logo

Vicerector Innovatie en Valorisatiebeleid

Bevoegdheden

VUB Innovate - Ideas made to work

Innoveren leidt tot samenwerken. Samenwerken resulteert in innoveren. De wereld is een laboratorium en ‘innovatie werkt’ pas als academici, bedrijven en maatschappelijke spelers elkaar vinden en versterken. Met die mindset gaan de beste ideeën ook echt werken, worden technologieën vertaald naar bedrijfsactiviteit, een innovatief product, vernieuwende dienst of breder maatschappelijk nut.

Bent u VUB onderzoeker en wilt u met een baanbrekende vinding naar buiten treden?
Bent u een bedrijf op zoek naar specifieke VUB expertise?

Wij zijn uw unieke portaal en begeleiden u in het matchen van gemeenschappelijke noden en ondersteunen u met de nodige expertise in elke fase van het complexe 'valorisatie-' of samenwerkingsproces.

Vicerectoraat Innovatie

Vicerector innovatie- en valorisatiebeleid

Hugo Thienpont

“Het is niet goed om louter en alleen van de overheid afhankelijk te zijn. Als we als universiteit zelfstandig en slagkrachtig willen blijven, dan moeten we actief externe partners zoeken, meer middelen uit andere bronnen aanboren en inspelen op de privésector. We zetten maximaal in op samenwerking met de industrie en met het bedrijfsleven. “

Meer informatie

Knowledge & Technology Transfer Interface