Onderzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur en innovatie binnen woonzorgcentra


Beste heer of mevrouw,

 

Mijn naam is Louize Bruning en ik ben een masterstudent Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. In het kader van mijn thesis voer ik onderzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur en innovatie binnen non-profit organisaties, specifiek gericht op woonzorgcentra. 

 

Het invullen van deze vragenlijst helpt mij om meer inzichten te krijgen omtrent organisatiecultuur en innovatie in de huidige woonzorgcentra. De bedoeling is dat de online vragenlijst eenmalig wordt ingevuld door de directeur/directrice van uw woonzorgcentrum. Op basis van voldoende respondenten kan dit empirisch onderzoek relevante conclusies trekken en een bijdrage leveren aan de bescheiden literatuur omtrent dit onderwerp.

 

Volgende online vragen peilen naar mogelijke innovatieve gedragingen en artefacten van de organisatiecultuur gericht op innovatie. De bedoeling is om bij elke vraag via een 'Vijf punten schaal' (van "helemaal mee oneens" tot "helemaal mee eens") een gepast antwoord aan te duiden voor uw woonzorgcentrum. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en het invullen van de vragenlijst neemt slechts 5-10 minuten van uw tijd in beslag en helpt mij enorm vooruit.

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage aan deze studie!


Er zijn 26 vragen in deze enquête.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.