Vragenlijst 1 Leraar - Serious Gaming


Vragenlijst (1) - Leraar: In het kader van de masterproef voor de Master in de Onderwijskunde van Sophie Geuten.

Welkom en bedankt om deel te nemen aan deze vragenlijst in het kader van mijn masterproef. Deze enquête neemt 10 à 15 minuten in beslag en bevraagt uw ervaring en vooringenomenheden omtrent gaming. Bedankt en hopelijk ook veel plezier in deze ontdekkingstocht betreffende gaming in het onderwijs!
Er zijn 22 vragen in deze enquête.

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.