logo

Universiteitsraad

Bevoegdheden

De Universiteitsraad bepaalt de algemene strategische visie, keurt de begroting en de jaarrekening goed en stelt de bestuurders aan. Meer details kan je vinden in het organiek statuut en in het huishoudelijk reglement.

Samenstelling

In de Universiteitsraad zijn de stakeholders van de Vrije Universiteit Brussel vertegenwoordigd, zijnde alle partijen die een direct of indirect belang hebben bij de goede werking van de instelling.

Leden

 • Van Gelder Eddy, Voorzitter Universiteitsraad/Raad van Bestuur
 • Heleven Elien, Ondervoorzitter/Afgevaardigde Overig Academisch Personeel - faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Decanen:

 • Housen Alex, faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • De Jonckheere Miguel, faculteit Recht en Criminologie
 • Branson Joël, faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
 • Vanderfaeillie Johan, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
 • Craps Ben, faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Caenepeel Stefaan, faculteit Ingenieurswetenschappen
 • In't Veld Pieter, faculteit Geneeskunde en Farmacie
 • Zinzen Evert, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Zelfstandig Academisch Personeel:

 • Vandenbussche Wim, faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Deruyck Filiep, faculteit Recht en Criminologie
 • Crispeels Thomas, faculteit Sociale Wetenschappen  en Solvay Business School
 • Verté Dominique, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
 • De Vuyst Luc, faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen
 • De Laet Lars, faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Breckpot Karine, faculteit Geneeskunde en Farmacie
 • Theeboom Marc, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Overig Academisch Personeel:

 • Keulen Stefanie, faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Mestdagh Canigia, faculteit Recht en Criminologie
 • Thys Alexandre, faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
 • Heleven Elien, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
 • Kiekens Raphaël, faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Cambier Charlotte, faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Verhulst Stefaan, faculteit Geneeskunde en Farmacie

Studenten:

 • Bauwens Maury, faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • Vandeputte Sueann, faculteit Recht en Criminologie
 • Jongmans Lisa, faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
 • Lievyns Quentin, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
 • Solau Sasha, faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Férauge Sofie, faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Lersberghe Jolien, faculteit Geneeskunde en Farmacie

Administratief en Technisch Personeel:

 • Kellen John
 • Cornillie Inge
 • Tielemans Natalie

Overige afgevaardigden:

 • Avontroodt Yolande, Afgevaardigde UZ Brussel
 • Van Russelt Gaétan, Afgevaardigde Alumni
 • Antoine Anthony, Afgevaardigde Institute for European Studies
 • Brusseel Ann, Afgevaardigde Erasmus Hogeschool Brussel
 • /, Afgevaardigde Vesalius College
 • Gurdjian Pierre, Afgevaardigde Université Libre de Bruxelles
 • Van Driessche Isabel, Afgevaardigde Universiteit Gent

Externe leden:

 • Bogovic Franc, Extern gecoöpteerd lid
 • Dhaene Liesbet, Extern gecoöpteerd lid
 • Goeman Hannelore, Extern gecoöpteerd lid
 • Moeykens Filip, Extern gecoöpteerd lid
 • Van der Straeten Tinne, Extern gecoöpteerd lid
 • Verdyck Raymonda, Extern gecoöpteerd lid

 

Met raadgevende stem:

 • Pauwels Caroline, Rector
 • Danckaert Jan, Vicerector Onderwijs- en Studentenzaken
 • Vanderkerken Karin, Vicerector Onderzoek
 • Meeusen Romain, Vicerector Internationalisering
 • Thienpont Hugo, Vicerector Innovatie- en Valorisatie
 • Van Craen Nic, Algemeen Beheerder
 • Noppen Marc, Gedelegeerd Bestuurder UZ Brussel
 • Deputter Marleen, Commissaris Vlaamse Regering

Secretariaat:

 • Van der Hoeven Yves, Secretaris van de Raad
 • Ronsse Glenn, Adjunct-secretaris

Contact

Secretariaat van de Raad
[T] 02/629.21.48
[E] sr@vub.ac.be