JETTE BP 12 augustus 2015_docenten


Beste docent, het Studiebegeleidingscentrum (SBC) vraagt uw mening omtrent de voorbije blokpermanentie. We zouden het enorm appreciëren als u deze enquête invult zodat wij over resultaten kunnen beschikken om deze activiteit indien nodig bij te sturen. Kan u daarom a.u.b. deze korte bevraging invullen. De enquête wordt afgesloten op vrijdag 28 augustus 2015. Alvast bedankt voor uw medewerking aan de blokpermanentie én het invullen van deze vragenlijst.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.