZ Brussel

Vertegenwoordiger overheid

 • Deputter Marleen, Commissaris Vlaamse Regering

In functie van de agenda van de Raad van Bestuur kunnen op ad hoc basis deskundigen worden uitgenodigd die de vergadering met raadgevende stem bijwonen.

Secretariaat:

 • Van der Hoeven Yves, Secretaris van de Raad
 • Ronsse Glenn, Adjunct-secretaris

Contact

Secretariaat van de Raad
[T] 02/629.21.48

[E] sr@vub.ac.be