logo

U bent hier

Internationaal taalgebruik in Brussel groeit stevig

Uit de derde Taalbarometer blijkt dat het taalgebruik in Brussel steeds diverser en dus internationaler wordt. Vandaag is het rapport gepresenteerd over het taalgebruik in Brussel.  Het onderzoek is verricht door BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel. In de bijlage vindt u een uitgebreide samenvatting met de belangrijkste resultaten.

'Bij de jongste generatie Brusselaars wordt zowel het Nederlands als het Frans in gezinsverband meer gesproken in combinatie met een andere taal dan als enige taal. Waar vroeger de taalkloof liep tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, loopt deze nu tussen eentaligen en twee- of meertaligen', aldus Rudi Janssens die het onderzoek verrichtte.
Een eerste taalbarometer werd in 2001 gepubliceerd en zes jaar later volgde de tweede. Afgelopen jaar werden de enquêtes van de derde Brusselse taalbarometer afgenomen. Voor dit onderzoek werden 2500 volwassenen ondervraagd. 
In 2006 werden 96 talen in de Europese hoofdstad gesproken, nu zijn er dat 104. Er wordt wat minder Nederlands gesproken, maar voor het Frans geldt hetzelfde. De verhoudingen tussen de twee talen blijft hetzelfde. Het aantal mensen dat in een gezin opgroeide waar uitsluitend Frans of Nederlands wordt gesproken is teruggelopen tot veertig procent. Vooral de ontwikkeling bij de Franstaligen is opvallend: vijf jaar geleden kwam maar liefst 56 procent van de Brusselaars uit een eentalig Franstalig gezin, nu nog maar 33 procent.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de Brusselaar zich eerder identificeert met de gemeente waarin hij woont, dan met de taalgemeenschappen.
 
BRIO
De voorloper van BRIO, het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel, zette in 1977 de doelstelling voorop om midden in een periode van fundamentele hervormingen en taalpolitieke spanningen via wetenschappelijk onderzoek de mythevorming en misinterpretaties in het politieke discours en in de beeldvorming over Brussel te helpen verklaren en corrigeren. Vandaag onderschrijft BRIO nog steeds dezelfde uitgangspunten: een interdisciplinaire en comparatieve aanpak, gebaseerd op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat tegelijk een maatschappelijke en beleidsmatige relevantie heeft. Tevens wordt gekozen voor een ontsluiting van de onderzoeksresultaten in zowel academische als extra-academische zin. BRIO beperkt zich daarbij niet tot de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar richt zich ook op de toestand in de randgemeenten en vergelijkbare steden en regio’s in het buitenland. Meer info is te vinden op www.briobrussel.be.

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be