logo

U bent hier

Foutmelding

Warning: igbinary_unserialize_zval: unknown type '62', position 6290980 in _dmemcache_get_pieces() (line 340 of /var/www/local/vub/app/releases/38.1/www/sites/all/modules/contrib/memcache/dmemcache.inc).

Vrijwilligerswerk vangt de negatieve gezondheidseffecten van werkloosheid op

Wie werkloos is, maar vrijwilligerswerk uitvoert, is opmerkelijk gezonder dan wie werkloos is, maar geen vrijwilligerswerk uitvoert. Dit kwamen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, Stockholm universiteit, en de Katholieke Universiteit Leuven te weten door 717 personen op te volgen over een periode van twee jaar. Onderzoeker Yannick Griep van de Vrije Universiteit Brussel: “Het is een grootschalig en uitgebreid onderzoek geweest. Werklozen die vrijwilligerswerk doen, zijn ook meer tevreden met hun leven. Overigens blijkt ook uit het onderzoek dat vrijwilligerswerk ook goed is voor werkenden.” 
 
De 717 deelnemende personen – allen Zweden - werden in vier groepen verdeeld: werklozen die vrijwilligerswerk uitvoerden (58), werklozen die geen vrijwilligerswerk uitvoerden (194), betaalde werknemers die vrijwilligerswerk uitvoerden (139), en betaalde werknemers die geen vrijwilligerswerk uitvoerden (326). De gezondheid, het gezondheidsgedrag en het psychologisch welzijn van al deze personen werden meermaals in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten en onafhankelijke doktersdiagnoses. 
 
Ook positief voor mensen met een baan
Wat bleek? Werklozen die vrijwilligerswerk uitvoeren, roken minder, drinken minder alcohol en hebben een minder hoge bloeddruk, in vergelijking met werklozen die geen vrijwilligerswerk uitvoeren. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat vrijwilligerswerk de kans verkleint dat men begint met roken of met alcohol te eten of te kampen krijgt met een te hoge bloeddruk, rug-, spier-, en gewrichtspijnen. Deze resultaten gelden voor iedereen die vrijwilligerswerk deed, ongeacht of iemand werkloos is of een betaalde baan heeft. Dus ook voor mensen met een baan werden positieve effecten opgemerkt.
 
Tevredener over zichzelf
Tot slot bleken vrijwilligers ook meer tevreden te zijn met hun leven, meer gevoelens van zelfrealisatie te hebben en minder cognitieve klachten te rapporteren. De resultaten van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in een vooraanstaand psychologisch tijdschrift (Journal of Occupational Health Psychology). 
 
De onderzoekers concluderen dat het opnemen van vrijwilligerswerk positieve gevolgen heeft voor iemands gezondheid en het gezondheidsgedrag, zowel wanneer men werkloos is, als wanneer men een betaalde baan heeft. De onderzoekers merken wel op dat de positieve effecten van vrijwilligerswerk mogelijk enkel optreden wanneer mensen uit vrije wil voor vrijwilligerswerk kiezen.
 
 
Informatie over de onderzoekers
De eerste auteur van dit artikel is Yannick Griep, doctoraatstudent aan de Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologische en Educatiewetenschappen, Departement Experimentele en Toegepaste Psychologie. Email: yannick.griep@vub.ac.be
 
De overige auteurs zijn Professor Martin Hyde (Stockholm University & Manchester University), Professor Tim Vantilborgh (Vrije Universiteit Brussel), Doctor Jemima Bidee (Vrije Universiteit Brussel), Professor Hans De Witte (Katholieke Universiteit Leuven), en Professor Decaan Roland Pepermans (Vrije Universiteit Brussel).
 

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be