logo

Sociaal overlegorganen

De ondernemingsraad (ONR)

De ondernemingsraad heeft een adviserende bevoegdheid met betrekking tot het algemeen- en personeelsbeleid van de universiteit.

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

Het comité voor preventie en bescherming op het werk brengt adviezen uit en formuleert voorstellen met betrekking tot welzijn op het werk.Welzijn op het werk omvat alle aspecten betreffende de omstandigheden waarin het werk wordt uitgevoerd zoals veiligheid en gezondheid, psychosociale risico’s, ergonomieHet comité adviseert en oefent controle uit op de naleving van de wetgeving inzake welzijn, bescherming en preventie op het werk, waarin bijvoorbeeld bepaald wordt aan welke normen je werkplaats moet voldoen om geschikt te zijn.

De syndicale delegatie

De syndicale delegatie wordt door de vakbonden samengesteld en kan onderhandelingen voeren met het oog op het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Dit zijn algemene bepalingen die gelden voor alle personeelsleden die onder de CAO ressorteren.

Vakbond ABVV

Vakbond VSOA/ACLVB

Vakbond LBC-NVK.ACV

Algemeen Christelijk Vakverbond
Landelijke Bediendencentrale
Nationaal Verbond voor Kaderleden

LBC-NVK is de grootste vakbondscentrale van Vlaanderen met 320.000 leden. De christelijke vakbond bestaat uit diverse ‘centrales’ om de belangen van hun leden behartigen. ACV & LBC-NVK werken daarvoor nauw samen en voortaan zetelen wij ook in de ondernemingsraad en het CPBW van de VUB om jouw belangen nog beter te behartigen: 
- LBC-NVK staat je - of je nu bediende of kaderlid bent - bij op de werkvloer en helpt je met al je vragen over loon, arbeidsduur, vakantiedagen, vakantiegeld, tijdkrediet, educatief verlof, ontslag, brugpensioen... 
- Het ACV beheert als overkoepelende dienst je lidmaatschap en je dossier en staat je bij inzake sociale zekerheid. Voor vragen over je uitkering of je rechten als werkloze dus. Het ACV heeft dienstencentra in talloze gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Check zeker het dichtstbijzijnde kantoor in je buurt!
Website van LBC-NVK.ACV aan de VUB: (http://acv.vub.ac.be/)
Contact LBC-NVK.ACV aan de VUB: Tania Stadsbader of acv@vub.ac.be
Website LBC-NVK.ACV: https://lbc-nvk.acv-online.be/