logo

Vicerector Onderzoeksbeleid

Bevoegdheden

De vicerector onderzoeksbeleid is als academisch verantwoordelijke belast met het onderzoeksbeleid.

Vicerector onderzoeksbeleid

Prof. dr. Karin Vanderkerken

Karin Vanderkerken

 

Studie: Doctor in de Wetenschappen (biologie)(VUB, 1994) Korte wetenschappelijke carrière: Na afstuderen als biologe aan de VUB, assistente in de groep Histologie/celbiologie aan de faculteit Geneeskunde (VUB); post-doc op de dienst hematologie (VUB) onder leiding van Prof. B. Van camp, 10 jaar als post-doc FWO, vanaf 2004 als ZAP lid. Momenteel voorzitter onderzoeksgroep Hematologie en Immunologie en voorzitter cluster Oncologie aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie.

Wetenschappelijk kantelpunt: tijdens mijn studies rees mijn interesse naar zowel celbiologie als immunologie. Toen ik de kans kreeg om een doctoraat aan te vangen binnen de dienst cytologie, was dit het begin van mijn onderzoek naar kanker biologie & immunologie. Tijdens mijn post-doctorale periode ging mijn focus naar multipel myeloom, een beenmerg kanker. Als je dan ziet wat onderzoek het laatste decennium heeft betekent voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsschema’s van deze patiënten, en vooral nog naar betere levenskwaliteit & verlenging van levensduurte, denk ik dat dat de belangrijkste beloning en motivatie tegelijkertijd is voor wetenschappers.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die u in uw nieuwe functie ziet? Een aangename werkomgeving creëren, met o.a. begeleiding en carrièreplanning van doctorale en post-doctorale onderzoekers alsook beginnende ZAP leden, vernieuwing en aanvulling van de onderzoeksinfrastructuur (trachten state –of –the art te maken), creëren van meer core facilities, toegang tot internationale literatuur uitbreiden, combinatie werk-gezin met wetenschappelijke carrière met aandacht voor genderproblematiek. Verdere aandachtspunten zijn wetenschappelijke integriteit en ethiek. Versterken van de principes RRI (“Responsible Research and Innovation”). Verdere definiëring van het onderzoekslandschap (o.a verdere uitbouw van de thematische onderzoeksclusters) met duidelijke interne en externe communicatie. De samenwerking tussen de VUB en academisch ziekenhuis intensifiëren met duidelijke instructies rond rechten en plichten van de betrokken partijen.

Waar wil je staan binnen 4 jaar? Er staan een aantal uitdagingen voor het onderzoek, vooral ook op ethisch en financieel vlak. De kansen voor succesvolle financiering van projecten daalt, zowel op Vlaams als Europees vlak. Ik hoop dat we de slaagkansen van VUB vorsers kunnen laten stijgen, en dit vooral door structurele ondersteuning van de onderzoekers, in samenspraak met de andere vice-rectoraten. Het onderzoekslandschap is intern vrij goed in kaart gebracht, maar dient op internationaal verder uitgewerkt te worden, in samenwerking met vice rectoraat internationalisering. Wat is uw visie op de toekomst van de universiteit? De VUB benaderen als een collectief project waarin de mens centraal staat. Er dient geïnvesteerd te worden in kwaliteit, zowel voor onderwijs als onderzoek en de intergratie van beiden, ook op vlak van internationalisering.

Tenslotte: wat is uw motto? "Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar levensduur te verkorten."

Meer informatie

Prof. dr. Karin Vanderkerken,  Vicerector Onderzoek E-Mail: vicerector.onderzoek@vub.be of research@vub.be