logo

keuzevak voor studenten

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair keuzevak. Studenten uit verschillende opleidingen worden samengebracht om kritisch te reflecteren over urgente maatschappelijke vraagstukken. Een jaar lang werken ze aan een project, in samenwerking met een Brusselse organisatie. Doel is om tot een onderbouwd voorstel te komen, dat door de organisatie meegenomen kan worden in haar verdere werking. Meer info en inschrijven? Lees verder onder INSCHRIJVEN ALS STUDENT.

activiteiten open voor publiek

Redelijk Eigenzinnig brengt mensen samen om actief en concreet na te denken over de uitdagingen van deze tijd: academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers gaan tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen... in gesprek met  studenten en het brede publiek. Deze activiteiten gaan door op diverse Brusselse locaties en zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Meer info en inschrijven? Lees verder onder PROGRAMMA.

projecten met Brusselse organisaties

Studenten die inschrijven voor het vak Redelijk Eigenzinnig werken in multidisciplinair team aan een projectvoorstel ingediend door een Brusselse organisatie. De projecten vertrekken van concrete uitdagingen of noden waar de organisaties mee geconfronteerd worden. De studenten worden begeleid om hierrond een eigenzinnig voorstel uit te werken. Meer info en voorstel indienen? Lees verder onder PROJECT INDIENEN.

élk jaar een nieuw thema

Elk jaar neemt Redelijk Eigenzinnig één centraal thema onder de loep. De vijfde editie (2019-2020) verkent het thema KLIMAATACTIE. Wat zijn de voorwaarden voor efficiënt klimaatprotest en welke elementen zijn onontbeerlijk voor rechtvaardige klimaattransitie? Vier avonden verkennen we de klimaatuitdaging vanuit diverse invalshoeken. Meer info onder PROGRAMMA. Benieuwd naar de vorige edities? Neem een kijkje in ons ARCHIEF.

met de steun van

Redelijk Eigenzinnig komt tot stand dankzij de steun en bijdragen van heel wat mensen. Structurele partners zijn deMens.nu, Humanistisch Verbond - afdeling Brussel, Wtnschp, Crosstalks & Citizenne.

 

Wie kan inschrijven?

Het opleidingsonderdeel Redelijk Eigenzinnig staat open vanaf 3de bachelor en kan ook gevolgd worden door studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als inschrijvingsvoorwaarde geldt dat je 120 SP behaald moet hebben binnen je bacheloropleiding. VUB-studenten die Redelijk Eigenzinnig willen volgen, kunnen registreren in de Self Service voor Studenten (http://my.vub.ac.be/vakkenregistratie). Andere studenten nemen best contact op via redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be.

Waarom dit vak volgen?

Redelijk Eigenzinnig verkent hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Studenten worden uitgedaagd stil te staan bij het eigen referentiekader, vormen van individuele en collectieve verantwoordelijkheid en een onderbouwd standpunt te formuleren rond een concrete steunvraag, ingediend door een Brusselse organisatie. Het vak wil studenten de kans geven om praktijkervaring op te doen, het Brusselse onderzoeks- en werkveld te leren kennen en een concreet engagement aan te gaan. Kritisch-wetenschappelijke reflectie en maatschappelijke betrokkenheid staan hierbij centraal.

Hoe wordt het opleidingsonderdeel georganiseerd?

Het opleidingsonderdeel Redelijk Eigenzinnig is een jaarvak. Het wordt aangeboden in twee varianten: 3 of 6 SP. Alle contactmomenten vinden plaats op dinsdagavond vanaf 18u. Voor meer informatie, zie de studiedeelfiches: 3SP-variant & 6SP-variant.

Onderwijsteam?

Vaktitularissen: Prof. dr. Karl Verstrynge & Prof. dr. Joke Bauwens

Onderwijsbegeleiding: Linde Moriau (mail: Linde.Moriau@vub.be)

Publiekswerking: Goedele Nuyttens (mail: Goedele.Nuyttens@vub.be)

Projectwerking: Catherine Morel (mail: Catherine.Morel@vub.be)

Benieuwd?

Heb je vragen over het opzet of concrete verloop van Redelijk Eigenzinnig? Kom naar de infosessie op donderdag 3 oktober (campus Etterbeek, 12u-13u, lokaal D.3.14).

In onderstaande filmpjes vertellen studenten over hun ervaringen met het vak.

Editie 2019-2020: CLIMATE RAGE (FOR JUST TRANSITION)

Youth for Climate, Teachers for Climate, Students For Climate, … en toen ging de bal aan het rollen. In 2014 al tikte de vzw Klimaatzaak de Belgische overheden op de vingers. Vijf jaar later is het burgerprotest aangezwengeld tot de grootste klimaatmobilisatie ooit. Jong en oud trekken de straat op om hun vraag naar meer ambitieuze klimaatmaatregelen kracht bij te zetten. Maar welk type actievorm is het meest efficiënt wil je wegen op beleidsmakers, de publieke opinie, grote bedrijven, de consument...?  Hoe ver kun je gaan met protestacties en welke elementen zijn onontbeerlijk voor een duurzame en rechtvaardige klimaattransitie?

JOKE HERMSEN - Het tij keren (Lezing - NL)

15 OKT. 2019 - INFO & INSCHRIJVEN

NATACHA BRION, PHILIPPE CLAEYS & BAS SMETS - Before the Flood (Lecture - ENG)

29 OKT. 2019 - INFO & INSCHRIJVEN

Moeraswandeling in de Zennetuin (NL)

29 OKT. 2019 - INFO & INSCHRIJVEN

SANDER VAN DER LINDEN - Empathy and Climate Change (Lecture - ENG)

19 NOV. 2019 - INFO & INSCHRIJVEN

Plannen voor plaats (film en nagesprek - NL)

19 NOV. 2019 - INFO & INSCHRIJVEN

ANNELEEN KENIS - Climate change in times of the Gilets Jaunes (Lecture - ENG)

3 DEC. 2019 - INFO & INSCHRIJVEN

Rondleiding @ Atelier Groot Eiland (NL)

3 DEC. 2019 - INFO & INSCHRIJVEN

Soirée met workshops @ Muntpunt (NL)

11 FEB. 2020

Wil je met een multidisciplinair studententeam aan de slag?

Studenten Redelijk Eigenzinnig werken in multidisciplinair team aan een project, gebaseerd op een steunvraag van een Brusselse (non-profit) organisatie. Deze vragen vertrekken van concrete uitdagingen of noden waar de organisaties mee geconfronteerd worden. De studenten worden begeleid om hierrond een eigenzinnig voorstel uit te werken.

Gezien de brede achtergrond van de studenten kunnen de projecten heel divers van aard zijn. Studententeams kunnen bijdragen aan het ontwerpen van een prototype, proefdraaien van een werkvorm, het verkennen van het draagvlak voor een bepaald idee, het in kaart brengen van bestaande expertise en good practices, het uitdenken of voorbereiden van een event, etc.

Dien een projectvoorstel in!

Heeft uw organisatie nood aan frisse ideeën, nieuwe invalshoeken, jonge mensen die vanuit hun ervaringen en expertise mee naar jullie uitdagingen en toekomstplannen kijken? Hebben jullie zin om aan de slag te gaan met een multidisciplinair team van VUB-studenten? Dien een projectvoorstel in!

Belangrijk is dat de projectvoorstellen vanuit diverse disciplines kunnen worden behandeld en studenten uitnodigen om een onderbouwd standpunt te ontwikkelen over vragen in relatie tot het jaarthema Redelijk Eigenzinnig.

De projectoproep voor editie '19-'20 loopt momenteel. Projectvoorstellen in verband met het thema ‘KLIMAATACTIE’ kunnen worden ingediend tot 20 juni 2019.

Voor meer informatie en vragen kan u terecht bij  catherine.morel@vub.be.

Benieuwd?

Hieronder een overzicht van de projecten van vorige jaren.

Contactgegevens

Meer informatie over Redelijk Eigenzinnig? Contacteer redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be

Het Redelijk Eigenzinnig team?

Vaktitularissen: Prof. dr. Karl Verstrynge & Prof. dr. Joke Bauwens

Onderwijsbegeleiding: Linde Moriau (mail: Linde.Moriau@vub.be)

Publiekswerking: Goedele Nuyttens (mail: Goedele.Nuyttens@vub.be)

Projectwerking: Catherine Morel (mail: Catherine.Morel@vub.be)

Waar je ons kan vinden?
Humanities, Sciences & Engineering Campus van de VUB
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel  (gebouw C, 5de verdiep, lokaal 451)

Tel: +32 (0)26292415

VOLG ONS OP FACEBOOK


RE ON FACEBOOK

REDELIJK EIGENZINNIG BLOGT!


RE BLOG

OP DE HOOGTE BLIJVEN?


Hou me op de hoogte

Programma '18-'19

In de vierde editie van Redelijk Eigenzinnig werd onder de titel Just Peace het thema Oorlog, Conflict, Vrede & Verzet onder de loep genomen. Vier avonden lang boog Redelijk Eigenzinnig zich over de oorsprong en impact van oorlog en conflicten. Tijdens lezingen, debat en workshops gingen onderzoekers en studenten samen met het brede publiek en het middenveld op zoek naar nieuwe fundamenten en visionaire beelden voor vrede en rechtvaardigheid en onderzochten ze welke rol wetenschap, politiek, onderwijs, kunst en media hierin kunnen spelen.

OVERZICHT LEZINGEN
16 okt. '18 - Gertrudis Van de VIjver: 'Immanuel Kant: To perpetual peace'
30 okt. '18 - Joes Segal: 'Art and Crisis'
27 nov. '18 - Sophie De Schaepdrijver: 'Remembering the war in public space'
02 dec. '18 - Nils Duquet: 'Guns for sale: Legal and illegal arms trade in Belgium'
12 feb. '19 - Soirée met workshops digital storytelling, interviewtechnieken en socratische dialogen

OVERZICHT PROJECTEN
Filmerfgoed uit het oorlogsverleden, ism Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK)
Sporen van Oorlog & Vrede in Brussel, ism Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK)
Conflict & Seksueel geweld, ism Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS)
Levende Bib voor een vreedzame, inclusieve samenleving, ism vzw Humanistische Jongeren
Zin en onzin van militaire operaties, ism vzw Vredesactie
Mind Over Media: hedendaagse propaganda onder de loep, ism Mediawijs – imec vzw
Signal Kanal: stedelijkheid & conflict, ism Globe Aroma 

Programma '17-'18

De derde editie 'Redelijk Eigenzinnig' stond stil bij de mogelijkheden en impact van Nieuwe Technologie. Leidt (bio)technologie tot een nieuwe menselijke soort? Wie zal onze privacy waarborgen? Wat is de impact van de toenemende robotisering op de  gezondheidszorg, werkgelegenheid en vergrijzing? Zullen slimme machines ons emanciperen van mensonwaardige arbeidsomstandigheden of zullen ze de sociale ongelijkheid doen toenemen? Maken ze de weg vrij voor duurzamere productiemethoden? Onze Heerlijk Nieuwe Wereld: Technocalyps of Technotopia?

OVERZICHT LEZINGEN
12 okt. '17 - Peter-Paul Verbeek: 'Smart cities and citizens, a question of technology?'
17 okt. '17 - Mireille Hildebrandt & Bernard Manderick: 'Democracy (as a successful misunderstanding) in an algorithmic world'
07 nov. '17 - Sophie Wennerscheid & Bram Vanderborght: 'The science & fiction of human/robot relationships'
21 nov. '17 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
13 feb. '18 - Mitch Altman: 'Hacking, rethinking technology in collaboration'
27 feb. '18 - Soirée met workshops en debat
20 mar. '18 - Robert Riener: 'Human-centered technologies for movement assistance and rehabilitation'

OVERZICHT PROJECTEN
DIY-BIOTECH, iedereen aan de slag met gentechnologie, ism Open BioLab Brussel (EhB)
Filosoferen met jongeren over Mens en Technologie, ism vzw Humanistische Jongeren
Wangedrag in cyberspace, ism CAW Brussel & VUB Meldpunt
Genderstereotypen 2.0, ism vzw Zijn
Het gebruik van sociale media bij vluchtelingen, ism A Kind of Space
Cultuurbeleid in het digitale tijdperk, ism Vlaamse Overheid, departement CJSM
Laaggeschoolden wapenen voor de digitale revolutie, ism JES Brussel
Circulaire economie in Brussel, ism GoodPlanet

Programma '16-'17

Het thema voor academiejaar 2016-2017 was migratie. Aan de hand van lezingen, workshops, debatten, rondleidingen, getuigenissen... werden een aantal belangrijke vragen, uitdagingen en ontwikkelingen mbt migratie vanuit verschillende disciplines bvelicht. In het eerste semester lag de focus op de oorzaken en impact van migratie. In het tweede semester bekeken we vraagstukken met betrekking tot participatie en burgerschap.

10 okt. '16 - Saskia Sassen: 'Migration and Expulsions'
18 okt. '16 - Bram Cleys: 'Migratie en ontwikkeling'
08 nov. '16 - Fred Mednick: 'Emergency Education'
22 nov. '16 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
14 feb. '17 - Mary Bosworth: 'Is immigration detention a form of punishment?'
07 mar. '17 - Nadia Fadil: 'On radicalisation. Critical perspectives on a contested paradigm'
21 mar. '17 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
 

Programma '15-'16

Voor de eerste editie (academiejaar 2015 - 2016) stond het thema duurzaamheid centraal. We verkenden 4 thema's: duurzame wetenschap, duurzaamheid en klimaat, duurzaam omgaan met werk, duurzaam bewegen.

13 okt. '15 - Eric Corijn: Inagurale rede: 'Een wereld in transitie, een missie voor deze generatie'
20 okt. '15 - Jean-Claude Burgelman: 'Duurzame wetenschap'
10 nov. '15 - Philippe Huybrechts: 'Kimaat en duurzaamheid'
16 feb. '16 - Marc Elchardus: 'Duurzaam omgaan met werk'
12 apr. '16 - Paul De Knop: 'Levenslang en duurzaam bewegen'

Zin in meer?

Op onze blogpagina kan je meer lezen.

Verder kan je ons ook volgen, delen en liken via onze facebookpagina.

Lezingen kunnen bekeken worden op youtube.

You'd rather read all this in English?

Please find our website in English over here.