Distress bij diabetes


Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij zouden wij uw medewerking willen vragen aan een onderzoek dat wij doen in kader van een masterproef voor de studie klinische psychologie bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte).

Via dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de invloed van diabetes distress op diabetes. Distress is een term met vele betekenissen. In deze context wordt de term distress gebruikt om onaangename gevoelens zoals stress te beschrijven die problemen kunnen veroorzaken bij het omgaan met diabetes en de behandeling ervan.

In het kader van dit onderzoek worden er enkele korte vragenlijsten afgenomen. Het invullen van deze vragenlijsten kost ongeveer 5 minuten.

We vragen uw toestemming om deze vragenlijsten bij u af te nemen en de resultaten van deze vragenlijsten anoniem te verwerken. De gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot uw persoon. Onze intentie is deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het onderzoek in kader van een masterproef en de rapportering ervan in eventuele wetenschappelijke artikels.

Uw deelname is geheel vrijwillig. Wanneer u later besluit om niet meer met dit onderzoek mee te doen kan u uw toestemming elk moment weer terugtrekken. Uw gegevens zullen dan niet gebruikt worden voor het verdere onderzoek. 

Het onderzoek is voorgelegd aan en goedgekeurd door de centraal ethische commissie van de Vrije Universiteit te Brussel en het UZ Brussel.

Indien u opmerkingen of vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via onderstaand mailadres.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Sofia Kalaai, Masterstudente klinische psychologie VUB. Sofia.kalaai@vub.be

Prof. Dr. Dirk Devroey, Voorzitter vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg, Promotor.  dirk.devroey@vub.be


Er zijn 19 vragen in deze enquête.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.