logo

Hoe voorkomen we waterblack-outs?

Wereldwijd hebben miljarden mensen geen toegang tot proper water. Vooral Sub-Saharisch Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika schreeuwen om water. Ook in andere werelddelen kampen landen met waterproblematiek: van droge bodems, watervervuiling en -verspilling tot conflicten over stuwdammen. Zelfs in België is waterschaarste geen ver-van-mijn-show. Want hoewel overstromingen in ons land alsmaar vaker voorkomen, is er toch sprake van een groot grondwatertekort en dreigen waterblack-outs realiteit te worden. Onze VUB-wetenschapppers werken aan lokale en internationale oplossingen.

Beluister deze aflevering van 'Scientists With A Cause' op SpotifyApple Podcasts of Google Podcasts.

Onze wetenschappers

Professor Marijke Huysmans is ingenieur, hydrologe en grondwaterexperte. Inne Vanderkelen is klimaatwetenschapper en experte in oppervlaktewater. 

Wetenschapper in de hydrologie en waterbouwkunde

Marijke Huysmans

Klimaatwetenschapper

Inne Vanderkelen

Transcriptie

Max-Lena: [00:00:05] Scientists With A Cause is een podcast waarin je ontdekt welke bijdrage de VUB wetenschappers leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat zijn 17 doelen van de Verenigde Naties in het teken van duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan ze te werk? Wat gebeurt er achter de muren van de VUB? The Scientists vertellen in deze podcast één voor één over hun cause.

Marijke Huysmans: [00:00:32] Goeiemorgen. Ik ben Marijke Huysmans. Ik ben professor Grondwater Hydrologie aan de VUB en ik werk ook deeltijds aan de K.U.Leuven en mijn onderzoek onderwijs en ook al mijn andere activiteiten die gaan over grondwater.

[00:00:45] En daar gaat het deze aflevering ook over. Meer specifiek heb ik het samen met Marijke Huysmans en Ine Van Der Kelen over de SDG proper water. We praten over moderne wetenschappers. Hallo, over hoe je wetenschapper wordt.

Marijke Huysmans: [00:00:59] In het derde leerjaar heb ik ooit een spreekbeurt gegeven over een slazwierder en dan vooral over de middelpuntvliedende kracht die ervoor zorgde dat het water uit de, ah ja, dat de sla eigenlijk kon drogen door rond te draaien met de pot.

Max-Lena: [00:01:12] Over de stand van zaken binnen Vlaanderen. De voorbije jaren hebben ons eigenlijk laten zien dat we op beide extremen niet goed genoeg voorbereid zijn en hoe Ine daartegenover staat.

Marijke Huysmans: [00:01:22] Er moet gewoon actie zijn, dus ik denk dat het geen zin heeft van te zeggen "ah, 't Is allemaal om zeep" of "ah, het gaat toch allemaal toch goed komen?" Nee, we moeten gewoon actie ondernemen.

Max-Lena: [00:01:35] Marijke Huysmans is professor Grondwater Hydrologie aan de VUB. Als hydroloog werkt ze zowel op het veld alsook achter de computer. Daarmee maakt ze computermodellen waar we dan eigenlijk voorspellingen gaan proberen te maken, bijvoorbeeld hoeveel grondwater kunnen we op een duurzame manier op een bepaalde plek onttrekken? Of hoeveel meer moeten we infiltreren om die aquifer op een duurzamere manier te gaan beheren? Dat soort vragen beantwoorden we typisch met computermodellen.

Max-Lena: [00:02:03] De onderzoeksgroep waar Marijke toe behoort, focust zich op onderzoek naar het duurzaam gebruik van grondwater.

Marijke Huysmans: [00:02:09] En dan moeten we eigenlijk drie dingen doen dat ze meer infiltreren. Ook ervoor zorgen dat dat water niet te snel terug ontsnapt. Dus dat echt goed vasthouden in de ondergrond. En dan als laatste ook zien dat we niet te veel water onttrekken. He, dat we niet meer oppompen dan het systeem aankan. En als we al die drie dingen kunnen doen, dan kan dat grondwater eigenlijk zijn, zijn natuurlijke functie als buffer opnemen en kan dat grondwater op die manier bufferen tussen die periodes van te veel water en te weinig water.

[00:02:37] Want dat is de grote moeilijkheid, vertelt Marijke. Het regent veel in België. Vaak. De overstromingen in het zuiden van ons land staan in onze geheugens gegrift. Hoe kan het dan dat er een tekort aan grondwater is?

Marijke Huysmans: [00:02:50] Op jaarbasis regent het inderdaad genoeg. He, maar 't zijn die periodes die lange periodes van droogte die ons nu de voorbije jaren echt wel parten hebben gespeeld. Vlaanderen is kampioen in beton, asfalt, verharde oppervlaktes en we zien dat door ja die er door die hoge verhardingsgraad in Vlaanderen. Uhm, maar ook door t feit dat we ons landschap eigenlijk zo hebben ingericht dat water heel snel wordt afgevoerd. He, om wateroverlast te vermijden, dat we in de periodes dat het regent dat water heel snel weer kwijt zijn, zeg maar he, dat vloeit in de rioleringen in de rivieren naar de zee. En dat we dus die periodes niet genoeg benutten om om dat grondwater echt te voeden, zodat we die lange periodes van droogte kunnen overbruggen, zeg maar.

Max-Lena: [00:03:34] Er wordt heel wat onderzoek gedaan naar verschillende oplossingen voor het grondwaterprobleem. Dan vraag ik mij af: zijn er al onderzoeken geweest waar dat je aan hebt meegewerkt die eigenlijk tot grotere problemen hebben geleid dan dan de oplossing die jullie bij aanvang voor ogen hadden?

Marijke Huysmans: [00:03:48] Wel, dan niet echt, maar dat is wel n van de dingen die we onderzoeken. Eigenlijk wat het effect is van bepaalde maatregelen die we willen nemen. Bijvoorbeeld een van de maatregelen die wordt voorgesteld om watertekort tijdens periodes van droogte aan te pakken, is het hergebruik van gezuiverd afvalwater. En dat kan je bijvoorbeeld in de landbouw zou je dat water kunnen gaan gebruiken om te beregenen. Maar we moeten ze natuurlijk heel voorzichtig zijn dat er in dat gezuiverd afvalwater bijvoorbeeld geen micro polluenten meer aanwezig zijn die op die manier in de ondergrond en het grondwater terechtkomen. En dat is nu bijvoorbeeld iets wat dat we op een proef zitten, aan t onderzoeken zijn en waar we gaan irrigeren met dat gezuiverd afvalwater en waar we op heel veel plaatsen in, uh, in meer dan twintig verschillende punten de kwaliteit van het grondwater monitoren om op die manier te zien. 'Ja, is dat eigenlijk wel veilig voor het milieu om dat op deze manier te doen?' Want we gaan dat. We mogen natuurlijk niet het probleem van kwantiteit van water oplossen door de kwaliteit van het water slechter te maken.

Max-Lena: [00:04:52] Een succesvol onderzoek leidde tot een oplossing die vandaag gebruikt wordt in ons land. Zelfs hier op de campus van de VUB, namelijk wadi's. We staan hier nu vandaag buiten. Aan de wadi's. Kan je uitleggen wat dat dat is.

Marijke Huysmans: [00:05:04] Een wadi is eigenlijk. Het lijkt een beetje op een soort van groene vijver en het is een plek waar we eigenlijk infiltratie willen bevorderen. He, dus waar we willen bevorderen dat regenwater, wat valt dat haar niet af stroomt en in de riolering terecht komt, maar dat dat kan infiltreren in de bodem en op die manier het grondwater voeden.

Max-Lena: [00:05:23] De bodem kan namelijk maar een bepaalde hoeveelheid water per uur slikken. Dus moet je een depressie of dieper liggende plaats hebben in het landschap, zoals een wadi, een groene put, een kleine vijver die meestal droog staat waar het water geduldig wacht tot de bodem plaats heeft om te infiltreren. En zulke oplossingen zijn nodig.

Marijke Huysmans: [00:05:43] De voorbije jaren hebben ons eigenlijk laten zien dat we op beide extremen niet goed genoeg voorbereid zijn.

Max-Lena: [00:05:49] Misschien is het een rare vraag, maar ben je dan soms blij dat er zaken als overstromingen gebeuren opdat het grotere publiek op de hoogte is of beseft wat er allemaal gaande is?

Marijke Huysmans: [00:06:00] Nee, absoluut niet. En ik hoor dat soms in vergaderingen wel zeggen dat collega's van mij zeggen we hebben nog een keer een goeie droogte nodig en dan gaan de mensen beseffen hoe h hoe waardevol water is. Uhm, ik vind dat een beetje, wreed of zo. Nee, ik probeer op een positieve manier aandacht te vragen voor dat water. Dus nee, ik hoop absoluut niet op hun op hun nieuwe periode van droogte of overstroming.

Max-Lena: [00:06:22] Hoe kunnen wij ons als burger inzetten voor het grondwaterprobleem?

Marijke Huysmans: [00:06:26] Uh, we zien in Vlaanderen dat we nogal fan zijn van betegelde voortuintjes met, met zo weinig mogelijk groen, want dat is he, dat vergt veel onderhoud, maar naar water toe is het. Natuurlijk is dat nogal nadelig he en zien wij veel liever uh groene tuinen waar het water inderdaad rustig kan infiltreren en het grondwater gaan voeden.

Max-Lena: [00:06:47] En zijn dat dan allemaal dingen die jij zelf ook volhoudt in je dagelijkse leven?

Marijke Huysmans: [00:06:50] Ja, uiteraard geef ik het. Uh, goeie voorbeeld h dus ik heb twee grote regenwaterput. Uh in mijn huis. Ik probeer natuurlijk de tuin ook zo groen en natuurlijk mogelijk te houden. Ja, dat moet dan wel natuurlijk.

Max-Lena: [00:07:01] Uiteraard is er binnen het departement Hydrologie meer te onderzoeken dan louter het grondwater. Zo buigt het departement zich bijvoorbeeld ook over oppervlaktewater zoals rivierbekkens en stuwmeren. En als het op stuwmeren aankomt, kan er niemand beter het woord voeren dan Ine Van der Kelen.

Inne Vanderkelen: [00:07:18] Ik ben momenteel mijn uh mijn doctoraat aan het afwerken aan de VUB aan het departement Uh Hydrologie.

Max-Lena: [00:07:25] Waar haar doctoraat over gaat:

Ine Vanderkelen: [00:07:26] Wat de rol is van UH reservoirs of grote stuwmeren in het wereldwijde klimaat.

Max-Lena: [00:07:34] Concreet wil dat zeggen.

Inne Vanderkelen: [00:07:36] Tijdens de twintigste eeuw hebben mensen eigenlijk heel veel dammen en artificiële reservoirs gecreëerd of gebouwd. Uhm, en dus mijn doctoraat, in mijn doctoraat heb ik eigenlijk onderzocht of die uh een impact hebben op het klimaat.

Max-Lena: [00:07:50] En hoe? Hoe kan je in godsnaam onderzoek doen naar aids op wereldwijd vlak?

Inne Vanderkelen: [00:07:55] Ja, da's een hele goeie vraag. Uh, als ik als klimaatwetenschappers gebruiken we daarvoor, uh klimaatmodellen. En dat is eigenlijk globale klimaatmodellen. En ja, ik kan dat eigenlijk zien als een soort van uhm. Ja, we hebben eigenlijk de wereld die rond is, die delen we op in allemaal vakjes. En dan laten we daar uh de fysica en de wiskunde op los. En die gaan dan eigenlijk berekenen wat de staat is van de atmosfeer, hoeveel vocht erin zit, hoeveel regen er valt, hoeveel er verdampt op de aarde. En zo krijgen we eigenlijk een een schatting of een simulatie. Uhm uh. Van Van van het klimaat. Uhm. Maar ja, die die die klimaatmodellen, die zijn gigantisch, die zijn heel groot. Daar is ook al heel veel werk mee verricht. Uhm, en daar ja, daarmee kunnen we dan ook gaan kijken naar toekomstige klimaten. Als we daar bijvoorbeeld uhm de mens in steken die dan een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uitstoten, dan kunnen we gaan kijken wat die daar nu van het effect van op het klimaat.

Inne Vanderkelen: [00:08:58] Als we iets op een wereldwijde schaal doen, ja, zit ik eigenlijk vooral achter de computer. Uhm, en dan niet enkel achter allee, ik zit achter mijn computer. Maar uh, die klimaatmodellen, die zijn die. En ja die zijn heel zwaar. Uh, die zijn ook heel groot. En daarvoor gebruiken we eigenlijk supercomputers. Dus dat zijn eigenlijk ja grote machines. Uh, die eigenlijk kamers vol processoren staan die dan eigenlijk de berekeningen voor ons doen en en die die die die projecties eigenlijk voor ons maken. Uhm, daar staat hier zo'n een computer op de VUB. Uhm, en dan hebben we een grotere op op Vlaams niveau. Maar ik heb op de Amerikaanse gewerkt, dus dat was echt. Uh ja, hevig allee. Zware simulaties gedraaid eigenlijk.

Max-Lena: [00:09:36] Ja jij uh, zorgt dan eigenlijk voor het voor het digitale, voor het voor het overzichtelijke algemene grote gegeven de de modellen. Maar dan moet er toch ook iemand zijn die dat effectief gaat? Gaat nameten, gaat opmeten ter plaatse?

Inne Vanderkelen: [00:09:48] Ja dat is dat is. Uh, dat is inderdaad waar dat is. Dat is eigenlijk een heel belangrijke stap in ons werk, is te gaan kijken: ok, wij kunnen wel heel veel modellen bouwen, maar kloppen die eigenlijk met de werkelijkheid? En daarvoor werken we ook samen met uh internationale samenwerkingen, met internationale wetenschappers. Wetenschappers die dan bijvoorbeeld observaties gaan verzameld hebben van meren op verschillende plaatsen wereldwijd. Waar ik bijvoorbeeld in een van mijn studies heb gedaan, is zo een dataset van dan gemeten temperaturen te gaan vergelijken met. Uh mijn gesimuleerde uh temperaturen.

Inne Vanderkelen: [00:10:22] Ja en hoe eigenlijk dat dat in zo'n model in elkaar zit. Is dat eigenlijk al die componenten? Aparte onderdelen zijn en dan spreken die met elkaar op eigenlijk een een ja. En we noemen dat de de model Coppler. Maar je kunt eigenlijk zien als een soort van marktplaats waar ze informatie uitwisselen met elkaar. Dus de atmosfeer gaat zeggen: "het regent zoveel" en gaat het dan doorgeven aan het aan het land en het land gaat, kan zeggen van nou, we hebben hier water en dat verdampt en dat gaat dan weer naar de atmosfeer. En die koppeling is natuurlijk heel belangrijk en eigenlijk de essentie van zo'n aards systeemmodel.

Max-Lena: [00:10:58] We weten nu hoe een klimaatmodel in grote lijnen in zijn werk gaat. Maar hoe ging Ine te werk met die modellen?

Inne Vanderkelen: [00:11:04] Ik heb eigenlijk een dataset genomen waar dat eigenlijk alle grote dammen in zitten. Of alle grote stuwmeren in zitten. En die heb ik eigenlijk geïmplementeerd in het klimaatmodel. Uhm, zodat die eigenlijk verschijnen binnen het klimaatmodel. En dan kunnen we gaan kijken naar OK, wat zijn nu eigenlijk de interacties met de atmosfeer? Wat is eigenlijk het effect van de de aanwezigheid van het water op de atmosfeer en op ja klimatologische tijdschalen?

Max-Lena: [00:11:31] Hiervoor maakte Ine twee digitale werelden één met stuwmeren en één zonder stuwmeren. Ze deed berekeningen voor beide werelden die ze met elkaar vergeleek.

Inne Vanderkelen: [00:11:40] En door die door die met elkaar en door die van elkaar af te trekken. Kan ik kijken. Ok, wat is nu het effect van die stuwmeren op het klimaat? En we hebben eigenlijk gevonden dat uh dat effect op wereldwijde schaal relatief klein is, maar dat eigenlijk stuwmeren en de aanwezigheid van water ervoor zorgt dat dat eigenlijk extremen worden afgevlakt. Dus de bijvoorbeeld de warmste temperatuur overdag wordt minder warm en de koudste temperatuur 's nachts wordt minder koud. Eigenlijk door het bufferende effect van het water ook over over seizoenale tijdschalen. We vonden dat de koudste uhm dag in de winter minder koud was en de warmste dag in de zomer minder warm. En dat is eigenlijk ook waarom dat die klimaatmodellen zo op globale schaal worden ontwikkeld. Het is een een algeheel groot probleem. Uhm, en dus daartoe de dragen mijn studies, Uh, dragen die studies dan bij.

Max-Lena: [00:12:35] Even recapituleren. Ine Van der Kelen onderzoekt als doctoraatsstudent wat de rol is van stuwmeren en stuwdammen in het wereldwijde klimaat. Dit doet ze aan de hand van computerwerk, waarin ze de stuwdammen toevoegt aan de reeds bestaande klimaatmodellen, zodat de klimaatmodellen accurater en betrouwbaarder worden. Zo houden ze met meer elementen in de wereld rekening en zijn de voorspellingen gedetailleerder. Het onderzoek van Ine had een positieve uitkomst. Stuwmeren bewezen hun nut op klimatologisch vlak. Kan dat dan dat er naar aanleiding van jouw onderzoek nieuwe dammen worden gebouwd?

Inne Vanderkelen: [00:13:11] Ik denk dat mijn onderzoek daar een beetje. Uhm ja, los van staat op zich. Want die dammen hebben ook heel veel andere effecten. Uhm, zowel ecologisch: een muur bouwen zodat vissen niet meer door kunnen. Uhm, ecologische maar ook ja, anderzijds is er een hele grote nood aan aan uh hernieuwbare energie, waterkracht. Dat is een propere energiebron. Uhm, d'r wordt nu ook een hele grote dam gebouwd, bijvoorbeeld in Ethiopië. Uhm dus die ik niet naar mijn onderzoek noodzakelijk een uhm een boodschap heeft voor ja, we moeten meer dammen bouwen. Of nee, we moeten niet meer dammen bouwen. Het is eerder. Deze dammen zijn er gebouwd en dit is het effect op het klimaat zodat we weten dat dat er ook is.

Max-Lena: [00:13:55] Je zegt dat heeft heel veel effect. Het heeft niet enkel een effect op op het klimaat aan zich, namelijk meer verdamping en en uh het afvlakken van van de grootte temperatuurwisselingen. Kan je dat dan, kan je dat uitleggen want ik denk dat voor iemand dat er niet in thuis is dat zich heel moeilijk kan inbeelden welke effecten dat er dan nogal bij zijn.

Inne Van Der Kelen: [00:14:11] Ja, wat dat bijvoorbeeld een belangrijke, dammen worden eigenlijk gebruikt. Uh, gebouwd voor voor verschillende, verschillende redenen. Een van de grote redenen is voor irrigatie of voor ja het water beschikbaar hebben om. Uhm gewassen. Uhm te kunnen water geven op periodes dat er niet genoeg neerslag valt. En wat dat je dan eigenlijk kan doen? Met zo'n dam is het water bijhouden op momenten dat er heel veel water door de rivier stroomt om dat te kunnen gebruiken in droge seizoenen. Uhm, en dus ja dat gaat, dat heeft natuurlijk een groot. Een groot effect op op op wanneer het water eigenlijk beschikbaar is en niet enkel ten opzichte van seizoenen, maar ook ten opzichte van jaren. Soms heb je hele natte jaren waarin je heel veel water kunt opslaan en dat je dat kunt gebruiken tijdens de daaropvolgende droge jaren. Dus het is ook een. Het kan ook een manier zijn om eigenlijk om te gaan met ja, de de. Nu ga ik weer een moeilijk woord gebruiken de variabiliteit of de verschillen in in nat en droog die er natuurlijk zijn in uh in het klimaat, maar die ook nog verder kunnen versterkt worden door de klimaatsverandering. En dat is een andere belangrijke reden om die dammen in onze modellen te hebben, dat laat ons toe. Omdat te gaan, te gaan, ja, te gaan specifiek onderzoeken wat daar dan die effecten zijn. Uhm ja dus da's da's een reden om dammen wel te bouwen. Een andere uh belangrijke reden is ook om, om, uhm als bescherming voor overstromingen. Uhm, dat hebben we gezien ook met, uh met, uh, daar is ook heel veel in de media rond te doen geweest met, uh met de overstromingen, uhm in 2020 in in de zomer in België bij ons, dat de dam daar een belangrijke rol speelt. Als jij uh veel regen voorspeld hebt kan je misschien op voorhand je dan maar laten leeglopen of het reservoir laten leeglopen zodat je de hoeveelheid neerslag kan opvangen. En dan, uh, stroomafwaarts eigenlijk mensen kan of huizen, infrastructuur enzovoort kan beschermen en het water geleidelijk aan kan laten terug, uh weglopen waardoor je die grote sterke vloedgolven nu noodzakelijk hebt. Dus zo kunnen dammen dan ook weer weer weer meespelen. En eigenlijk de belangrijke factor daar is dat dat het het, het grote verschil met een, een dam ten opzichte van een natuurlijke rivier dat je als mens gaat controleren hoe het water stroomt. Uhm, dat zijn zo de belangrijke redenen om om dammen te bouwen.

Max-Lena: [00:16:36] Je spreekt over negatieve gevolgen in het meervoud. Op welke manier kunnen dammen? Uh, nog zoal nadelig zijn?

Inne Van Der Kelen: [00:16:43] Ja, ik denk als je d'r bouwt stroomafwaarts kan dat natuurlijk grote gevolgen hebben he. Als je zegt we houden het water stroomopwaarts tegen. Ja, dan is er stroomafwaarts geen water of niet genoeg water. En daarom zijn er vaak ook agreements tussen verschillende landen om een, een bepaalde hoeveelheid water door te laten. Ja, dat is eigenlijk ook waar dat die netelige kwestie in een in een in het Nijl uh bekken over gaat. Waarom dat, uh de Egyptenaren ja boos zijn dat de Ethiopiërs een dam bouwen omdat ze dan eigenlijk de macht over het water krijgen. Dat zijn dan nadelige gevolgen voor voor een dam. Ook, uh, ecologisch ja, doorgang voor voor vissen. Maar ook ja, als je als je uh een dam bouwt en en en een heel groot stuk land overstroomt, ja dan, dan overstroom je bijna letterlijk dorpen. Dat is ook wat dat er bijvoorbeeld in in China gebeurd is bij de Drieklovendam. Uhm ja, waar dat ze een dam bouwden? En dan? Ja nee, je moet, je houdt water tegen en dat water heeft plaats nodig, dus je moet eigenlijk een stuk van je vallei onder water zetten. Uhm, dat gebeurt dan ook weer. 

Max-Lena: [00:17:46] Niet evident. Dammen hebben hun nut bewezen, maar eisen evenzeer op andere vlakken weer hun tol. Lijkt me allesbehalve vanzelfsprekend wat je in de weegschaal legt en hoe je aan welk element gewicht geeft. Maar dat is niet de enige uitdaging waar Ine als onderzoeker mee te maken krijgt. Zo werkte Ine mee aan een internationaal onderzoek dat wist aan te tonen dat meren niet veranderen door natuurlijke variabiliteit, maar door de impact van de mens. De stijging van broeikasgassen ligt hier aan de basis en bewijst het aandeel van de mens in de huidige klimaatverandering. Concreet klinkt het resultaat als volgt: voor iedere graad waarmee de luchttemperatuur wereldwijd stijgt, dat een meer en naar schatting 0,9 graden zullen zullen opwarmen. En ja, negen komma zeven dagen ijsbedekking verliezen. Voor elke graad ja, dus voor anderhalve graad meer en voor twee graden nog meer. Dus je weet eigenlijk heel helder als er dit gebeurt, dan heeft dat effect op dat ja. Hoe blijf je in godsnaam optimistisch over? Over waar dat je mee bezig bent?

Marijke Huysmans: [00:18:49] Er moet gewoon actie zijn, er moet gewoon actie zijn, dus ik denk dat het geen zin heeft van te zeggen. "Ah, 't is allemaal om zeep" of "ah, het gaat toch allemaal toch goed komen he?" Nee, we moeten gewoon actie ondernemen.

Max-Lena: [00:18:59] Ine blijft zich inzetten, blijft actie ondernemen tegen de klimaatsverandering. Het is een zware strijd, zegt ze:

Inne Vanderkelen: [00:19:05] Maar uh ja, t is een strijd. De moeite waard om aan te gaan, zeker?

Max-Lena: [00:19:12] Dit was Scientists With A Cause, een podcastreeks van de VUB, gerealiseerd door The Podcast Planet.