logo

Rector

Bevoegdheden

De rector staat aan het hoofd van de Universiteit en heeft er de algemene leiding over. De rector vertegenwoordigt de universiteit, zowel ten aanzien van de Universitaire Gemeenschap als ten aanzien van derden. De rector is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de Universiteit en wordt daarin bijgestaan door de vicerectoren, de algemeen beheerder van de Universiteit, de Academische Raad, het Directiecomité en eventuele opdrachthouders.

Verkiezing van de rector

De rector wordt verkozen onder de gewoon hoogleraren en de buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Brussel. Zowel het zelfstandig academisch personeel, het overig academisch personeel, de studenten (ingeschreven met een diplomacontract), de leden van het administratief-technisch personeel als de leden van het ziekenhuispersoneel van het UZ Brussel mogen aan de verkiezingen deelnemen.

Het mandaat van de rector duurt vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar.

Contact

Prof. dr. Caroline Pauwels
Rector
Tel. +32 (0)2 629 21 40
Mail. rector@vub.ac.be