Het gebruik van afhaalpunten voor e-commerce


Als studente Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel bestudeer ik voor mijn Masterthesis afhaling en levering van online bestelde producten. Aan de hand van enquêtes wil ik meer inzicht verwerven in het gebruik van afhaalpunten. Bijvoorbeeld, in de relaties tussen leeftijd, woonplaats of beroepssituatie en het gebruik van deze afhaalpunten. Wilt U meewerken aan mijn onderzoek door enkele vragen te beantwoorden? Deze enquête duurt ongeveer vijf minuten en uw reacties worden vertrouwelijk behandeld. Dank bij voorbaat voor uw medewerking.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.