logo

U bent hier

Europa’s grootste

Proeftuin voor Smart Grid-technologie gelanceerd

 

Zellik, 18 januari 2018 - Vandaag werd het project “Green Energy Park” voorgesteld: het grootste CO2-neutrale smart grid van Europa. Dit duurzame, lokale elektriciteits- en warmtenetwerk kan desnoods zelfstandig functioneren, gevoed door onder meer zonnepanelen en windmolens. Het smart grid zal enerzijds instaan voor de energiedistributie van de 72 bestaande bedrijven van het researchpark in Zellik, maar anderzijds zal het als proeftuin ook plaats bieden voor de integratie van nieuwe energiesystemen en elektrische mobiliteit in een smart grid.

 

Het Green Energy Park zal gerealiseerd worden op het researchpark van Zellik, in de gemeente Asse. Het is een gezamenlijk project van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Flux50, de Vlaamse Energiecluster.

 

De lancering vond plaats op een topbijeenkomst op de campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek. Sprekers waren onder andere Marc Noppen (CEO van het UZ Brussel), Hugo Thienpont (Vicerector Innovatie- en Valorisatiebeleid VUB), Johan Hanssens (Secretaris-generaal Departement EWI) en Bart Tommelein (Minister van Financiën, Begroting en Energie.)

 

Green Energy Campus

De kern van het project in Zellik is de Green Energy Campus. Daar komt een multifunctioneel onderzoeksgebouw dat de faculteiten een platform geeft voor onderzoek naar innovatieve technieken, die vooral gericht zijn op smart grid, energieopslag en groene mobiliteit. Het gebouw zelf wordt een toonbeeld van duurzaamheid en wordt optimaal geïntegreerd in de groene omgeving. Het zal bovendien één of meerdere supercomputers huisvesten die gekoppeld worden aan het Vlaams glasvezelnetwerk. Meer dan tienduizend zonnepanelen en windmolens zullen ter plaatse groene stroom opwekken en voeden zo dit datacenter.

 

Europa’s grootste CO2neutrale smart grid-incubator

Bestaande, vergelijkbare projecten zijn vooral gericht op fundamenteel onderzoek en productontwikkeling. De Green Energy Campus wil echter als incubator dienen voor smart grid-technologie. De komende twintig jaar moet het technologieën en bedrijven samenbrengen in een operationeel, CO2-neutraal microgrid.

Hiervoor zal in het bestaande researchpark een grootschalig elektrisch en thermisch microgrid worden opgebouwd, aangestuurd vanuit de Green Energy Campus. Het elektrische grid zal de bestaande producties en verbruikers integreren met de zon‐ en windproductie van de Green Energy Campus. Het thermische grid zal gebruik maken van de restwarmte van de supercomputers.

Zellik is een perfecte locatie: een groene omgeving, bereikbaar met het openbaar vervoer via het vlakbij gelegen station, met de internationale luchthaven van Zaventem op 15 minuten (elektrisch) rijden van het researchpark.

 

Showcase

Een consortium van 35 technologische frontrunners ondersteunt dit initiatief ten volle. Ze zijn bereid hun eigen innovatieve technologieën op het Green Energy Park Project te showcasen. De Vrije Universiteit Brussel en UZ Brussel brengen verschillende onderzoeksgroepen onder in het project.

 

Het project Green Energy Park is verder mede tot stand gekomen met steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), de gemeente Asse, PMV, Departement EWI, Departement Omgeving, het kabinet van de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, en het kabinet van Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie, Bart Tommelein.

 

 

Quote Hugo Thienpont, Vicerector Innnovatie- en Valoristatiebeleid VUB:

“Wanneer wetenschappers en bedrijven de handen in elkaar slaan, ontstaan er magische synergieën zoals het Green Energy Park project. Deze unieke proeftuin biedt een platform voor verder onderzoek en innovatie met het oog op duurzame oplossingen voor onze samenleving.”

 

Quote Marc Noppen, CEO UZ Brussel:
Ik durf te hopen dat de verantwoordelijken voor de ziekenhuisnetwerkvorming in ons land inspiratie kunnen vinden in de vorming van smart grids of slimme elektriciteitsnetwerken: “waardecreatie door gebruik te maken van informatie, tweerichtingsverkeer, communicatie en intelligentie op een geïntegreerde manier”. Hier valt veel te leren…”

 

Quote Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters:
“Het Green Energy Park project is het resultaat van de actieve en duurzame samenwerking tussen ondernemingen en kenniscentra, de dynamiek binnen de Vlaamse energiecluster.

Dit ambitieuze proefproject dat het grootste CO2-neutrale smart grid in Europa beoogt te worden, zal een uniek platform bieden aan bedrijven voor het uittesten van smart grid-technologieën.  Op die manier zal het project bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving en tegelijkertijd aan economische opportuniteiten voor onze ondernemingen.”

 

Quote Vlaams minister van Energie Bart Tommelein :

In deze proeftuinsituatie kan Vlaanderen voor het eerst ervaren hoe de energieomslag écht kan zijn, als je maximale energiezuinigheid, alle vormen van hernieuwbare energie én energieopslag samenbrengt in een smart microgrid. Dit leertraject zal van pas komen voor heel Vlaanderen.”

 

Quote Frederik Loeckx, Managing Director Flux50 :

“Met het Green Energy Park toont het Vlaamse bedrijfsleven zijn ambitie en kunde om de energietransitie in Vlaanderen te versnellen en onze regio te profileren als een voorloper in groene energietechnologie. Deze transitie kan enkel slagen als alle actoren, bedrijfsleven, kennispartners en overheid samen inzetten op dergelijke concrete en tastbare realisaties.”

 

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be