logo

U bent hier

Gerlinda Swillen promoveert op oorlogskinderen uit de tweede wereldoorlog

Historica benadrukt belang erkenning oorlogskinderen

Op dinsdag 19 januari is historica Gerlinda Swillen aan de Vrije Universiteit Brussel gepromoveerd op haar proefschrift Verwekt door de Tweede Wereldoorlog. Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn.  In haar doctoraatsthesis beschrijft geschiedkundige Gerlinda Swillen Belgisch-Duitse oorlogskinderen. De onderzoekster benadrukt de noodzaak om oorlogskinderen – die we onder andere in de actuele vluchtelingenstroom terugvinden – van een internationaal erkende status te voorzien. Zo’n status wordt momenteel door geen enkel internationaal mensenrechtenverdrag voorzien.  De promotor was professor Guy Vanthemsche.
 
In de loop van de Tweede Wereldoorlog worden er in bezet België en in Duitsland zelf kinderen geboren uit Belgische vrouwen en Duitse mannen. Zij zijn oorlogskinderen in strikte zin: zonder de oorlog zouden hun ouders elkaar (hoogstwaarschijnlijk) niet hebben ontmoet.
Wie waren deze ouders? Hoe ontmoetten ze elkaar? Wat voor relatie hielden zij erop na en hoe kon deze, in een bijzonder complexe sociale en ideologische context, al dan niet worden uitgebouwd? Gerlinda’s onderzoek is daarbij bijzonder aandachtig voor de juridische status en maatschappelijke gevolgen van deze relaties, die uiteindelijk tot oorlogskinderen leidden. Om hier een wetenschappelijk relevant zicht op te krijgen, sprak de doctoraatsonderzoekster met meer dan honderdtwintig Belgische oorlogskinderen. Ook raadpleegde ze oorspronkelijke documenten en archieven in België en Duitsland. In de bijlage zit de originele uitnodiging voor de promotie met daarin meer inhoudelijke informatie.
 
Situatie nog steeds problematisch
Haar historisch onderzoek toont aan dat Belgisch-Duitse oorlogskinderen zich vanaf hun geboorte vaak in een erg moeilijke situatie bevonden. Zij genoten noch juridische, noch enige maatschappelijke bescherming. Dit is voor oorlogskinderen die vandaag geboren worden niet anders. 
 
Gerlinda Swillen (°1942)
Ze publiceerde in diverse tijdschriften, is wetenschappelijk medewerker van RHEA (Onderzoekscentrum voor Gender en Diversiteit van de Vrije Universiteit Brussel) en correspondent van het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij). Gerlinda Swillen is ook oprichter en voorzitter van de Vereniging der Oorlogskinderen in België.
 
Gerlinda Swillen is ereleraar Vlaams Gemeenschapsonderwijs en algemeen voorzitter van het Masereelfonds. Ze werkte in het verleden onder meer voor de VRT en was vanaf 1967 lid van het Aktiekomitee Gelijk Loon voor Gelijk Werk.
 
Ze schreef eerder al een boek over oorlogskinderen (Koekoekskind. Door de vijand verwekt [1940-1945], WPG, 2009).
 

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be