JETTE BP 3 juni 2015_studenten


Beste student, het Studiebegeleidingscentrum (SBC) vraagt jouw mening omtrent de voorbije blokpermanentie. We zouden het fijn vinden als elke student die deelgenomen heeft deze zeer korte anonieme enquête invult zodat wij over voldoende resultaten kunnen beschikken om deze activiteit eventueel te kunnen bijsturen. De enquête wordt afgesloten op vrijdag 19 juni 2015. Alvast bedankt voor het invullen en nog veel succes met de examens!!
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.