logo

U bent hier

Effectiviteit vitamine D moet onderzocht worden

Een systematische, wetenschappelijke review toont aan dat een laag vitamine D-gehalte niet de oorzaak is van een aantal aandoeningen, maar eerder een gevolg is van een slechte gezondheid. Deze bevindingen zaaien sterke twijfels over de waarde van vitamine D-supplementen ter bescherming van een aantal acute en chronische aandoeningen zoals kanker, cardiovasculaire ziekte, diabetes en de ziekte van Parkinson. De publicatie staat in het vooraanstaande medische wetenschapsblad The Lancet. Professor Patrick Mullie van de Vrije Universiteit Brussel werkte er aan mee: “De gezondheidsvoordelen van vitamine D-supplementen zijn onbewezen.”
De bevindingen van deze grote systematische review, gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinologie, plaatsen vraagtekens bij de heersende opvatting onder veel wetenschappers dat vitamine D een potentiële rol heeft in de preventie van ziekten. Deze bevindingen zullen eveneens belangrijke gevolgen hebben voor bijna de helft van de Amerikaanse volwassenen die vitamine D-supplementen nemen voor een jaarlijkse totale marktwaarde van 600 miljoen dollar.
Het is bekend dat vitamine D de opname van calcium en botvorming bevordert, maar observationeel onderzoek suggereert eveneens een verband tussen onvoldoende vitamine D en acute en chronische ziekten. Om deze relatie te testen werden gerandomiseerde studies opgezet met als doel het risico op ontwikkeling van bepaalde ziekten te verminderen met vitamine D-supplementen.
"Als de gezondheidsvoordelen van hoge bloedconcentraties aan vitamine D vastgesteld in observatiestudies niet bevestigd worden in gerandomiseerde onderzoeken (de gouden standaardmethode voor het beoordelen van een causaal verband tussen blootstelling en resultaat), dan is de relatie tussen vitamine D-status en ziekten waarschijnlijk het gevolg van storende variabelen of van fysiologische gebeurtenissen betrokken bij deze aandoeningen ", verklaart auteur Professor Patrick Mullie, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en het International Prevention Research Institute in Lyon.
Mullie en collega's analyseerden de gegevens van 290 prospectieve observatiestudies en 172 gerandomiseerde klinische studies over de effecten van vitamine D-bloedspiegels op niet-skeletale gezondheidsresultaten.
Zij vonden dat de gezondheidsvoordelen van hoge vitamine D-concentraties in observatiestudies, waaronder een vermindering van het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen (tot 58 %) , diabetes (tot 38 %), en colorectale kanker (tot 34 %) niet werden bevestigd in gerandomiseerde studies. Inderdaad, recente meta-analyses van gerandomiseerde studies konden geen effect aantonen van het verhogen van vitamine D-bloedconcentraties op het optreden van ziekten, de ernst van ziekten en/of de evolutie.
Volgens Mullie "Wat deze discrepantie suggereert is dat afname van de vitamine D-bloedniveaus een marker zijn van een verslechterende gezondheid. Vergrijzing en inflammatoire processen die betrokken zijn bij ziekten verminderen vitamine D-concentraties, wat zou verklaren waarom vitamine D-deficiëntie gemeld werd in een breed scala van aandoeningen". 
Een editoriaal in de Lancet Diabetes & Endocrinologie onderschrijft dat de waarschijnlijkheid dat vitamine D beschermt tegen niet-skeletale aandoeningen daalt, maar voegt eraan toe dat grote, gerandomiseerde studies over vitamine D-suppletie en niet-skeletale aandoeningen welkom zijn. Het zou een echte zegen zijn voor de patiënten indien de resultaten daarvan positief zouden zijn.
Deze systematische review was onderdeel van het onderzoek uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel en het International Prevention Research Institute (IPRI). VUB en IPRI had geen invloed op de methoden, de data-analyse en de discussie.

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be