logo

Stuvoraad

Bevoegdheden

De Stuvoraad is o.a. bevoegd voor:

  • opmaken van een beleidsplan en een jaar-en meerjarenbegroting voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen
  • opmaak van het jaarverslag over de studentenvoorzieningen
  • ...

Meer details kan je vinden in het organiek statuut en in het huishoudelijk reglement.

 

Samenstelling

De Stuvoraad is paritair samengesteld.

De helft van de leden bestaat uit studenten die rechtstreeks voor de Studentenraad zijn verkozen? De andere helft wordt aangeduid door de Raad van Bestuur op voorstel van de Studentenraad.

Leden

  • Naam hier
  • Naam hier
  • Naam hier
  • Naam hier

Contact

Stuvoraad
Tel.
Mail.