Enquête omtrent overleg tussen huisartsen en apothekers


Bevraging voor apothekers

Beste (toekomstige) apotheker.

UPB-AVB, de VUB en APB hebben de handen in elkaar geslagen voor een onderzoek in verband met de organisatie van structureel overleg tussen huisartsen en apothekers. Via deze enquête willen wij peilen naar uw mening omtrent dit overleg. Door het invullen van de enquête geeft u ons de kans om de ondersteuning van het overleg met de huisartsen te optimaliseren. Deze enquête mag ingevuld worden door elke (toekomstige) apotheker werkzaam in de apotheek. De resultaten worden anoniem verwerkt en niet aan derden meegedeeld. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 6 min van uw tijd in beslag.

Dank bij voorbaat.

UPB-AVB (Union des Pharmaciens de Bruxelles -Apothekers Vereniging van Brussel), VUB (Vrije Universiteit Brussel) en APB (Algemene Pharmaceutische Bond).


Er zijn 29 vragen in deze enquête.

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.