logo

Infosessie 06/10: 12u @ lokaal D0.02, Campus Brussels Humanities, Sciences & Engineering

Interdisciplinair keuzevak voor studenten

Studenten uit verschillende opleidingen worden samengebracht om kritisch te reflecteren over urgente maatschappelijke vraagstukken. Een jaar lang werken ze aan een project, in samenwerking met een Brusselse organisatie. Het doel is om tot een onderbouwd voorstel te komen, dat door de organisatie meegenomen kan worden in haar verdere werking.

Meer info en inschrijven? Lees dan zeker verder onder programma en inschrijven als student.

Elk jaar een nieuw thema

Elk jaar neemt Redelijk Eigenzinnig één centraal thema onder de loep. De zevende editie (2021-2022) verkent het thema racisme. Wat verstaan we onder alledaags racisme? Hoe groot is het probleem vandaag de dag? Hoe verhoudt racisme zich tot gelijkheid als universeel basisrecht? Wie zijn dader en slachtoffer, en mogen we dit onderscheid überhaupt maken? Wat met racisme in het hoger onderwijs? En vooral: hoe kunnen we racisme de wereld uit helpen? 

Tijdens vier avondlezingen en debatmomenten verkennen we het thema racisme vanuit diverse invalshoeken. Meer info is terug te vinden onder programma. Benieuwd naar de vorige edities? Neem een kijkje in ons archief.

Projecten met Brusselse organisaties

Studenten die inschrijven voor het vak Redelijk Eigenzinnig werken in multidisciplinair team aan een projectvoorstel in samenwerking met Brusselse middenveldorganisaties. De projecten en onderzoeksvragen vertrekken van concrete uitdagingen of noden waar onze samenleving mee geconfronteerd wordt. De studenten worden begeleid om hierrond een eigenzinnig voorstel uit te werken. Heeft jouw organisatie interesse? Neem dan een kijkje onder project indienen.

Activiteiten open voor publiek

Redelijk Eigenzinnig brengt mensen samen om actief en concreet na te denken over de uitdagingen van deze tijd: academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers gaan tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen... in gesprek met studenten en het brede publiek. De publieke activiteiten vinden plaats in verscheidene Brusselse auditoria. Exacte locaties zijn terug te vinden onder programma.

met de steun van

Redelijk Eigenzinnig komt tot stand dankzij de steun en bijdragen van heel wat mensen. Structurele partners zijn deMens.nu, Humanistisch Verbond - afdeling Brussel, Wtnschp, Crosstalks, WeDecolonizeVUB, UPVCitizenne, De Wereld Heeft Je Nodig, Jean Monnet Project & De Wetenschapswinkel - Brussel.

 

Wie kan inschrijven?

Het opleidingsonderdeel Redelijk Eigenzinnig staat open vanaf 3de bachelor en kan ook gevolgd worden door studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als inschrijvingsvoorwaarde geldt dat je 120 SP behaald moet hebben binnen een bacheloropleiding. VUB-studenten die Redelijk Eigenzinnig willen volgen, kunnen registreren in de Self Service voor Studenten. Andere studenten nemen best contact op via redelijk.eigenzinnig@vub.be.

Waarom dit vak volgen?

Redelijk Eigenzinnig verkent hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Studenten uit verschillende richtingen worden uitgedaagd als individu en multidisciplinair team stil te staan bij het eigen referentiekader, vormen van individuele en collectieve verantwoordelijkheid en een onderbouwd standpunt te formuleren rond een concrete steunvraag, ingediend door een Brusselse organisatie. Het vak wil studenten de kans geven om praktijkervaring op te doen, het Brusselse onderzoeks- en werkveld te leren kennen en een concreet engagement aan te gaan. Kritisch-wetenschappelijke reflectie en maatschappelijke betrokkenheid staan hierbij centraal.

Hoe wordt het opleidingsonderdeel georganiseerd?

Redelijk Eigenzinnig is een jaarvak. Het wordt aangeboden in twee varianten: 3 of 6 SP. Alle contactmomenten vinden plaats op dinsdagavond vanaf 18u. Voor meer informatie, zie de studiedeelfiches: 3SP-variant & 6SP-variant.

Onderwijsteam?

Vaktitularissen: Prof. dr. Karl Verstrynge & Prof. dr. Joke Bauwens

Onderwijsbegeleiding, projectwerking & Publiekswerking: dr. Bieke Abelshausen & Yano Truyers

Contacteer ons gerust via redelijk.eigenzinnig@vub.be.

Benieuwd?

Ben je geïnteresseerd in het vak Redelijk Eigenzinnig of heb je nog vragen? Kom dan naar de informatiesessie op woensdag 6 oktober (Etterbeek campus, 12u, aula D0.02).

 

In onderstaande filmpjes vertellen studenten over hun ervaringen met het vak.

Editie 2021-2022: 'The Struggle Against Racism'

De zevende editie ('21 - '22) verkent het thema racisme. Wat verstaan de wonder alledaags racisme? Hoe groot is het probleem vandaag de dag? Hoe verhoudt racisme zich tot gelijkheid als universeel basisrecht? Wie zijn dader en slachtoffer, en mogen we dit onderscheid überhaupt maken? Wat met racisme in het hoger onderwijs? En vooral: hoe kunnen we racisme de wereld uit helpen?

Tijdens vier avondlezingen en debatmomenten verkennen we het thema racisme vanuit diverse invalshoeken:

Dinsdag 23 november 2021: Kehinde Andrews
Dinsdag 22 februari 2022: Olivia Rutazibwa
Dinsdag 1 maart 2022: Naima Charkaoui

Wil je met een multidisciplinair studententeam aan de slag?

Studenten Redelijk Eigenzinnig werken in multidisciplinair team aan een project, gebaseerd op een steunvraag van een Brusselse (non-profit) organisatie. Deze vragen vertrekken van concrete uitdagingen of noden waar de organisaties mee geconfronteerd worden. De studenten worden begeleid om hierrond een eigenzinnig voorstel uit te werken.

Gezien de brede achtergrond van de studenten kunnen de projecten heel divers van aard zijn. Studententeams kunnen bijdragen aan het ontwerpen van een prototype, proefdraaien van een werkvorm, het verkennen van het draagvlak voor een bepaald idee, het in kaart brengen van bestaande expertise en good practices, het uitdenken of voorbereiden van een event, etc.

Dien een projectvoorstel in!

Heeft uw organisatie nood aan frisse ideeën, nieuwe invalshoeken, jonge mensen die vanuit hun ervaringen en expertise mee naar jullie uitdagingen en toekomstplannen kijken? Hebben jullie zin om aan de slag te gaan met een multidisciplinair team van VUB-studenten? Dien een projectvoorstel in!

Belangrijk is dat de projectvoorstellen vanuit diverse disciplines kunnen worden behandeld en studenten uitnodigen om een onderbouwd standpunt te ontwikkelen over vragen in relatie tot het jaarthema Redelijk Eigenzinnig.

Voor meer informatie en vragen kan u terecht bij redelijk.eigenzinnig@vub.be, bieke.abelshausen@vub.be en yano.truyers@vub.be.

De projectoproep voor editie '21-'22 rond 'The Struggle Against Racism' is open.

Benieuwd?

Hieronder vind je een overzicht van de projecten van vorige jaren.

Contactgegevens

Meer informatie over Redelijk Eigenzinnig? Contacteer redelijk.eigenzinnig@vub.be

Het Redelijk Eigenzinnig team?

Vaktitularissen: Prof. dr. Karl Verstrynge & Prof. dr. Joke Bauwens

Onderwijsbegeleiding, projectwerking & Publiekswerking: dr. Bieke Abelshausen & Yano Truyers

Waar kan je ons vinden?
Humanities, Sciences & Engineering Campus van de VUB
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel  (gebouw C, 5de verdiep, lokaal 451)

Tel: +32 (0)26292415

VOLG ONS OP FACEBOOK


RE ON FACEBOOK

OP DE HOOGTE BLIJVEN?


Hou me op de hoogte

Programma 20'-21'

De zesde editie van Redelijk Eigenzinnig ging dieper in op de vraag: Why do we put up with poverty? Wie naar de geschiedenis kijkt stelt vast dat westerlingen vandaag minder met armoede in contact komen dan vorige generaties. Maar met die vaststelling houdt elk optimisme op. Wereldwijd wordt de kloof tussen arm en rijk groter. Zelfs in de westerse wereld zien we een algemene uitbreiding van bestaansonzekerheid, ook voor werkende mensen. Reden genoeg om hardop vragen te stellen en naar oplossingen te zoeken: Hoe groot is de ongelijkheid tussen arm en rijk? Bedreigt deze ongelijkheid democratie en vrede? Welke ingrepen zijn nodig om de kloof te dichten? Hoeveel rijkdom hebben we nodig om goed te leven? En van alle vragen deze ene: kunnen we armoede de wereld uit krijgen?

OVERZICHT LEZINGEN
20 okt. '21 - Ken Loach: Bekroonde film 'I, Daniel Blake'
03 nov. '21 - Thomas Piketty: 'Capital and Ideology'
24 nov. '21 - Jozeph E. Stiglitz: 'People, Power and profits. Progressive capitalism for an age of discontent'
08 dec. '21 - Julia O'Connell Davidson: 'Contemporary Migration Through the Lens of Atlantic World Slavery: Fugitivity not Modern Slavery'
09 feb. '21 - Bea Cantillon: 'Pleidooi voor een nieuw sociaal contract'

OVERZICHT PROJECTEN
Mensen als spreekbuis van hun denkbeelden, ism vzw Pigment 
Een Uniform Sanctiebeleid, ism vzw Samusocial 
Pixisme en beeldvorming, ism vzw Samusocial 
Laagdrempelige Sportdagen, ism vzw Sportpret
Demografisch onderzoek, ism vzw Sportpret
Studentvrijwilligers in tijden van Covid-19, ism UZ Brussel
Outsourcing van opleidingen, ism vzw ArmenTeKort
Wandel Je Warm, ism vzw ArmenTeKort
Vakantieklik, ism vzw Iedereen Verdient Vakantie
De Blinde Vlek, ism vzw Iedereen Verdient Vakantie
Rap op Stap, ism vzw Iedereen Verdient Vakantie

Onder begeleiding van Prof. dr. Karl Verstrynge, Prof. Dr. Joke Bauwens, dr. Bieke Abelshausen & Yano Truyers.

Programma '19-'20

In de vijfde editie (Climate Rage For Just Transition) stond de klimaatuitdaging centraal. Een jaar geleden zwengelden de burgerprotesten aan tot de grootste klimaatmobilisatie ooit. Jong en oud trokken de straat op om hun vraag naar meer ambitieuze klimaatmaatregelen kracht bij te zetten. Maar welk type actievorm is het meest efficiënt wil je wegen op beleidsmakers, de publieke opinie, grote bedrijven, de consument...?  Hoe ver kun je gaan met protestacties en welke elementen zijn onontbeerlijk voor een duurzame en rechtvaardige klimaattransitie?

OVERZICHT LEZINGEN
15 okt. '19 - Joke Hermsen: 'Het tij keren'
29 okt. '19 - Natacha Brion, Philippe Claeys & Bas Smets: 'Before the Flood'
19 nov. '19 - Sander Van Der Linden: 'Empathy and Climate Change'
03 dec. '19 - Anneleen Kenis: 'Climate change in times of the Gilets Jaunes'
12 feb. '20 - Soirée met workshops participative futuring, interviewtechnieken en socratische gesprekstechnnieken

OVERZICHT PROJECTEN
Fête Divers, ism BrusselAVenir
Zero Waste Campus, ism cel duurzaamheid VUB 
Gaiagrafie van de Zenne, ism La Polyclinique de la Culture
Inclusieve Klimaatactie, ism Citizenne & Klimaatzaak vzw
Peacejam’in for Climate Change, ism Peacejam Belgium
Rechtvaardigheid als leidraad voor klimaattransitie, ism Fairisme vzw
Duurzaamheidscharter voor de reissector, ism Zomer Zonder Vliegen
Jongeren in Actie voor het Klimaat, ism vzw Humanistisch Jongeren

Onder begeleiding van Prof. Karl Verstrynge, Prof. Joke Bauwens, Linde Moriau & Goedele Nuyttens.

Programma '18-'19

In de vierde editie van Redelijk Eigenzinnig werd onder de titel Just Peace het thema Oorlog, Conflict, Vrede & Verzet onder de loep genomen. Vier avonden lang boog Redelijk Eigenzinnig zich over de oorsprong en impact van oorlog en conflicten. Tijdens lezingen, debat en workshops gingen onderzoekers en studenten samen met het brede publiek en het middenveld op zoek naar nieuwe fundamenten en visionaire beelden voor vrede en rechtvaardigheid en onderzochten ze welke rol wetenschap, politiek, onderwijs, kunst en media hierin kunnen spelen.

OVERZICHT LEZINGEN
16 okt. '18 - Gertrudis Van de VIjver: 'Immanuel Kant: To perpetual peace'
30 okt. '18 - Joes Segal: 'Art and Crisis'
27 nov. '18 - Sophie De Schaepdrijver: 'Remembering the war in public space'
02 dec. '18 - Nils Duquet: 'Guns for sale: Legal and illegal arms trade in Belgium'
12 feb. '19 - Soirée met workshops digital storytelling, interviewtechnieken en socratische dialogen

OVERZICHT PROJECTEN
Filmerfgoed uit het oorlogsverleden, ism Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK)
Sporen van Oorlog & Vrede in Brussel, ism Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK)
Conflict & Seksueel geweld, ism Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS)
Levende Bib voor een vreedzame, inclusieve samenleving, ism vzw Humanistische Jongeren
Zin en onzin van militaire operaties, ism vzw Vredesactie
Mind Over Media: hedendaagse propaganda onder de loep, ism Mediawijs – imec vzw
Signal Kanal: stedelijkheid & conflict, ism Globe Aroma 

Onder begeleiding van Prof. Karl Verstrynge, Prof. Joke Bauwens, Linde Moriau & Goedele Nuyttens.

Programma '17-'18

De derde editie 'Redelijk Eigenzinnig' stond stil bij de mogelijkheden en impact van Nieuwe Technologie. Leidt (bio)technologie tot een nieuwe menselijke soort? Wie zal onze privacy waarborgen? Wat is de impact van de toenemende robotisering op de  gezondheidszorg, werkgelegenheid en vergrijzing? Zullen slimme machines ons emanciperen van mensonwaardige arbeidsomstandigheden of zullen ze de sociale ongelijkheid doen toenemen? Maken ze de weg vrij voor duurzamere productiemethoden? Onze Heerlijk Nieuwe Wereld: Technocalyps of Technotopia?

OVERZICHT LEZINGEN
12 okt. '17 - Peter-Paul Verbeek: 'Smart cities and citizens, a question of technology?'
17 okt. '17 - Mireille Hildebrandt & Bernard Manderick: 'Democracy (as a successful misunderstanding) in an algorithmic world'
07 nov. '17 - Sophie Wennerscheid & Bram Vanderborght: 'The science & fiction of human/robot relationships'
21 nov. '17 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
13 feb. '18 - Mitch Altman: 'Hacking, rethinking technology in collaboration'
27 feb. '18 - Soirée met workshops en debat
20 mar. '18 - Robert Riener: 'Human-centered technologies for movement assistance and rehabilitation'

OVERZICHT PROJECTEN
DIY-BIOTECH, iedereen aan de slag met gentechnologie, ism Open BioLab Brussel (EhB)
Filosoferen met jongeren over Mens en Technologie, ism vzw Humanistische Jongeren
Wangedrag in cyberspace, ism CAW Brussel & VUB Meldpunt
Genderstereotypen 2.0, ism vzw Zijn
Het gebruik van sociale media bij vluchtelingen, ism A Kind of Space
Cultuurbeleid in het digitale tijdperk, ism Vlaamse Overheid, departement CJSM
Laaggeschoolden wapenen voor de digitale revolutie, ism JES Brussel
Circulaire economie in Brussel, ism GoodPlanet

Onder begeleiding van Prof. Karl Verstrynge, Prof. Joke Bauwens & Linde Moriau.

Programma '16-'17

Het thema voor academiejaar 2016-2017 was migratie. Aan de hand van lezingen, workshops, debatten, rondleidingen, getuigenissen... werden een aantal belangrijke vragen, uitdagingen en ontwikkelingen mbt migratie vanuit verschillende disciplines bvelicht. In het eerste semester lag de focus op de oorzaken en impact van migratie. In het tweede semester bekeken we vraagstukken met betrekking tot participatie en burgerschap.

10 okt. '16 - Saskia Sassen: 'Migration and Expulsions'
18 okt. '16 - Bram Cleys: 'Migratie en ontwikkeling'
08 nov. '16 - Fred Mednick: 'Emergency Education'
22 nov. '16 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
14 feb. '17 - Mary Bosworth: 'Is immigration detention a form of punishment?'
07 mar. '17 - Nadia Fadil: 'On radicalisation. Critical perspectives on a contested paradigm'
21 mar. '17 - Soirée met workshops, docu, wandelingen en debat
 

Programma '15-'16

Voor de eerste editie (academiejaar 2015 - 2016) stond het thema duurzaamheid centraal. We verkenden 4 thema's: duurzame wetenschap, duurzaamheid en klimaat, duurzaam omgaan met werk, duurzaam bewegen.

13 okt. '15 - Eric Corijn: Inagurale rede: 'Een wereld in transitie, een missie voor deze generatie'
20 okt. '15 - Jean-Claude Burgelman: 'Duurzame wetenschap'
10 nov. '15 - Philippe Huybrechts: 'Kimaat en duurzaamheid'
16 feb. '16 - Marc Elchardus: 'Duurzaam omgaan met werk'
12 apr. '16 - Paul De Knop: 'Levenslang en duurzaam bewegen'

Onder begeleiding van Prof. Karl Verstrynge, Prof. Joke Bauwens, Sophie Withaeckx & Linde Moriau.

Zin in meer?

Op onze blogpagina kan je meer lezen.

Verder kan je ons ook volgen, delen en liken via onze facebookpagina.

Lezingen kunnen bekeken worden op youtube.

You'd rather read all this in English?

Please find our website in English over here.